ze zijn advocaat

 • Grammaire néerlandaise : ze zijn advocaat, ze zijn advocaten (singulier ou pluriel?)

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,profession

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,professionJustitie Mensenwerk, Jan Scheirs  ©

  http://www.scheirs.com/iweb/Site/JUSTITIE_MENSENWERK_TEKENINGEN.html#86

   

  ----------------- 

  • Questions linguistiques / Taalvragen

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, spraakkunst : theorie

  • Emploi du singulier ou du pluriel / Gebruik van het meervoud (de pluralis) of het enkelvoud (de singularis)

   

  Bekijk de volgende voorbeelden /Observez les exemples suivants:

  Ze zijn allebei advocaat en hebben het vaak druk.

  Ze zijn allebei leraar en weten dus veel over dat beroep.

  Ze zijn arts, ingenieur, verpleger, ... In hun land van herkomst hadden ze een baan met aanzien en verantwoordelijkheid !

  Mijn twee broers zijn psycholoog geworden.

  Beiden waren journalist toen ze elkaar leerden kennen.

  Ze zijn politieagent, ambtenaar, leraar of gewoon metselaar.

   

  In de VS hebben we blinden in de publieke functies : ze zijn advocaten, rechters, enz.

  We zijn allebei leraren met jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs.

  Ze zijn geen studenten meer, ze zijn nu artsen.

  We waren allebei psychologen : praktiserende therapeuten.

  Ze waren journalisten en ze waren op zoek naar de ontvoerde minister.

  Ze waren politieagenten met burgerkleren.

   -------------

  Enkelvoud of meervoud? Wat is correct? / Singulier ou pluriel? Qu'est-ce qui est correct?

  Beide zijn correct maar vaak met een betekenisnuance. / Les deux sont corrects mais souvent avec une nuance de sens.

  Ze zijn allebei advocaat. [van beroep]

  Hier denk je aan de functie of het beroep : objectieve weergave van een feit. / Ici, on pense à une fonction ou une profession: restitution objective d'un fait.

  Ze zijn allebei advocaten.

  Hier denk je aan losse individuen met die functie of dit beroep ; het is vaak een subjectieve weergave van een feit : je drukt een oordeel of een waardering uit. / Ici, on pense à des individus considérés séparément; il s'agit souvent de la restitution subjective d'un fait : on exprime un jugement ou une appréciation.

  Aan die beroepsnamen kun je makkelijk adjectieven of andere bepalingen toevoegen / On peut facilement ajouter à ces noms de profession des adjectifs ou d'autres compléments :

  Ze zijn allebei echte advocaten. / Enkele jaren later waren ze allebei advocaten die gerespecteerd werden om hun procesvoering.

  Ze zijn fantastische acteurs ! / Ze zijn acteurs die elke dag in interactie gaan met hun publiek.

  ------------

  Dit geldt ook voor een levensbeschouwing of religie (bv. christen, moslim), voor een nationaliteit (bv. Belg), voor een hoedanigheid of een bepaalde rol (bv. getuige): / Ceci vaut également pour une conception de vie ou une religion (par ex. chrétien, musulman), pour une nationalité (par ex. belge), pour une qualité ou un certain rôle (par ex. témoin) : 

  Ze zijn hindoe, christen, boeddhist, jood of moslim [van geloof] en iedereen respecteert de onderlinge verschillen.

  Ze zijn natuurlijk Nederlander [van nationaliteit], maar daarnaast vooral Limburger!

  De twee kinderen zijn getuige geweest van een moordpartij [in de hoedanigheid van getuige], maar durven niets te zeggen.

  Velen onder hen zijn communist gebleven. [van politieke overtuiging]

   

  Ze zijn hindoes, moslims, sikhs en christenen. En deze diversiteit maakt deel uit van de culturele dynamiek van dit land.

  Ze zijn Nederlanders die uit de Antillen komen.

  Alle bewoners waren getuigen van het drama.

  Ze waren communisten, maar misschien meer in theorie dan in praktijk.

   

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,profession

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1650/getuige_getuigen_zijn/

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2867