langue écrite et parlée

 • Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite et la langue parlée / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

   Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

  ---------------

  SCHRIJFTAAL EN SPREEKTAAL in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE ET LANGUE PARLEE en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  SCHRIJFTAAL SPREEKTAAL Vertaling
  bijwoorden (adverbia) bijwoorden (adverbia)  

  1. bijna

  2. dadelijk, onmiddellijk

  3. dikwijls

  4. eerst

  5. even ... als ...

  6. evenveel ... als ...

  7. geheel (1)

  8. heden (2)

  9. kort geleden, onlangs

  10. mede (1)

  11. nabij

  12. ongeveer

  13. ooit

  14. opnieuw

  15. plotseling

  16. reeds (1)

  17. samen

  18. slechts (1)

  19. snel, vlug

  20. steeds (2)

  21. terzijde

  22. thans (1), tegenwoordig

  23. uiterst

  24. vanwaar ?

  25. vrij

  26. waarlijk (1), werkelijk

  27. weder (1), opnieuw

  28. zeer (2)

  haast

  direct, meteen, zo

  vaak

  pas

  net zo ... als ...

  net zoveel ... als ...

  helemaal

  vandaag 

  nog maar pas

  mee

  dicht bij, vlak bij

  zowat

  weleens, al eens

  weer, nog eens

  opeens, ineens

  al

  bij elkaar, met elkaar

  (alleen) maar, nog maar

  hard, gauw

  altijd, almaar, telkens

  opzij

  nou, nu

  heel erg

  waarvandaan ?

  nogal

  echt, heus

  weer

  heel, erg

  presque

  tout de suite

  souvent

  ne ... que ... [temps]

  aussi ... que ...

  autant (de) ... que ...

  tout à fait

  aujourd'hui

  récemment, il y a peu

  aussi, avec

  tout près de

  environ, à peu près

  déjà, jamais, un jour

  à/de nouveau

  soudain, tout à coup

  déjà

  ensemble

  seulement, ne ... que ...

  vite

  toujours

  à/de côté

  maintenant

  extrêmement

  d'où ?

  assez, relativement

  vraiment

  à/de nouveau

  très

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen