zinnen schrijven

 • Exercice de vocabulaire néerlandais : exercice d'appariement, exercice d'associations 'het lichaam - lichamelijke bewegingen / Le corps - les mouvements du corps' + construction de phrases

  • Vocabulaire néerlandais / Woordenschat Nederlands
  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Matchingoefening, combineeroefening, associatieoefening
  • Construction de phrases / Zinnen construeren
  • Thème : le corps, les mouvements du corps / Thema : het lichaam, lichamelijke bewegingen
  • Niveaux : 4N1, 5N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N1, 5N2

  ----------------

  exercices

  Zomergezicht op de Munttoren te Amsterdam, Dirk van Haaren (Amsterdam 1878-1953)

  Lien bleu C.png http://de-maarschalk.blogspot.be/2013_11_29_archive.html

  ---------------

  Het lichaam - lichamelijke bewegingen / Le corps - les mouvements du corps

  1. Verbind de werkwoorden met de afbeeldingen. Gebruik een woordenboek als het nodig is. / Relie les verbes aux illustrations. Utilise un dictionnaire si c'est nécessaire.

  Werkwoorden:

  zweten – hangen – schaatsen – zitten – klimmen – vallen – buigen – liggen – lopen/wandelen – uitrekken – leunen – springen – fietsen – bukken – vlug lopen/hollen/rennen – hinkelen – (uit)rusten – kruipen – slapen – beven – dragen - hurken

   

  1

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

   ......................

  2

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  3

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

  .....................

  4

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  5

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  6

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  7

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  8

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  9

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  10

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ......................

  11

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ........................

  12

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .......................

  13

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .......................

  14

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ......................

  15

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  16

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  17

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen 

  ....................

  18

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  19

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  20

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  21

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  22

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

  2. Kies 10 afbeeldingen en beschrijf ze door een zinnetje te maken : gebruik het passende werkwoord en ook een relatieve bijzin. / Choisis 10 images et décris-les en construisant une phrase : utilise le verbe adéquat et aussi une proposition relative selon le modèle :

   

  Afbeelding n°1 : De jongen die in het gras ligt, geniet van de zon.

                                                                                 →[werkwoord aan het einde van de zin / rejet du verbe] 

  01. ...............................................................................................

  02. ...............................................................................................

  03. ...............................................................................................

  04. ...............................................................................................

  05. ...............................................................................................

  06. ...............................................................................................

  07. ...............................................................................................

  08. ...............................................................................................

  09. ...............................................................................................

  10. ...............................................................................................

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  Document 'Het lichaam- lichamelijke bewegingen' en format JPEG sur :

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954830663547/

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

   

   

  Oplossingen en voorbeeldzinnen / Solutions et phrases-modèles

   

   

   

  1. Werkwoorden / Verbes

  01. liggen

  02. zitten

  03. slapen

  04. vallen

  05. leunen

  06. hurken

  07. hangen

  08. bukken

  09. (uit)rusten

  10. buigen

  11. uitrekken

  12. dragen

  13. zweten

  14. beven

  15. klimmen

  16. kruipen

  17. hinkelen

  18. springen

  19. schaatsen

  20. fietsen

  21. lopen/wandelen

  22. vlug lopen/hollen/rennen

   

  2. Voorbeeldzinnen / Phrases-modèles

  02. De kinderen die op de grond zitten, luisteren naar de juf.

  03. De jongen die in zijn bed ligt, slaapt lekker.

  04. De man die een schilderij wilde ophangen, valt van de trap.

  05. De jongen die een pak draagt, leunt tegen de muur.

  06. De sportieve man die hurkt, kijkt opzij.

  07. De aap die aan een liaan hangt, ziet er lenig uit.

  08. De moeder die veel van haar kind houdt, bukt om hem een kusje te geven.

  09. De man die in de hangmat ligt, rust even uit.

  10. De werknemer die de directeur ziet voorbijlopen, buigt om hem te (be)groeten.

  11. Het meisje dat wakker wordt, rekt haar armen uit.

  12. De kruier (van het hotel)/de chasseur/de piccolo die veel koffers en tassen draagt, ziet er moe uit.

  13. De mecanicien/technicus die veel zweet, heeft een overall aan.

  14. De man die klappertandt, beeft van de kou.

  15. Het meisje dat op de ladder klimt, wil een appel plukken.

  16. De baby die een blauwe pyjama aan heeft, kruipt op de grond.

  17. De oude man en de twee meisjes kijken naar de oude vrouw die aan het hinkelen is.

  18. De jonge vrouw die op de trampoline springt, concentreert zich om de oefeningen te maken.

  19. De man en de vrouw die op het ijs schaatsen, amuseren zich veel.

  20. Die twee mensen die door de natuur fietsen, zijn zeer sportief.

  21. De man die met een wandelstok loopt en de vrouw die een rugzak draagt, moeten nog 15 km afleggen.

  22. De man die naar het station holt, zal misschien zijn trein missen.

   

  Woordenschat :

  de juf : la maîtresse (d'école) / het pak : le costume / opzij kijken : regarder sur le côté / de liaan : la liane / lenig : agile, souple / eruitzien (zag er ... uit, er ... uitgezien) : avoir l'air + adjectif / de hangmat : le hamac / voorbijlopen (liep ... voorbij, voorbijgelopen) : passer / de overall [ovərˈɑl, ovər'ɔːl]: la salopette / klappertanden (klappertandde, geklappertand : claquer des dents / de ladder : l'échelle / plukken : cueillir / de wandelstok : la canne, le bâton / afleggen : parcourir / missen : rater [le train, le bus, ...]

