pronoms personnels

 • Het persoonlijk voornaamwoord (het pronomen personale); le pronom personnel / overzichtstabel; tableau récapitulatif / Nederlandse grammatica (spraakkunst); grammaire néerlandaise

  • Tableau récapitulatif / Overzichtstabel

  • Les pronoms personnels : pronoms sujets et pronoms compléments (pronoms objets) / Het persoonlijk voornaamwoord, het pronomen personale, het personaal pronomen : onderwerpsvormen (subjectsvormen), voorwerpsvormen (objectsvormen)

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie

  • Exercice de grammaire / Grammaticale oefening

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden

   Zomerse dag in Noordwijk - olieverf op doek - W.H. Heytman 

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden http://veiling.catawiki.nl/kavels/1441617-w-h-heytman-1950

  ---------------

  Tableau récapitulatif : les pronoms personnels

  Overzichtstabel

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden

  Document 'Het persoonlijk voornaamwoord (het pronomen personale)' en format PNG sur

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954834604993/

   

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,exercices grammaticaux,grammatica-oefeningengrammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,exercices grammaticaux,grammatica-oefeningenDocument 'Het persoonlijk voornaamwoord (het pronomen personale)' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen Nederlands : https://plus.google.com/u/0/collection/AmgXfB

   

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden

  Oplossingen / Solutions

  1. Ja, hij zit het te lezen.

  2. Ja, hij wil hen [strikte regel] (ze / hun) bezoeken.

  3. Ja, die dingen zijn voor mij.

  4. Ja, je mag ons iets vragen.

  5. Ja, ik hou veel van haar.

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoordenDocument 'Het persoonlijk voornaamwoord (het pronomen personale) - Format PDF :

  Het persoonlijk voornaamwoord [het pronomen personale].pdf

   

 • Les pronoms personnels (compléments)(2) : emploi des pronoms personnels 'ze', 'hem', 'haar' - noms de choses féminins (dont l'article défini est 'de') - vrouwelijke de-woorden - néerlandais - grammaire

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
  • Les pronoms personnels compléments, les pronoms personnels objets / Persoonlijke voornaamwoorden (pronomina personalia) : voorwerpsvormen
  • Prononciation : formes accentuées et non accentuées, formes toniques et atones / Uitspraak : beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen, geaccentueerde en ongeaccentueerde vormen
  • Les noms de choses féminins dont l'article défini est 'de' / Vrouwelijke de-woorden
  • Utilisation des pronoms (compléments) ze, hem, haar; utilisation du pronom de remplacement die / Gebruik van de voornaamwoorden ze, hem, haar; gebruik van het vervangende voornaamwoord die.

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen,noms de choses dont l'article défini est 'de',de-woorden

  Aquarel, Mechelen, markt, stadszicht, Ludo van den Heuvel

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen http://ludovandenheuvel.skynetblogs.be/

  ---------------

  Rappel / Herhaling

  Persoonlijke voornaamwoorden : voorwerpsvormen 

  Pronoms personnels compléments (pronoms personnels objets)

                                           

  Uitspraak - Prononciation

  Volle vormen 

  Formes pleines

  Onbeklemtoond (ongeaccentueerd)

  Non accentué / atone

  Beklemtoond      (geaccentueerd)

  Accentué / tonique

  me / mij

  [mə]

  [mɛi]

  je / jou

  [jə]

  [jɑu]

  hem¹

  [əm]³

  [həm, hɛm]

  haar

  [ər, dər, ha.r]³

  [ha.r]

  ze²

  [zə, sə]

  [zə]

  het

  [ət, 't]³

  [hət]

  ons

  [ɔns]

  [ɔns]

  jullie / je4 

  [ˈjʏli, jə]

  [ˈjʏli]

  ze (zaken, dieren of personen /choses, animaux ou personnes

  hen (personen /personnes)

  hun (personen / personnes)

  [zə, sə ][(h)ɛn]5 [(h)ʏn]5 

  [hɛn] - [hʏn]

  u

  [y]

  [y]

   

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen

   

  http://sites.uclouvain.be/gramlink/Gramlink-NL/morfologie/pdf/m_nl_04_pron_02_persoonlijk.pdf

   

  Luister goed naar de uitspraak van de woorden : / Ecoutez bien la prononciation des mots :

  Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit lent (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit normal (Vlaams accent)
  podcast

  Version à débit lent (Vlaams accent)
  podcast

  ---------------

  ² Vrouwelijke de-woorden : / Noms de choses féminins dont l'article défini est "de" :

  Een klein aantal de-woorden zijn vrouwelijk. / Un petit nombre de noms de choses (dont l'article défini est 'de') sont féminins.

