séquence pédagogique

 • Dossier 'Talen en nationaliteiten' (12) : 'Nederland bezoeken' / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / néerlandais; Nederlands

  • Compréhension à la lecture avec questionnaire / Leesvaardigheid met vragenlijst

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands

  • Dossier 'Langues et nationalités' (suite) / Dossier 'Talen en nationaliteiten' (vervolg)

  • Thématique : pays, Pays-Bas, villes, curiosités touristiques, aspects culturels / Thematiek : landen, Nederland, steden, bezienswaardigheden, culturele aspecten

  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  --------------- 

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Poster Den Haag, illustrator Jochem Coenen 

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheidhttp://www.bno.nl/portfolios/den-haag-poster-souvenirs

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Si vous souhaitez recevoir gratuitement la compréhension à la lecture 'Nederland bezoeken' (texte, questions, solutionnaire) dont certains extraits figurent ci-dessous, il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail. Veuillez mentionner la référence 'Nederland bezoeken'.

  Hieronder staan een paar fragmenten van de leesvaardigheid 'Nederland bezoeken' (tekst, vragen, oplossingen). Wenst u die gratis te verkrijgen, dan moet u een aanvraag doen door te klikken op het e-mailicoontje. Gelieve de referentie 'Nederland bezoeken' in uw mailtje te vermelden.

  ---------------

  Texte (extrait) / Tekst (fragment) : Nederland bezoeken

  1) 15 september : Prinsjesdag

  Opening van het parlementaire jaar door Koning Willem-Alexander. De koning rijdt met de Gouden Koets via ...

  2) In Madurodam kun je door een sprookjesachtige wereld wandelen. Het is een pretpark waarin Nederland in het klein nagebouwd is. ...

  3) ... ... ...

  4) ... ... ...

  5)

  6)

  7)

  8)

  Woordenschat : sprookjesachtig : féerique / ... / ... / ...

  Présentation partielle : l'intégralité du document est à demander par courriel.

  Gedeeltelijke presentatie : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.

  ---------------

  A. Vind de afbeelding die bij elk tekstje past.

  1 - .... ¦ 2 - .... ¦ 3 - .... ¦ 4 - .... ¦ 5 - .... ¦ 6 - .... ¦ 7 - .... ¦ 8 - ....

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  1. ......................

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  2. .........................
  3. ...................... 4. .........................
  5. ...................... 6. .........................
  7. ...................... 8. .........................

  Présentation partielle : l'intégralité du document est à demander par courriel.

  Gedeeltelijke presentatie : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.

   

  B. Zijn de onderstaande zinnen juist of verkeerd ? Omcirkel je keus en rechtvaardig wat verkeerd is.

     Juist  Verkeerd

  1. Op Prinsjesdag rijdt Koning Willem-Alexander te paard door ... ... ... .

  …...................................................................

  2. In Madurodam kun je ... ... ...

  …...................................................................

  J
  3. ... ... ... ... 
  4. ... ... ... ... 
  5. ... ... ... ... 
  6. ... ... ... ... 
  7. ... ... ... ... 
  8. ... ... ... ...
  9. ... ... ... ...

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheidExercice d'appariement/Combineeroefening 'Nederland bezoeken' sur

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954833177589/ 

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheidséquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Combineeroefening/Exercice d'appariement 'Nederland bezoeken' à consulter dans la communauté Google+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/303e2e4e-b152-43d5-97a5-9e0969cfe2c9

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Solutionnaire / Sleutel

  A.

  1 - Ο ¦ 2 - Ο ¦ 3 - Ο ¦ 4 - Ο ¦ 5 - Ο ¦ 6 - Ο ¦ 7 - Ο ¦ 8 - Ο

   

  B.

  1. ... ... ...

  2. ... ... ...

  3. ... ... ...

  4. ... ... ...

  5. ... ... ...

  6. ... ... ...

  7. ... ... ...

          .

          .

          .

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'Compréhension à la lecture : Nederland bezoeken' - format PDF

  Leesvaardigheid - Nederland bezoeken (1).pdf 

 • Exercice de vocabulaire : 'Winter en sneeuw' / Woordenschatoefening / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : winter en sneeuw

  • Exercice lexical en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands

  • Suite du dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen' / Vervolg van het dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen'

  • Séquence pédagogique / Leerseqentie

  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis

  Molen, Schaatsers en Winter. Pieter Moleveld, Voetschilder

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis 

  http://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/ansichtkaarten-themakaarten/m987719592-molen-schaatsen-winter.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr

  ---------------

  Winter

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis

  Bekijk de tekening en vind het passende werkwoord : / Observe le dessin et trouve le verbe adéquat :

  nemen - spelen - sneeuwen - roepen - hebben - zien - beginnen - treffen - gooien - maken - vinden - bedekken - zetten

  Deze week is de winter …...................... . Het heeft veel  …...................... ! De wegen, paden, bomen en daken zijn nu  …...................... met sneeuw. Alles is wit. De kinderen  …..................... lekker in de sneeuw. Ze besluiten een sneeuwman te  …...................... . 'Deze sneeuwman  …...................... er triest uit !', zegt Henk. Met een worteltje maakt hij de neus van de sneeuwman. 'Nu ziet hij er beter uit !',  …...................... Henk uit. Maar Marjolein  …...................... dat de sneeuwman een hoofddeksel nodig heeft. Ze  …...................... een kookpan en  …....................... hem op zijn hoofd. Ze beginnen sneeuwballen te  …...................... naar de sneeuwpop : de eerste sneeuwbal …...................... hem op zijn neus en de tweede raakt de kookpan. En een paar minuten later …...................... de sneeuwman geen hoofd meer !

  Woordenschat : / Vocabulaire :

  besluiten (besloot, besloten) : décider / het worteltje : la carotte / het hoofddeksel : le couvre-chef / raken : toucher, atteindre

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis

  Exercice lexical 'Winter en sneeuw' en format PNG sur :

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954832014864/

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmisexercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmisExercice de vocabulaire 'Winter en sneeuw' à consulter dans la communauté G+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/9d5c4d19-790a-4d2c-ad67-3f3b3e263290

  --------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmis

  Volledige tekst : / Texte complet :

  Deze week is de winter begonnen. Het heeft veel gesneeuwd ! De wegen, paden, bomen en daken zijn nu bedekt met sneeuw. Alles is wit. De kinderen spelen lekker in de sneeuw. Ze besluiten een sneeuwman te maken. 'Deze sneeuwman ziet er triest uit !', zegt Henk. Met een worteltje maakt hij de neus van de sneeuwman. 'Nu ziet hij er beter uit !', roept Henk uit. Maar Marjolein vindt dat de sneeuwman een hoofddeksel nodig heeft. Ze neemt een kookpan en zet hem op zijn hoofd. Ze beginnen sneeuwballen te gooien naar de sneeuwpop : de eerste sneeuwbal treft hem op zijn neus en de tweede raakt de kookpan. En een paar minuten later heeft de sneeuwman geen hoofd meer !

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,sports d'hiver,wintersport(vakantie),noël,kerstmisDocument 'Winter en sneeuw" - format PDF

  Woordenschatoefening - winter.pdf