Vocabulaire néerlandais : exercices

 • Exercice de vocabulaire et de grammaire : beroepen - betrekkelijke of relatieve bijzin; professions - proposition relative / woordenschat- en grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Noms de professions / Beroepsnamen

  • Construction de propositions relatives / Het construeren van betrekkelijke bijzinnen, het construeren van relatieve bijzinnen

  • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening

  • Vocabulaire néerlandais : exercice de vocabulaire / Nederlandse woordenschat : woordenschatoefening

  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  Alphonse Mora, “Antwerpse Meir in de regen”, linosnede. / “Le Meir à Anvers sous la pluie”, linogravure.

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond https://fr.pinterest.com/pin/319051954830085877/

  ---------------

   BEROEPSNAMEN - BETREKKELIJKE/RELATIEVE BIJZIN

  NOMS DE PROFESSIONS - PROPOSITION RELATIVE

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  Vul in :

  01. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  02. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  03. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  04. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  05. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  06. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  07. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  08. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  09. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  10. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' sur DOCTISSIMO http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-oefeningen-neerlandais-807825/photo/relatieve-beroepen-silhouetten-26679222.html

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Documents 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen

   

   ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  MODELANTWOORDEN, VOORBEELDANTWOORDEN
  RÉPONSES MODÈLES

  01. Een melkbezorger/melkboer is een man die langs de deur gaat met melk en zuivelproducten; … is een man die melk aan de deur brengt.
  02. Een voetballer/voetbalspeler is een man die de sport voetbal beoefent; … die voetbal speelt als sport, tijdverdrijf of beroep; … die voor zijn beroep of uit liefhebberij voetbal speelt.
  03. Een parkeerwacht is een vrouw (of een man) die controleert of voertuigen reglementair geparkeerd zijn; … die parkeerterreinen bewaakt en controleert of het parkeergeld is betaald;
  04. Een verpleegster is een vrouw die als beroep zieke mensen verpleegt; … die voor zieke mensen zorgt.
  05. Een kok is een man die als beroep voor anderen kookt; … die als beroep de kookkunst beoefent; … die het eten klaarmaakt in een restaurant; … die het eten of de maaltijd bereidt voor andere personen.
  06. Een glazenwasser is een man die als beroep de (buiten)ramen schoonmaakt; … die zich voor zijn beroep bezighoudt met het wassen en zemen van ramen.
  07. Een serveerster/kelnerin is een vrouw die in een café of restaurant de klanten bedient; … die drankjes en gerechten serveert in een café of restaurant; … die als baan in de horeca eten en drinken naar je toe brengt.
  08. Een secretaresse is een vrouw die het secretariaatswerk voor een andere persoon of een instantie opneemt; … die administratieve taken uitvoert; … die voor een andere persoon (bv. een directeur) de correspondentie voert.
  09. Een detective/rechercheur is een man die als beroep misdadigers opspoort; … die als beroep bij de politie misdrijven onderzoekt; … die als beroep informatie over een misdaad of misdadiger probeert te krijgen; … die belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen van de schuldigen.
  10. Een soldaat/militair is een man die bij het leger dient; … die in het leger zit.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' - Format PDF : Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin.pdf

 • Exercice de vocabulaire : Nederlandse uitdrukkingen met kleurnamen; expressions néerlandaises contenant des noms de couleurs / Woordenschatoefening

  • Couleurs, noms de couleurs / Kleuren, kleurnamen

  • Expressions ou locutions néerlandaises typiques / Typische Nederlandse uitdrukkingen

  • Vocabulaire néerlandais : particularités lexicales / Nederlandse woordenschat : lexicale bijzonderheden

  • Exercice lexical en néerlandais avec illustrations / Woordenschatoefening Nederlands met illustraties

  • Niveaux : 4N1, 5N, 5N1 / Niveaus : 4N1, 5N, 5N1 

  ---------------

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleuren

  Tegel: Stadsgezicht kaasmarkt Alkmaar, Klinkenberg.6, 1920 - 1950, cloisonnétechniek, Nederlands Tegelmuseum

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleurenhttp://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/TM01:07711

  ---------------

  Expressions contenant des noms de couleurs

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleuren

  ---------------

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleuren

  Oplossingen / Solutions

  1. Het meisje werd rood tot achter de oren.

  2. Ik ben futloos en ontmoedigd. Ik zie alles zwart in.

  3. Ze werd groen en geel van nijd toen ze de nieuwe woning van haar vriendin zag.

  4. Zijn gezicht was blauw van de kou!

  5. Hij merkte de fout op en liep paars aan van woede!

  6. Duizenden toeristen laten zich bruin bakken op de Spaanse stranden.

  7. De gemiddelde leeftijd dat de mensen grijs beginnen te worden, is tussen 30 en 35 jaar.

  ---------------

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleurenDocument 'Uitdrukkingen met kleuren' en format JPEG sur

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleuren

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954834590362/ 

   

  ---------------

  exercices grammaticaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen,couleurs,kleurenDocument 'Uitdrukkingen met kleuren' en format PDF :

  Uitdrukkingen met kleuren.pdf