  - Wat doen de Nederlandstaligen als ze een vrouwelijk de-woord door een persoonlijk voornaamwoord (voorwerpsvorm) willen vervangen ? / Que font les Néerlandophones quand ils veulent remplacer un nom de chose féminin (dont l'article est 'de') par un pronom personnel (complément)?

  Bekijk de volgende voorbeelden. / Observez les exemples suivants.

  Het is een heel goede koffiezetmachine. (-ine : achtervoegsel/suffix dat bij een vrouwelijk de-woord hoort / suffixe qui indique un nom de chose féminin.) [C'est un très bon percolateur.]    

  Ik gebruik ze heel vaak. [Je l'utilise très souvent.]

   

     

  ze : in Vlaanderen en Zuid-Nederland gebruikt ; weinig gebruikt in Noord-Nederland. / utilisé en Flandre et dans les provinces du sud des Pays-Bas ; peu utilisé dans les provinces du nord des Pays-Bas.

   

  Ik gebruik haar heel vaak. [Je l'utilise très souvent.]

   

   

   

  haar : zowel in Nederland als in Vlaanderen gebruikt; vaker gebruikt in Noord-Nederland als in Zuid-Nederland en in Vlaanderen; geschreven taal en heel formele taal. / utilisé tant aux Pays-Bas qu'en Flandre; utilisé plus souvent dans les provinces du nord des Pays-Bas que dans les provinces du sud des Pays-Bas et en Flandre ; langue écrite et très formelle.

  Ik gebruik hem heel vaak. [Je l'utilise très souvent.]

   

   

  hem : tendens in Noord-Nederland om hem te gebruiken voor vrouwelijke de-woorden ; spreektaal, informele taal. / tendance dans les provinces du nord des Pays-Bas à utiliser hem pour les noms de choses féminins (dont l'article défini est 'de'); langue parlée, langue informelle.

  Ik gebruik die heel vaak. [Je l'utilise très souvent.]

  Die gebruik ik heel vaak. [Celui-là, je l'utilise très souvent.]

   

  die : vervangende vorm; overal (in Nederland en Vlaanderen) gebruikt. / forme de remplacement; utilisé partout (aux Pays-Bas et en Flandre).

   

   

   grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen,noms de choses dont l'article défini est 'de',de-woorden

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1630/

   

  - Wat moet je doen als je cursist Nederlands bent ? / Que devez-vous faire en tant qu'apprenant de la langue néerlandaise ?

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen,noms de choses dont l'article défini est 'de',de-woorden

  Om het complexe gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden (voorwerpsvormen) hem, ze en haar te vermijden, is het aan te raden om zo vaak mogelijk de vervangende vorm die te gebruiken, zowel voor vrouwelijke de-woorden als mannelijke de-woorden. / Pour éviter l'usage complexe des pronoms personnels (compléments) hem, ze et haar, il est conseillé d'utiliser le plus souvent possible la forme de remplacement die tant pour les noms de choses féminins (dont l'article défini est 'de') que pour les noms de choses masculins.

   

  Voorbeelden / Exemples

  Vrouwelijk de-woord / Nom de chose féminin (dont l'article défini est 'de')

   

   

   

   

   

     

  Mijn moeder maakt altijd zelf mayonaise. [Ma mère fait toujours elle-même la mayonnaise]

  Ik vind die altijd heel lekker ! [Je la trouve toujours délicieuse.]

  Die vind ik altijd heel lekker [Celle-là, je la trouve toujours délicieuse.]

     

  -se : achtervoegsel/suffix dat bij een vrouwelijk de-woord hoort / suffixe qui indique un nom de chose féminin.

  In de woordenboeken : / Dans les dictionnaires :

  <de (v.)>(v. betekent vrouwelijk. / v. signifie féminin.)

