Tests, quiz

 • Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

    vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  http://www.focusgroningen.nl/het-groningen-van-cornelis-jetses-in-noordelijk-scheepvaartmuseum/

  ---------------

  Quiz : de winter / l'hiver 

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?

  Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

  1) Achter de jongedame staat :

  a) een lampion
  b) een schemerlamp
  c) een lantaarnpaal
  d) een gloeilamp

  2) De jongedame draagt :

  a) witte leren handschoenen
  b) witte wollen wanten
  c) witte wollen handschoenen
  d) witte wollen mitaines

  3) Ze heeft een …........... op :

  a) pet
  b) muts
  c) hoed
  d) capuchon

  4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'winter' ?

  a) jaartelling
  b) jaarwisseling
  c) jaartal
  d) jaargetijde

  5) Deze jongedame heet je welkom met

  a) sneeuwballen
  b) sneeuwbuien
  c) sneeuwvlokken
  d) sneeuwklokjes

  6) Achter haar zie je :

  a) een winterlandschap
  b) een wintertuin
  c) een winterpaleis
  d) een winterzon

  ---------------


  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans la communauté Google+ NT2 (learn Dutch)https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/XDuRKwVABBK

   

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winterDocument 'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans Club Doctissimo :  http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-oefeningen-neerlandais-807825/photo/quiz-in-sneeuw-26482533.html

   

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

  1)

  c : lantaarnpaal (de)

  2)

  a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

  3)

  b : muts (de)

  4)

  d : jaargetijde (het)

  5) 

  c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

  6)

  a : winterlandschap (het)

 • Quiz - vocabulaire : expression; woordenschat : uitdrukking / néerlandais; Nederlands

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Expression / Uitdrukking

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands

  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  De Noordmolen in Azelo Delden, Jo Wijnhoven

   http://watermolens.webklik.nl/page/watermolens-overijssel

  --------------

  QUIZ – UITDRUKKING / EXPRESSION

  Bekijk het beeld dat een Nederlandse uitdrukking illustreert. Lees de vragen en kies het juiste anwoord.

  Observe l'image qui illustre une expression néerlandaise. Lis les questions et choisis la bonne réponse. 

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  1. Wat is de correcte uitdrukking :

  a) een waterval in een waterglas.
  b) een storm in een waterglas.
  c) een onweer in een glas water.
  d) een bliksem in een waterglas.
  e) een storm in een glas water
  f) een stortregen in een glas water.

  2. Wat betekent deze uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt?

  a) lachen om niets.
  b) veel drukte maken om niets.
  c) werken voor niets.
  d) niets te zeggen hebben.
  e) van niets iets maken.
  f) zich voor niets schamen.

  3. Kun je de uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt, in een andere taal vertalen? In het Frans, Engels, Duits, Italiaans, …?

  ......................................................

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingentest,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  Quiz 'UITDRUKKING' à consulter auprès de la Communauté Google+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/65201e39-4ca2-40f7-a55a-e128b0aff466

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  Oplossingen / Solutions

  1.

  e) een storm in een glas water

   

  2.

  b) veel drukte maken om niets

   

  3.

  in het Frans : une tempête dans un verre d'eau

  in het Engels : a storm in a teacup

  in het Duits : ein Sturm im Wasserglas

  in het Italiaans : una tempesta in un bicchier d'acqua

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingenDocument 'Quiz : UITDRUKKING / EXPRESSION' - format PDF

  Quiz - uitdrukking.pdf