tourisme

 • Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Amerika sneeuwzeker] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Woordenschatoefening in context
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse Woordenschat
  • Thèmes : tourisme, visite d'une ville, voyages / Thema's : toerisme, bezoek aan een stad, reizen
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad,voyages

  Affiche Friesland's Speciaalschaatsen, periode 1900 - 1924, Jan Rotgans

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad,voyageshttp://adviz.nl/nl/object/36829/

   

  ---------------

  Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. / Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

   

  Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst :

  sneeuwzeker          : (avec) enneigement garanti
  de belangstelling         = de / het interesse
  steeds meer : de plus en plus
  het gebied = de streek, de regio
  de meeste ... : la plupart de ...
  verschillende ... = verscheidene ..., diverse ...

   

  Texte : / Tekst :

  De belangstelling voor het skiën in Amerika   ...............   . Vorig jaar   ...............   de Amerikaanse wintersportgebieden meer dan 100.000 bezoekers vanuit Europa. Ook steeds meer Nerderlanders   ...............   de Atlantische Oceaan   ...............   voor een   ...............   . Er zijn meer dan 180 grote skigebieden in   ...............   als Vermont, Utah, Wyoming, Californië, Nevada of New Mexico. De meeste   ...............   zijn sneeuwzeker, soms   ...............   tot begin mei. Verschillende   ...............   hebben een SKI-USA-programma.

   

  Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

  wintersportvakantie  -  reisorganisatie  -  boeken  -  zelfs  -  overvliegen  -  staat  -  groeien  -  streek

   

  ---------------

  Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad,voyages

   

  http://www.mijnwoordenboek.nl/

   

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad,voyages

  Texte complet / Volledige tekst

  De belangstelling voor het skiën in Amerika groeit. Vorig jaar boekten de Amerikaanse wintersportgebieden meer dan 100.000 bezoekers vanuit Europa. Ook steeds meer Nederlanders vliegen de Atlantische Oceaan over voor een wintersportvakantie. Er zijn meer dan 180 grote skigebieden in staten als Vermont, Utah, Wyoming, Californië, Nevada of New Mexico. De meeste streken zijn sneeuwzeker, soms zelfs tot begin mei. Verschillende reisorganisaties hebben een SKI-USA-programma.

 • Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : België wil nog meer Nederlanders] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / woordenschatoefening in context
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
  • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad

  Chromo 'Brugge', Liebig, 1935

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad http://heraldie.blogspot.be/2014/08/berne-bruges-carcassonne-chester.html

   

  ---------------

  Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. / Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

   

  Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst :

  zich verdiepen in         : se plonger dans
  overweldigend         : écrasant, énorme
  krachtig         = sterk
  zich weren         : se démener

   

  Texte / Tekst :

  Tijdens een 'bierseminarie' kan de Nederlandse   ...............   in Brugge zich verdiepen in het overweldigende   .................   aan Belgische   ................   (naar   ...............   400). Het is een van de vele   ................   uit de nieuwe   ................   Vlaanderen Vakantieland.   .................   gaat zich met dit soort aanbiedingen nog krachtiger weren op de Nederlandse   .................   .

   

  Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

  België  -  arrangement  -  biersoort  - toerist  -  gids  - markt  -  schatting  -  aanbod

   

  ---------------

  Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad

   

  http://www.mijnwoordenboek.nl/

   

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme,visite d'une ville,bezoek aan een stad

  Texte complet / Volledige tekst

   

  Tijdens een 'bierseminarie' kan de Nederlandse toerist in Brugge zich verdiepen in het overweldigende aanbod aan Belgische biersoorten (naar schatting 400). Het is een van de vele arrangementen uit de nieuwe gids Vlaanderen Vakantieland. België gaat zich met dit soort aanbiedingen nog krachtiger weren op de Nederlandse markt.