   

   

  Mannelijk de-woord / Nom de chose masculin (dont l'article défini est 'de')

   

   

   

   

   

  Ik heb een nieuwe laptop gekocht. [J'ai acheté un nouveau pc portable.]

  Ik heb die vanmorgen geïnstalleerd. [Je l'ai installé ce matin.]

  Die heb ik vanmorgen geïnstalleerd. [Celui-là, je l'ai installé ce matin.]

   

  In de woordenboeken : / Dans les dictionnaires :

  <de (m.)> (m. betekent mannelijk. / m. signifie masculin.)

   

   

   

  Vrouwelijk of mannelijk de-woord / Nom de chose masculin ou féminin (dont l'article défini est 'de')

   

   

   

   

   

   

  De kleine vaas op de vensterbank kost 10 euro. [Le petit vase sur le rebord de la fenêtre coûte 10 euro.]

  Ik heb die op de rommelmarkt gevonden. [Je l'ai trouvé au marché aux puces.]

  Die heb ik op de rommelmarkt gevonden. [Celui-là, je l'ai trouvé au marché aux puces.]

   

  In de woordenboeken: / Dans les dictionnaires :

  <de> of/ou <de; v(m)> of/ou <m./v.> (m. betekent mannelijk ; v. betekent vrouwelijk. / m. signifie masculin ; v. signifie féminin.)

   

   

   

   

  ----------------

  Vrouwelijke de-woorden : 2 categorieën  / Noms de choses féminins (dont l'article défini est 'de') : 2 catégories

  1) De de-woorden met een abstracte of collectieve betekenis die op de volgende Nederlandse achtervoegsels (suffixen) eindigen : / Les noms de choses (dont l'article défini est 'de') avec un sens abstrait ou collectif qui se terminent par les suffixes néerlandais suivants :

  -heid

  de moeilijkheid (la difficulté), de mogelijkheid (la possibilité), de waarheid (la vérité), de gezondheid (la santé), de schoonheid (la beauté), de verscheidenheid (la diversité), de mensheid (l'humanité), de valsheid (la fausseté), de verantwoordelijkheid (la responsabilité), de kaalheid (la calvitie), de versheid (la fraîcheur), ...

  -nis

  de kennis (la connaissance, le savoir), de belevenis (l'événement), de gebeurtenis (l'événement), de duisternis (l'obscurité), de geschiedenis (l'histoire), de bemoeienis, (l'intervention) ...

  Pas op! / Attention!

  de kennis (la connaissance) [in de betekenis van : persoon die je kent, kan mannelijk of vrouwelijk zijn. voornaamwoorden : hem of haar / dans le sens de : personne qu'on connaît, peut être masculin ou féminin. pronoms : hem ou haar]

  -ing

  de vereniging (l'association ; la réunion), de mening (l'opinion), de wandeling (la promenade), de oefening (l'exercice), de deling (le partage), de regering [rəˈxerɪŋ] (le gouvernement), de tewerkstelling (l'emploi), de verbetering (l'amélioration; la correction), de voorstelling (la représentation, le spectacle), de bestelling (la commande), de botsing (la collision), de verwarming (le chauffage), de voorbereiding (la préparation) ...

  Pas op! / Attention!

  het ding (la chose)

  -st

  de kunst (l'art), de danskunst (l'art de la danse), de dichtkunst (l'art poétique, la poésie), de beeldhouwkunst (la sculpture), de aankomst (l'arrivée), de afkomst (l'origine), de toekomst (l'avenir), de winst (le bénéfice, le gain), de ontvangst (la réception; l'accueil), de vondst (la trouvaille, la découverte), de gunst (la faveur, le bienfait), ...

  Pas op! / Attention!

  de dienst <mannelijk/masculin> hem of die

  -schap

  de wetenschap (la science), de blijdschap (la joie), de vriendschap (l'amitié), de verwantschap (la parenté), de vennootschap (l'association, la société), de vijandschap (l'hostilité), de beterschap (le rétablissement), de ballingschap (l'exil), ...

