zelfstandige naamwoorden

 • Vocabulaire : voorzetsels, preposities; prépositions / bijvoeglijke naamwoorden, adjectieven; adjectifs / zelfstandige naamwoorden, substantieven; substantifs / schrijf- en spreektaal [3]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certaines prépositions ainsi que de certains adjectifs et substantifs dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde voorzetsels (preposities), bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en zelfstandige naamwoorden (substantieven) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,voorzetsels (preposities),prépositions,bijvoeglijk naamwoord,adjectief,adjectif qualificatif,zelfstandige naamwoorden,substantifs

   Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.flickr.com/photos/nikmorris/14715057012/sizes/c/

  ---------------

   

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) ⇒ VERTALING in het Frans

  VOORZETSELS (PREPOSITIES)

  1. gedurende (2), tijdens  in  pendant, durant

  2. te + infinitief  om te + infinitief  à/de + infinitif

  3. te + uur (1)  om + uur  à + heure

  4. te + naam van een stad  in + naam van een stad  à + nom d'une ville

  5. ter wereld  in/over/van de wereld  au/du monde

  6. dienen tot  dienen voor  servir à

  7. spreken tot  spreken/praten tegen  parler à

  BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN (ADJECTIEVEN)

  8. aangenaam  prettig, leuk, plezierig, gezellig  agréable, chouette, sympa

  9. bedaard  kalm, rustig, stil  calme, tranquille

  10. gebroken  kapot, stuk  cassé

  11. geheel (1)  heel  entier, tout

  12. gemakkelijk  (ge)makkelijk  facile

  13. ledig (1)  leeg  vide

  14. moedig, dapper  flink  courageux

  15. schoon (1)(3)  mooi  beau

  16. snel, vlug  gauw, rap, vlug  rapide

  17. vuil  vies, vuil  sale

  ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (SUBSTANTIEVEN)

  18. het dagblad (2)  de krant  le journal, le quotidien

  19. de heer  de meneer  le monsieur, l'homme

  20. de herfst  het najaar  l'automne

  21. het leder (1)  het leer  le cuir

  22. de lente (2)  het voorjaar  le printemps

  23. het medelijden (2)  het meelij  la pitié

  24. het rijwiel (1)  de fiets  la bicyclette, le vélo

  25. de slag  de klap  le coup

  26. het venster  het raam  la fenêtre

  27. het vermaak, de vreugde  de pret, het plezier  le plaisir, l'amusement, la joie

  28. de weide  de wei  le pré, la prairie

  29. de wielrijder (1)  de fietser  le cycliste

  30. de wijze  de manier  la manière, la façon

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) In Nederland betekent schoon : netjes, proper.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & Spreektaal 3' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842380793/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & Spreektaal 3' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/9NuuogshBTB

   

   

 • Exercice (3) : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés / de tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden / néerlandais, grammaire, orthographe / Nederlands, grammatica, spelling

  • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spellingsregels, spelregels

  • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n

  • Mots composés en néerlandais, associations de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands

  • Exercices grammaticaux : exercices d'orthographe / Grammaticale oefeningen : spellingsoefeningen

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spelling

  Daan Muehlhaus, Oudeschans in de winter (Amsterdam)

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spelling http://www.limpression.nl/archief/d-muhlhaus-oudeschans-50x75-cm/

  ---------------

  Oefening : tussen-s, tussen-n / Exercice : 's' de liaison, 'n' de liaison

  Moet er een 's', een 'en', een 'e' of 'helemaal niets' in de samengestelde woorden ? / Faut-il mettre un 's', un 'en', un 'e' de liaison ou 'rien du tout' dans les mots composés ?

   

  01. Gemiddeld duurt de inburgering...cursus één jaar.

  Vocabulaire : gemiddeld : en moyenne / de inburgering : l'intégration

   

  02. Kom maar luisteren naar de sprookje...verteller !

  Vocabulaire : het sprookje : le conte

   

  03. U kunt lekkere pann...koeken komen eten op ons gezellige terras !

  Vocabulaire : gezellig : sympa, agréable

   

  04. Ze heeft op haar arm haar geboort...jaar laten tatoeëren.

   

  05. In onze stad wordt donderdagmiddag een kort...baanwedstrijd voor heren gehouden.

   

  06. Bereid de koninginn...soep volgens de gebruik...aanwijzing op de verpakking.

  Vocabulaire : bereiden : préparer / de aanwijzing : l'indication / de verpakking : l'emballage

   

  07. De zon...ondergang was gisteren zo prachtig !

  Vocabulaire : de ondergang : le coucher

   

  08. Veel soldaten zijn tijdens deze gevecht...actie omgekomen.

  Vocabulaire : het gevecht : le combat / omkomen : mourir, trouver la mort

   

  09. Rogg...brood is heel rijk aan vezels.

  Vocabulaire : de rogge : le seigle / de vezel : la fibre

   