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingenDocument 'Het lichaam - lichamelijke bewegingen' en format PDF :

  Lichamelijke bewegingen.pdf

   

 • Dossier 'Talen en nationaliteiten' (8) : exercice 'Beroemde figuren' - néerlandais - construction de phrases

  • Séquence pédagogique : activité en classe, cours de néerlandais / Leersequentie : klasactiviteit, les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' / Dossier 'Talen en nationaliteiten'
  • Thématique : langues, personnages célèbres, professions / Thematiek : talen, beroemde figuren, beroepen
  • Exercice : construction de phrases / Oefening : zinnen construeren
  • Niveaux : 4N1, 4N2, 5N2 / Niveaux : 4N1, 4N2, 5N2

  ----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  COTE D'OR - Chromo - Folklore belge - Anvers - Statue de Salvius Brabo

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases https://fr.pinterest.com/pin/319051954827346505/

  ---------------

  Beroemde figuren

  Hieronder vind je een lijst met namen van beroemde figuren. Zoek de nationaliteit van deze personen, de taal/talen die ze spreken of spraken, hun beroep of activiteit, en de reden waarom ze beroemd zijn.

  Ci-dessous une liste de noms de personnages célèbres. Cherchez la nationalité de ces personnes, la langue/les langues qu'elles parlent ou parlaient, leur profession ou activité et la raison pour laquelle elles sont célèbres.

   

  Woordenschat

  hieronder : ci-dessous  -  het beroep : la profession  -  de reden waarom …  : la raison pour laquelle …  -  uitvinden : découvrir

   

  Bijvoorbeeld Nationaliteit  Taal/Talen    Beroep/Activiteit/Reden

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  A. Graham Bell

   

   Amerikaan    

   

  Engels      

  Fysicus : hij heeft de telefoon uitgevonden.

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Jacques Brel

  .......... ..........  ..........

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Agatha Christie

  ..........  .......... ..........

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Ludwig van Beethoven

  ..........  .......... .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

   Willem-Alexander  

  ..........

  ..........

  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Salvador Dali 

  ..........  ..........  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Charles de Gaulle

  ..........

  .......... 

  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Fellini

  .......... 

  .......... 

  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Alfred Nobel 

  .......... 

  .......... 

  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Marilyn Monroe

  ..........  .......... .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Eddy Merckx

  ..........  ..........  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Nelson Mandela

  ..........  ..........  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Molière

  ..........  ..........  .......... 

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Catharina II (Catharina de Grote)

  ..........  ..........  .......... 

   

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Phrases exemples / Voorbeeldzinnen

  Beroemde figuren

  Nationaliteit

  Taal / Talen

  Beroep / Activiteit / Reden

  Jacques

  Brel

  Belg

  Frans, Nederlands

  Zanger : hij schreef en zong chansons (bv. Mijn vlakke land, Amsterdam, Laat me niet alleen); hij deed ook mee in enkele films.

  Agatha

  Chritie

  Engelse

  Engels

  Romanschrijfster : ze schreef detectiveromans.

  Ludwig

  van Beethoven

  Duitser

  Duits

  Componist, musicus : hij componeerde muziekstukken (sonates, kwartetten, symfonieën).

  Willem-

  Alexander

  Nederlander

  Nederlands

  Koning van Nederland : hij is het hoofd van de Nederlandse staat.

  Salvador

  Dali

  Spanjaard

  Spaans, Frans

  Schilder : hij maakte surrealistische schilderijen.

  Charles

  de Gaulle

  Fransman

  Frans

  Generaal, staatsman, hoofd van het Franse verzet, president : hij stichtte de 5de Franse Republiek.

  Fellini

  Italiaan

  Italiaans

  Filmmaker, cineast : hij maakte films zoals 'La Strada'.

  Alfred

  Nobel

  Zweed

  Zweeds

  Scheikundige (= chemicus) : hij vond het dynamiet uit.

  Marilyn

  Monroe

  Amerikaanse

  Engels

  Actrice : speelde in veel succesvolle films.

  Eddy

  Merckx

  Belg (Vlaming)

  Nederlands, Frans

  Wielrenner : hij won 5 keer de Ronde van Frankrijk.

  Nelson

  Mandela

  Zuid-Afrikaan

  Engels

  Advocaat : hij streed (= vocht) tegen de apartheid; hij werd de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

  Molière

  Fransman

  Frans

  Toneelschrijver, acteur : hij schreef satirische komedies en stichtte 'L'Illustre Théâtre' (een toneelgezelschap).

  Catharina II

  (Catharina de Grote)

  Russische

  Russisch, Duits, Frans

  Tsarina (van Rusland) : ze vergrootte (= breidde .... uit) het grondgebied (= territorium) van Rusland door veel veroveringen.

   

  Woordenschat :

  het(de) chanson : la chanson à texte / vlak : plat / meedoen : participer / hij is het hoofd van ... : il est à la tête de ... / de staatsman : le chef d'état / het verzet : la résistance / stichten : fonder /uitvinden : inventer / de wielrenner : le coureur cycliste / strijden (streed, gestreden) = vechten (vocht, gevochten) : lutter, combattre / het toneelgezelschap : la compagnie théâtrale / vergroten = uitbreiden : agrandir, élargir / de verovering : la conquête

  ----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Documents 'Beroemde figuren' en format PDF

  Klasactiviteit - Beroemde figuren.pdf

  Klasactiviteit - Beroemde figuren (oplossingen).pdf

  -----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  Documents 'Beroemde figuren' en format JPEG sur

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954829720010/

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954829719982/

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954829720063/