  Pas op! / Attention!

  het kampioenschap (le championnat)

  het landschap (le paysage)

  het gezelschap (la compagnie, la société)

  het genootschap (l'association, la société)

  het gereedschap (les outils)

  het dichterschap (l'état de poète)

  het moederschap (la maternité)

  het vaderschap (la paternité)

  het ouderschap (la parentalité)

  het gezantschap (la légation)

  het priesterschap (le sacerdoce, la prêtrise)

  het of de broederschap (la fraternité)

  -de

   

   

  de liefde (l'amour), de vreugde (la joie), de waarde (la valeur), de voorwaarde (la condition), ...

  + de woorden die een apocope ondergaan hebben / + les mots qui ont subi une apocope :

  de koude / de kou

   

  Pas op! / Attention !

  de rede <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le discours)

  de schade <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le dommage, le dégât)

  de kade <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le quai)

  de zonde <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le péché)

  de woede <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la fureur, la colère)

  de aarde <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la terre)

  de schande <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le scandale, la honte)

  de schrede <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le pas, l'enjambée)

  de bede <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la prière)

  de weelde <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le luxe, la profusion)

  de spade<vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la bêche, la pelle)

  de vrede <mannelijk en vrouwelijk!!> (la paix)

   

  Pas op! / Attention !

  + de woorden die een apocope ondergaan hebben / + les mots qui ont subi une apocope :

  de lade / de la <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le tiroir)

  de weide / de wei <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la prairie)

  de armoede / de armoe <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la pauvreté, la misère)

  de zijde / de zij <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le côté ; la soie)

   

  Pas op! / Attention!

  het einde / het eind (la fin)

  het doeleinde (le but)

  het gemiddelde (la moyenne)

  het tegengestelde (le contraire)

  het verlengde (le prolongement)

  het gezegde (l'expression, la maxime)

  het jaargetijde, het jaargetij (la saison)

  -te

  de gedachte (l'idée, la pensée), de duurte (la cherté), de ziekte (la maladie), de begeerte (le désir, l'envie), de warmte (la chaleur), de belofte (la promesse), de leemte (la lacune, la faiblesse), de gestalte (la silhouette, la stature), de vlakte (la plaine), de oppervlakte (la surface), de lengte (la longueur), de breedte (la largeur), de hoogte (la hauteur), de diepte (la profondeur), de dikte (l'épaisseur ; l'embonpoint), de koelte (la fraîcheur), de gemeente (la commune), de gelofte (le voeu, le serment), de geboorte (la naissance), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de lente <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (le printemps)

  de boete <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'amende, la contravention)

   

  Pas op! / Attention!

  het gedeelte (la partie) <onzijdig wegens het voorvoegsel/prefix ge- / neutre en raison du préfixe ge->

  het gebergte (la montagne, les montagnes)

  het gebladerte (le feuillage)

  het geboomte (la futaie, les arbres)

  het gesternte (les étoiles, la constellation)

  het gesteente (la pierre)

  het gehalte (la qualité, la valeur; la teneur)

  -kunde

  de natuurkunde (la physique), de scheikunde (la chimie), de wiskunde (les mathématiques), de aardrijkskunde (la géographie), de dierkunde (la zoologie), de plantkunde (la botanique), de letterkunde (la littérature), de bouwkunde (l'architecture), de waterbouwkunde (l'hydraulique), de landbouwkunde (l'agronomie), de sterrenkunde (l'astronomie), de werktuig(bouw)kunde (la mécanique), de geneeskunde (la médecine), de heelkunde (la chirurgie), de tandheelkunde (la médecine dentaire), de verpleegkunde (les soins médicaux), de verloskunde (l'obstétrique), ...

  -ij

  de maatschappij (la société), de partij (le parti), de kledij (la tenue, les vêtements), de abdij (l'abbaye), de voogdij (la tutelle), de galerij (la galerie), de slagerij (la boucherie), de bakkerij (la boulangerie), de visserij (la pêche), de ambtenarij (la bureaucratie), de spinnerij (la filature), de artsenij (le médicament, le remède), de woestenij (le désert), de slavernij (l'esclavage), de razernij (la fureur, la folie furieuse), ...