  10. Op de autosnelweg ging het verkeer steeds langzamer, precies zoals de fil...melding op de radio had aangegeven.

  Vocabulaire : aangeven : indiquer

   

  11. De chef-kok is heel blij met de nieuwe kok...muts die hij cadeau gekregen heeft.

   

  12. Je kunt dit gerecht serveren met een lekkere aardappel...puree.

  Vocabulaire : het gerecht : le plat, le mets

   

  13. Achter het gebouw is een parkeer...gelegenheid voor bezoekers.

  Vocabulaire : het gebouw : le bâtiment

   

  14. Ik heb een mooi jogging...pak gekocht voor mijn zoontje van 10.

   

  15. Zondag hebben zo'n 4000 mensen deelgenomen aan de vrede...mars in Brussel.

  Woordenschat : deelnemen aan : participer à / de vrede : la paix

   

  16. Zij is voorbestemd tot mislukkingen in haar liefd...leven.

  Woordenschat :  voorbestemd tot : prédestiné à / de mislukking : l'échec

   

  17. Ik heb heel wat informatie over de uitgaan...mogelijkheden in Amsterdam.

  Woordenschat : heel wat = veel

   

  18. Duizenden Duitse metaal...arbeiders hebben maandag het werk neergelegd om een hoger loon te eisen.

  Woordenschat : het werk neerleggen : arrêter le travail / het loon : le salaire / eisen : exiger

   

  19. Ons kinder...menu bestaat uit frietjes met frikadel en een dessert.

  Woordenschat : bestaan uit : se composer de / de frikadel of de frikandel [sorte de saucisse]

   

  20. Je indienst...treding begint met een introductie...week waardoor je ons instituut grondig leert kennen.

  Woordenschat : grondig : de façon approfondie

   

  21. Het bedrijf...gebouw beschikt over een kantoor...ruimte van circa 600 m2.

  Woordenschat : beschikken over : disposer de / circa = ongeveer

   

  22. Onze nieuwe gemeent...school is voorzien van veel modern materiaal.

  Woordenschat : voorzien van : pourvu de, équipé de

   

  23. De twee bovenverdiepingen van het station...gebouw werden altijd bewoond door de station...chef.

  Woordenschat : de bovenverdieping : l'étage du dessus, le premier étage

   

  24. De ontwikkeling van de kleur...film begon in de jaren 20.

  Woordenschat : de ontwikkeling : le développement

   

  25. Met dit experiment gaan we de geluid...snelheid meten.

  Woordenschat : meten (mat, maten, gemeten) : mesurer

   

  26. Tijdens de docent...vergadering werd de evolutie van die leerling lang besproken.

  Woordenschat : de vergadering : la réunion / iets bespreken (besprak, besproken) : discuter de quelque chose

   

  27. De gemeente Groningen zal een grote fiets...stalling met plaats voor 10 000 fietsen bouwen aan de achterzijde van het station.

  Woordenschat : de gemeente : la commune / de stalling : le hangar, le dépôt / aan de achterzijde van : à l'arrière de

   

  28. Deze plek is ideaal voor een romantsiche wandeling bij man...schijn.

  Woordenschat : de plek : l'endroit / de schijn : la lueur, la clarté , le clair (de lune)

   

  29. Een speler uit Noorwegen is miljonair geworden op vrijdag de 13de wat dus voor hem altijd een geluk...dag blijft.

   

  30. De hobby...beurs vindt het hele weekend plaats en de toegang is gratis.

  Woordenschat : plaatsvinden : avoir lieu / de toegang : l'accès

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spelling

  Oplossingen / Solutions

  01. inburgeringscursus

  02. sprookjesverteller

  03. pannenkoeken

  04. geboortejaar

  05. kortebaanwedstrijd

  06. koninginnensoep / gebruiksaanwijzing

  07. zonsondergang

  08. gevechtsactie

  09. roggebrood

  10. filemelding

  11. koksmuts

  12. aardappelpuree

  13. parkeergelegenheid

  14. joggingpak

  15. vredesmars

  16. liefdeleven

  17. uitgaansmogelijkheden

  18. metaalarbeiders

  19. kindermenu

  20. indiensttreding / introductiewerk

  21. bedrijfsgebouw / kantoorruimte

  22. gemeenteschool

  23. stationsgebouw / stationschef

  24. kleurenfilm

  25. geluidssnelheid

  26. docentenvergadering

  27. fietsenstalling

  28. maneschijn

  29. geluksdag

  30. hobbybeurs

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spellingExercice 'De tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden' en format PNG sur :

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spellinghttps://fr.pinterest.com/pin/319051954831645542/

   

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,s de liaison,n de liaison,tussen-s,tussen-n,mots composés,samengestelde woorden,substantifs,zelfstandige naamwoorden,orthographe,spelling

  Exercice : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés néerlandais - Format PDF

  Oefening - tussen-s, tussen-n (zinnetjes).pdf