mouvements du corps

 • Exercice de vocabulaire néerlandais : exercice d'appariement, exercice d'associations 'het lichaam - lichamelijke bewegingen / Le corps - les mouvements du corps' + construction de phrases

  • Vocabulaire néerlandais / Woordenschat Nederlands
  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Matchingoefening, combineeroefening, associatieoefening
  • Construction de phrases / Zinnen construeren
  • Thème : le corps, les mouvements du corps / Thema : het lichaam, lichamelijke bewegingen
  • Niveaux : 4N1, 5N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N1, 5N2

  ----------------

  exercices

  Zomergezicht op de Munttoren te Amsterdam, Dirk van Haaren (Amsterdam 1878-1953)

  Lien bleu C.png http://de-maarschalk.blogspot.be/2013_11_29_archive.html

  ---------------

  Het lichaam - lichamelijke bewegingen / Le corps - les mouvements du corps

  1. Verbind de werkwoorden met de afbeeldingen. Gebruik een woordenboek als het nodig is. / Relie les verbes aux illustrations. Utilise un dictionnaire si c'est nécessaire.

  Werkwoorden:

  zweten – hangen – schaatsen – zitten – klimmen – vallen – buigen – liggen – lopen/wandelen – uitrekken – leunen – springen – fietsen – bukken – vlug lopen/hollen/rennen – hinkelen – (uit)rusten – kruipen – slapen – beven – dragen - hurken

   

  1

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

   ......................

  2

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  3

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

  .....................

  4

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  5

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  6

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  7

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  8

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  9

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  10

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ......................

  11

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ........................

  12

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .......................

  13

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .......................

  14

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ......................

  15

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  16

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  17

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen 

  ....................

  18

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  19

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

  20

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

  21

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  ....................

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  22

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  .....................

   

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

  2. Kies 10 afbeeldingen en beschrijf ze door een zinnetje te maken : gebruik het passende werkwoord en ook een relatieve bijzin. / Choisis 10 images et décris-les en construisant une phrase : utilise le verbe adéquat et aussi une proposition relative selon le modèle :

   

  Afbeelding n°1 : De jongen die in het gras ligt, geniet van de zon.

                                                                                 →[werkwoord aan het einde van de zin / rejet du verbe] 

  01. ...............................................................................................

  02. ...............................................................................................

  03. ...............................................................................................

  04. ...............................................................................................

  05. ...............................................................................................

  06. ...............................................................................................

  07. ...............................................................................................

  08. ...............................................................................................

  09. ...............................................................................................

  10. ...............................................................................................

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  Document 'Het lichaam- lichamelijke bewegingen' en format JPEG sur :

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954830663547/

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingen

   

   

   

  Oplossingen en voorbeeldzinnen / Solutions et phrases-modèles

   

   

   

  1. Werkwoorden / Verbes

  01. liggen

  02. zitten

  03. slapen

  04. vallen

  05. leunen

  06. hurken

  07. hangen

  08. bukken

  09. (uit)rusten

  10. buigen

  11. uitrekken

  12. dragen

  13. zweten

  14. beven

  15. klimmen

  16. kruipen

  17. hinkelen

  18. springen

  19. schaatsen

  20. fietsen

  21. lopen/wandelen

  22. vlug lopen/hollen/rennen

   

  2. Voorbeeldzinnen / Phrases-modèles

  02. De kinderen die op de grond zitten, luisteren naar de juf.

  03. De jongen die in zijn bed ligt, slaapt lekker.

  04. De man die een schilderij wilde ophangen, valt van de trap.

  05. De jongen die een pak draagt, leunt tegen de muur.

  06. De sportieve man die hurkt, kijkt opzij.

  07. De aap die aan een liaan hangt, ziet er lenig uit.

  08. De moeder die veel van haar kind houdt, bukt om hem een kusje te geven.

  09. De man die in de hangmat ligt, rust even uit.

  10. De werknemer die de directeur ziet voorbijlopen, buigt om hem te (be)groeten.

  11. Het meisje dat wakker wordt, rekt haar armen uit.

  12. De kruier (van het hotel)/de chasseur/de piccolo die veel koffers en tassen draagt, ziet er moe uit.

  13. De mecanicien/technicus die veel zweet, heeft een overall aan.

  14. De man die klappertandt, beeft van de kou.

  15. Het meisje dat op de ladder klimt, wil een appel plukken.

  16. De baby die een blauwe pyjama aan heeft, kruipt op de grond.

  17. De oude man en de twee meisjes kijken naar de oude vrouw die aan het hinkelen is.

  18. De jonge vrouw die op de trampoline springt, concentreert zich om de oefeningen te maken.

  19. De man en de vrouw die op het ijs schaatsen, amuseren zich veel.

  20. Die twee mensen die door de natuur fietsen, zijn zeer sportief.

  21. De man die met een wandelstok loopt en de vrouw die een rugzak draagt, moeten nog 15 km afleggen.

  22. De man die naar het station holt, zal misschien zijn trein missen.

   

  Woordenschat :

  de juf : la maîtresse (d'école) / het pak : le costume / opzij kijken : regarder sur le côté / de liaan : la liane / lenig : agile, souple / eruitzien (zag er ... uit, er ... uitgezien) : avoir l'air + adjectif / de hangmat : le hamac / voorbijlopen (liep ... voorbij, voorbijgelopen) : passer / de overall [ovərˈɑl, ovər'ɔːl]: la salopette / klappertanden (klappertandde, geklappertand : claquer des dents / de ladder : l'échelle / plukken : cueillir / de wandelstok : la canne, le bâton / afleggen : parcourir / missen : rater [le train, le bus, ...]

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,exercice d'appariement,combineeroefening,construction de phrases,zinnen schrijven,mouvements du corps,lichamelijke bewegingenDocument 'Het lichaam - lichamelijke bewegingen' en format PDF :

  Lichamelijke bewegingen.pdf