  Pas op! / Attention!

  de bij <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'abeille)

  de rij <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la rangée, la file)

  de dij <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la cuisse)

   

  2) De de-woorden met een abstracte of collectieve betekenis die op de volgende achtervoegsels (suffixen) van vreemde oorsprong eindigen : / Les noms de choses (dont l'article défini est 'de') avec un sens abstrait ou collectif qui se terminent par les suffixes d'origine étrangère suivants :

  -ie, -tie

  de discussie (la discution), de commissie (la commission), de missie (la mission), de fantasie (l'imagination), de familie (la famille), de melodie (la mélodie), de energie [enɛrˈʒi] (l'énergie), de monarchie (la monarchie), de historie (l'histoire), de geografie (la géographie), de choreografie (la chorégraphie), de fobie (la phobie), de strategie (la stratégie), de neurologie (la neurologie), de biologie (la biologie), de etnologie (l'ethnologie), de astrologie (l'astrologie), de demagogie (la démagogie), de filosofie (la philosophie), de carrosserie (la carrosserie, le châssis), ...

  de operatie (l'opération), de consumptie (la consommation), de situatie (la situation), de sollicitatie (la candidature), de concurrentie (la concurrence), de manipulatie (la manipulation), de manifestatie (la manifestation), de positie (la position), de oppositie (l'opposition), de conditie (la condition), de organisatie (l'organisation), de discrepantie (le décalage, la discordance), de competitie (la compétition), de justitie (la justice), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de koffie <mannelijk> voornaamwoorden : hem of die

  -iek, -ica

  de paniek (la panique), de politiek (la politique), de techniek (la technique), de kritiek (la critique), de muziek (la musique), de kliniek (la clinique), de statistiek (la statistique), de pedagogiek (la pédagogie), de rubriek (la rubrique), de fabriek (l'usine), de journalistiek (le journalisme), de romantiek (le romantisme), de symboliek (le symbolisme), de plastiek (la plastique), de repliek (la réplique, la réponse), de fonetiek (la phonétique), de akoestiek (l'acoustique), de esthetiek (l'esthétique), ...

  de informatica (l'informatique), de robotica (la robotique), de domotica (la domotique), de mathematica (les mathématiques), de logica (la logique), de fysica (la physique), de replica (la copie, la réplique), de elektronica (l'électronique), de mechanica (la mécanique), de grammatica (la grammaire), de genetica (la génétique), de telematica (la télématique), de esthetica (l'esthétique), ...

   

  Pas op! / Attention!

  het publiek (le public)

  het fysiek (le physique)

  het antiek (les antiquités)

  het elastiek (l'élastique)

  het mozaïek (la mosaïque)

  het periodiek (le périodique)

   

  Pas op! / Attention!

  het/de portiek (le portique)

  het/de automatiek (les distributeurs automatiques)

  het/de mechaniek (la mécanique)

  -theek

  de apotheek (la pharmacie), de mediatheek (la médiathèque), de videotheek (la vidéothèque), de bibliotheek (la bibliothèque), de pinacotheek (la pinacothèque), de hypotheek (l'hypothèque), de discotheek (la discothèque), ...

  -teit

  de universiteit (l'université), de capaciteit (la capacité), de stabiliteit (la stabilité), de mobiliteit (la mobilité), de faculteit (la faculté [universitaire]), de publiciteit (la publicité), de puberteit (la puberté), de diversiteit (la diversité), de formaliteit (la formalité), de identiteit (l'identité), de mentaliteit (la mentalité), ...

  -tuur (-ture), -suur (-sure)

  de natuur (la nature), de apparatuur (l'appareillage, les appareils), de frituur (la friterie), de cultuur (la culture), de literatuur (la littérature), de partituur (la partition), de nomenclatuur (la nomenclature), de structuur (la structure), de conjunctuur (la conjoncture), de acupunctuur (l'acupuncture), de temperatuur (la température), ...

  de censuur (la censure), de ouverture (l'ouverture [en musique]), de blessure (la blessure), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de brochure <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la brochure)

   

  Pas op! / Attention!

  het avontuur (l'aventure)

  het postuur (la taille ; la posture)

  het glazuur (le vernis ; l'émail [des dents])

  het creatuur (la créature)

   

  Pas op! / Attention!

  het/de garnituur (la garniture)

  het/de montuur (la monture)

   

