rembrandt

 • Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Rembrandt-portret voor bijna 28 miljoen geveild] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Woordenschatoefening in context
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
  • Thématique : peinture, Rembrandt / Thematiek : schilderkunst, Rembrandt
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

  Het grote Rijksmuseum voorleesboek

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis http://www.mediasmarties.nl/boek/het-grote-rijksmuseum-voorleesboek/2111 

   

  ---------------

  Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. / Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

   

  Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst :

  veilen          : vendre aux enchères
  de predikant            : pasteur (protestant)
  de koper : l'acheteur
  de graaf : le comte
  aanbieden : offrir

   

  Texte : / Tekst :

  Een portret van de   .................   van Rembrandt is gisteren in Londen bij het   ................   Sotheby's voor bijna 28 miljoen euro geveild. Het schilderij uit 1633   .................   de predikant Johannes Uytenbogaert   .................   . De koper   .................   anoniem te blijven. De graaf van Rosebery bood het portret ter   ..................   aan. Het   ..................   is 130 jaar in zijn familie geweest en   .................   tot de belangrijkste portretten van Rembrandt die nog in   ................   zijn, aldus een   ................   van het veilinghuis.

   

  Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

  voorstellen  -  behoren  -  privébezit  -  veilinghuis  -  hand  -  wensen  -  woordvoerder  -  veiling  -  schilderij 

  ---------------

  Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

   

  http://www.mijnwoordenboek.nl/

   

  ----------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis                

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

          Rembrandt van Rijn, zelfportret

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

  http://bijzondere-kunst.plazilla.com/page/4295020339/de-10-belangrijkste-schilderijen-van-rembrandt-van-rijn

                  Johannes Uytenbogaert, portret

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Wtenbogaert

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,culturele kennis

   

   

   

  Texte complet / Volledige tekst

   

   

  Een portret van de hand van Rembrandt is gisteren in Londen bij het veilinghuis Sotheby's voor bijna 28 miljoen euro geveild. Het schilderij uit 1633 stelt de predikant Johannes Uytenbogaert voor. De koper wenst anoniem te blijven. De graaf van Rosebery bood het portret ter veiling aan. Het schilderij is 130 jaar in zijn familie geweest en behoorde tot de belangrijkste portretten van Rembrandt die nog in privébezit zijn, aldus een woordvoerder van het veilinghuis.