voltooid deelwoord

 • Het voltooid deelwoord; le participe passé / regelmatige werkwoorden met onscheidbare voorvoegsels (prefixen); verbes réguliers avec préfixes inséparables: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / grammatica; spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Préfixes inséparables : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / Onscheidbare voorvoegsels, onscheidbare prefixen: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-

  • Préfixes non accentués / Onbeklemtoonde voorvoegsels, ongeaccentueerde prefixen

  • Participe passé / Voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (van het perfectum)

  • Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden, regelmatige verba

  ---------------

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  Affiche Geraardsbergen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, Herman Verbaere

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  https://lib.ugent.be/nl/catalog?q="Herman+Verbaere"&search_field=author

  ---------------

  Het voltooid deelwoord [het verleden deelwoord, het participium (perfecti), het participium (van het perfectum)] van regelmatige werkwoorden [verba] die met de volgende voorvoegsels [prefixen] beginnen : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- [onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) voorvoegsels (prefixen)]

  Le participe passé des verbes réguliers qui commencent par les préfixes suivants: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- (préfixes non accentués)

  be- [bə]

  bedekken → bedekt (< 't sexy fokschaap) [(re)couvrir]
  bedanken → bedankt (< 't sexy fokschaap) [remercier]
  bedienen → bediend [servir; s'occuper de]
  bedoelen → bedoeld [vouloir dire, entendre par]
  betuigen → betuigd [témoigner]
  beëindigen → beëindigd [terminer, finir, achever]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beteren ['betərə(n)] (= beter worden) → gebeterd [aller mieux, s'améliorer]
  beteren [bə'terə(n)] (= teren, met teer bestrijken) → beteerd [goudronner]

   spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  bekeren ['bekərə(n)](sport: een cupwedstrijd spelen) → gebekerd [disputer un match de coupe]
  bekeren [bə'kerə(n)](van godsdienst, mening of partij laten veranderen)bekeerd [convertir (à)]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beeldhouwen gebeeldhouwd [sculpter]

   ge- [] 

  gebaren → gebaard [gesticuler]
  gebeuren → gebeurd [se passer, se produire, arriver]
  gebruiken → gebruikt (< 't sexy fokschaap) [utiliser, employer, se servir de]
  geloven → geloofd [croire]

   er- [ɛr]

  erkennen → erkend
  erlangen → erlangd
  zich erbarmen → erbarmd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  ergeren [ˈɛrxərə(n)]geërgerd
  eren [ˈerə(n)] geëerd
  eroderen [ero'derə(n)] geërodeerd

   her- [hɛr]

  herdrukken → herdrukt (< 't sexy fokschaap)
  herhalen → herhaald
  herinneren → herinnerd
  herkennen → herkend
  herleven → herleefd
  hervormen → hervormd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herboriseren → geherboriseerd
  herstructureren → geherstructureerd
  herformuleren → geherformuleerd
  herexamineren → geherexamineerd
  herwaarderen → geherwaardeerd of herwaarderd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herbergen → geherbergd

  ont- [ɔnt]

  ontdekken → ontdekt (< 't sexy fokschaap)
  ontmoeten → ontmoet (< 't sexy fokschaap)
  ontbossen → ontbost (< 't sexy fokschaap)
  ontleden → ontleed
  onterven → onterfd
  ontsporen → ontspoord
  ontroeren → ontroerd
  ontstoppen → ontstopt (< 't sexy fokschaap)

   ver- [vər]

  veranderen → veranderd
  verassen → verrast (< 't sexfokschaap)
  verbeteren → verbeterd
  verblinden → verblind
  vertellen → verteld
  verhalen → verhaald
  vertalen → vertaald
  verrichten → verricht (< 't sexfokschaap)
  verpesten → verpest (< 't sexfokschaap)
  vervuilen → vervuild
  verfrissen → verfrist (< 't sexfokschaap)

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  verven ['vɛrvə(n)] → geverfd

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : 

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' - format PDF :

  voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen).pdf

   

  ---------------

  BRONNEN /SOURCES

  Genootschap Onze Taal : https://onzetaal.nl/taaladvies/her-voltooid-deelwoord

  Algemene Nederlandse Spraakkunst : http://ans.ruhosting.nl/e-ans/02/03/02/07/body.html

  Taaladvies : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/376/

  DBNL : http://www.dbnl.org/tekst/_taa008199001_01/_taa008199001_01_0003.php

  ~

  A. M. Fontein, A. Pescher – ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

 • Sterke of onregelmatige werkwoorden (4); verbes forts ou irréguliers / alfabetische lijst; liste alphabétique / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Verbes forts ou irréguliers / sterke werkwoorden of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)

  • Présentation : infinitif; prétérit, imparfait; participe passé / Presentatie : infinitief; o.v.t., onvoltooid verleden tijd, imperfectum, preteritum; voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (perfectum), participium van het perfectum

  • Formes verbales au singulier et au pluriel / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis) en in het meervoud (de pluralis)

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti) 

   Rode fiets in Amsterdam, acryl op doek, Elena Polyakova

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954831304859/

  ---------------

  VERBES FORTS OU IRREGULIERS

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

  E. Doyen, licencié en philologie germanique

  ---------------

  Vertaling van de werkwoorden in het Frans / Traduction des verbes en français

  verslinden : avaler, dévorer, engloutir

  vinden : trouver

  vlechten : tresser

  vlieden : fuir, s'enfuir

  vliegen : voler [dans les airs]

  vlieten : couler, fuir, ruisseler

  vouwen : plier

  vragen : demander

  vreten : dévorer

  vriezen : geler

  waaien : souffler [vent]; s'envoler, être emporté par le vent

  wassen (waste, wasten, gewassen) : laver

  wassen (wies, --, gewassen) : croître, grandir, pousser

  wegen : peser

  werpen : jeter

  werven : recruter; racoler [péjoratif]

  weten : savoir

  weven : tisser

  wezen : être

  wijken : reculer, céder, fléchir

  wijten (aan) : attribuer (à), imputer (à)

  wijzen : montrer, indiquer

  willen : vouloir

  winden : enrouler, envelopper

  winnen : gagner

  worden : devenir

  wreken : venger

  wrijven : frotter

  wringen : tordre

  zeggen : dire

  zenden : envoyer

  zien : voir

  zijn : être

  zijgen : s'affaiser; passer, filtrer

  zingen : chanter

  zinken : sombrer, couler

  zinnen (op) : songer (à), penser (à), réfléchir (à) / ook : zinnen, zinde, zinde, gezind [naar de zin zijn, aanstaan] : plaire à, convenir à

  zitten : être assis

  zoeken : chercher

  zouten : saler

  zuigen : aspirer, sucer

  zuipen : se soûler, picoler

  zwelgen : se vautrer (dans), se gargariser (de); avaler goulûment, engloutir, ingurgiter

  zwellen : enfler, gonfler

  zwemmen : nager

  zweren (zwoer, zwoeren, gezwoeren) : jurer, prêter serment

  zweren (zwoor/zweerde, zworen/zweerden, gezworen) : suppurer, s'infecter

  zwerven : errer, vagabonder

  zwijgen : se taire

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 4' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842731110/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 3' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/iSLbYSMitjP