  -ade, -ide, -ode, -ude

  de blokkade (le blocus), de tirade (la tirade), de ballade (la ballade [en poésie]), de escapade (l'escapade), de balustrade (la balustrade), de promenade (la promenade, la rue piétonnière), de bolide (le bolide), de methode (la méthode), de prelude (le prélude [en musique]), de attitude (l'attitude), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de limonade <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la limonade)

  de marmelade <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la marmelade)

  de salade<vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la salade)

   

  Pas op! / Attention!

  de chocolade, chocola <mannelijk> voornaamwoorden : hem of die

   

  Pas op! / Attention!

  het chloride (le chlorure)

  het bromide (le bromure)

  het sulfide (le sulfure)

  -age

  de etalage (l'étalage), de montage (le montage), de etage (l'étage), de stage (le stage), de garage (le garage), de bagage (le bagage), de chantage (le chantage), de slijtage (l'usure), de blamage (la honte), de reportage (le reportage), de spionage (l'espionnage), de plantage (la plantation), de passage (le passage), de vernissage (le vernissage), de persiflage (le persiflage), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de rage <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'engouement, l'emballement)

   

  Pas op! / Attention!

  het percentage (le pourcentage)

  het promillage (la proportion pour mille ; le taux d'alcool)

   

  Pas op! / Attention!

  het/de voltage (le voltage)

  het/de personage (le personnage)

  -ine

  de discipline (la discipline), de turbine (la turbine), de limousine (la limousine), de machine (la machine), de maaimachine (la tondeuse, la faucheuse), de cabine (la cabine), de soepterrine (la soupière), de routine (la routine), de vitrine (la vitrine, l'étalage), de doctrine (la doctrine), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de benzine <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'essence)

  de vitamine <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la vitamine)

  de margarine <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la margarine)

  de insuline <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'insuline)

  de penicilline <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (la pénicilline)

  -se, -esse

  de analyse (l'analyse), de malaise (le malaise), de mayonaise (la mayonnaise), de punaise (la punaise [pour accrocher]), ...

  de accuratesse (le soin, la précision), de finesse (la finesse), de souplesse (la souplesse), ...

   

  Pas op! / Attention!

  het/de interesse (l'intérêt)

  -ee, -ea

  de onomatopee (l'onomatopée), de farmacopee (la pharmacopée), de melopee (la mélopée [chant monotone]), ...

  de alinea (le paragraphe), de trachea (la trachée), ...

   

  Pas op! / Attention!

  de orchidee <vrouwelijk, maar ook mannelijk/féminin mais aussi masculin> (l'orchidée)

  -sis, -xis, -tis

  de crisis (la crise), de basis (la base), de dosis (la dose), de scepsis (le scepticisme), ...

  de syntaxis (la syntaxe)

  de bronchitis (la bronchite), de laryngitis (la laryngite), de appendicitis (l'appendicite), de conjunctivitis (la conjonctivite), de tracheïtis (la trachéite), ...

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen

  pdf-document : voornaamwoorden hemze, haar, die - vrouwelijke de-woorden

  Pronoms personnels compléments 02.pdf

   

  ---------------

  Bronnen / Sources

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),pronoms personnels,persoonlijke voornaamwoorden,formes accentuées et non accentuées,beklemtoonde en onbeklemtoonde vormen

   

   

   

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/mannelijk-vrouwelijk-woord

  https://books.google.be/books?id=6W4y1QK4cpEC&pg=PA118&lpg=PA118&dq=nederlands+de-woorden+vrouwelijk+mannelijk+grammaire&source=bl&ots=i7lhlT-fcx&sig=2vrZtzhV2v2Sbkos-qlwnLuA8NU&hl=fr&sa=X&ved=0CGYQ6AEwCGoVChMI9MqZgNjpxwIVwTsaCh1uHAZT#v=onepage&q=nederlands%20de-woorden%20vrouwelijk%20mannelijk%20grammaire&f=false

   

  A. M. Fontein, A. Pescher - ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  G. Vannes, Grammaire de base du néerlandais parlé et écrit, Editions A. De Boeck, Bruxelles

  J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

  Carola Henn, Joseph Vromans, Henny-Annie Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, Didier-Hatier, Bruxelles