reclame

 • Dossier 'Reclame' (10) : exercice d'appariement, exercice d'associations 'Winkel' - néerlandais - vocabulaire

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Suite du dossier 'Reclame' / Vervolg van het dossier 'Reclame'
  • Vocabulaire néerlandais / Woordenschat Nederlands
  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Matchingoefening, combineeroefening, associatieoefening
  • Thématique : publicité, magasin, shopping / Thematiek : reclame, winkel, winkelen
  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  ----------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  Skyline Amsterdam

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening http://www.wandtattoos.de/products/Motive/Skylines/Skyline-Amsterdam.html

   

  ---------------

  Associez les mots aux images. Placez l'article défini correct devant chaque substantif / Verbind de woorden met de afbeeldingen. Zet het correcte lidwoord voor elk zeldstandig naamwoord.

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  1

           

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  2

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  3

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

      4                        5

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  6

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  7

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  8

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  9

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  10

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  11

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  12

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  13

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  14

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  15

   

  ......  inpakpapier                      ......  boodschappentas                    ......  weegschaal

   

                                ......  magazijn                                          ......  rek

   

        ......  winkelwagen                        ......  winkelier                          ......  caissière

   

  ......   reclame(aanbieding)                     ......  etalage                          ......  kassa

   

                                   ......  verkoopster                                    ......  doos

   

               ......  toonbank                                       ......  klant

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

   

   

  Format JPEG sur

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefeningTableau : Nederlandse grammatica- en woordenschatoefeningen / Exercices grammaticaux et lexicaux en néerlandais : https://fr.pinterest.com/pin/319051954828288773/

  --------------- 

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  Solutions / Oplossingen

  01. de etalage

  02. het rek

  03. de winkelier

  04. de klant

  05. de weegschaal

  06. de verkoopster

  07. de doos

  08. de caissière

  09. de kassa

  10. het inpakpapier

  11. de reclame(aanbieding)

  12. de boodschappentas

  13. de winkelwagen

  14. de toonbank

  15. het magazijn

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefeningFormat PDF

  Exercice d'appariement, combineeroefening - winkel.pdf

   

 • Dossier 'Reclame' (9) : exercice d'appariement, exercice d'associations 'Reclameleuzen' - néerlandais - vocabulaire

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Suite du dossier 'Reclame' / Vervolg van het dossier 'Reclame'
  • Vocabulaire néerlandais / Woordenschat Nederlands
  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Matchingoefening, combineeroefening, associatieoefening
  • Thématique : publicité / Thematiek : reclame
  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  Skyline Amsterdam

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame http://www.ebay.co.uk/itm/Wall-Tattoo-Skyline-New-York-San-Francisco-Rome-London-Istanbul-Las-Vegas-/181297431595

   

  ---------------

  Associez les slogans publicitaires aux images. / Verbind de reclameleuzen met de afbeeldingen.

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  a

   
          

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  b

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  c

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  d

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  e

     

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  f

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  g

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  h

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  i

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  j

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  k

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  l

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  m

   

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  n

   

  01. De hoogste bergen, de witste sneeuw, de beste keuken!

  02. De beste kwaliteit vindt u bij ons.

  03. Slapen is even belangrijk als werken.

  04. Wilt u ook de moeilijkste vlekken verwijderen?

  05. Nu ik met een Auda rijd, kan ik mijn sportvliegtuig wegdoen.

  06. Dit boek is echt beter!

  07. Om geen natte voeten te krijgen … Lamoda-laarzen!

  08. Witter dan het witste wit!

  09. Akkoord, meneer, onze auto’s zijn wat duurder, maar …

  10. Waarom zou u het met minder doen?

  11. Vlugger, veiliger, comfortabeler!

  12. Eet meer vis om fit te blijven!

  13. Bros-chocolade smaakt nog heerlijker en is heel goedkoop!

  14. Hebt u wel eens exclusievere meubels gezien?

   

  Woordenschat : de reclameleus : le slogan publicitaire  / de vlek : la tache  /  verwijderen : enlever  / wegdoen : se défaire de / veilig : sûr, en (toute) sécurité

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  Exercice 'Reclameleuzen' en format JPEG sur :

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954828302837/

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame

  Solutions / Oplossingen

  01. i

  02. d

  03. a

  04. h

  05. f

  06. c

  07. n

  08. e

  09. m

  10. k

  11. j

  12. l

  13. b

  14. g

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,publicité,reclame,exercice d'appariement,combineeroefening

  Format PDF

  Verbind de reclameleuzen met de afbeeldingen.pdf