kerst- en nieuwjaarswensen

 • Exercice de vocabulaire : 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' (Noël, fête de Noël, réveillon de Noël) / néerlandais

  • Thème : Noël, fête de Noël, réveillon de Noël / Thema : Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond

  • Exercice de vocabulaire néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands

  • Suite du dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen' / Vervolg van het dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen'

  • Séquence pédagogique / Leerseqentie

  • Niveaux : 4N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N2

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Molen in de sneeuw, Henri Cassiers 

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  http://wetensaardigheden.blogspot.nl/2008/11/nog-een-henri-cassiers-te-koop.html

  ---------------

  Woordenschatoefening : vul in met behulp van de afbeelding. Gebruik een woordenboek als het nodig is. / Exercice de vocabulaire : complète à l'aide de l'illustration. Utilise un dictionnaire si c'est nécessaire.

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Tekening / Dessin : Alain Roussel

   

  Het is kerstavond. De hele .................... (5) Vandenberghe staat naast de (10) .................... . De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de (18) .................... komt en zingen een kerstliedje. In de (10) .................... hangen (6) ..................... , (7) .................... en (8) .................... . Er zit een (4) .................... boven op de (10) .................... . De elektrische (3) .................... geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft (14) .................... gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een (9) ..................... , de oudere jongen krijgt een (12) ..................... en het meisje een blauwe (13) ..................... . Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen (16) ...................... en een (15) ..................... champagne ; er ligt een (11) ..................... en ook een schaal met lekkere (17) .................... . De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een (1) .................... op de (2) .................... te kijken.

  Woordenschat:

  de kertsman : le Père Noël / De tafel is feestelijk gedekt : La table des grands jours est dressée, la table est dressée d'une manière festive / de schaal : le plat / tegen 11 uur : vers 11 heures / van plan zijn .... + te + infinitief : avoir l'intention + te + infinitif ...

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  Exercice lexical 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' sur :

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenhttps://fr.pinterest.com/pin/319051954831545171/

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen
  Oplossing : volledige tekst / Solution : texte complet

   

  Het is kerstavond. De hele familie Vandenberghe staat naast de kerstboom/dennenboom. De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de cd-speler komt en zingen een kerstliedje. In de kerstboom hangen kerstballen, kerstklokken en (kerst)slingers. Er zit een ster boven op de kerstboom. De elektrische kaarsen geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft cadeautjes gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een treintje, de oudere jongen krijgt een voetbal en het meisje een blauwe handtas. Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen glazen en een fles champagne, er ligt een kersttaart en ook een schaal met lekkere koekjes. De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een kerstprogramma op de televisie te kijken.

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenDocument 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' - format PDF

  Kerstmis (de).pdf

   

 • Kerst- en nieuwjaarswensen - compréhension à l'audition - néerlandais

  Prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

  animatiefilmpje - sapin-noel48.gif

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Thème : fête de Noël et Nouvel An / Thema : Kerstfeest en Nieuwjaar
  • Compréhension à l'audition / Luistervaardigheid
  • Exercices lexicaux / Woordenschatoefeningen
  • Exercices grammaticaux / Grammatica-oefeningen 
  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Hollands landschap in de winter, 1925, Tavik Frantisek Simon

  Lien bleu C.png

   

  http://www.tfsimon.com/T-F-Simon-in-Holland.htm

   

  ---------------

  Ecoutez attentivement le texte et complétez! / Luister aandachtig naar de tekst en vul in!

  Version à débit normal [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  Version à débit lent [Noord-Nederlands accent]
  podcast

   

  Version à débit normal [Vlaams accent]
  podcast

  Version à débit lent [Vlaams accent]
  podcast

  ---------------

  Invultekst / Texte à compléter

  Van oud naar nieuw

  Ik heb naar de aller. . . . . . .   engel in de   . . . . .    ge . . . .
  En heb voor K . . . . . . .   iets heel   . . . . . . . . .   be . . . . .
  Als op o . . . . . . .   de    . . . .   12 uur zal   . . . . .
  Zal er een heel b . . . . . . . .    d . . . . .   open   . . . .
  En dat d . . . . .  zit   . . .   l . . . . .  , g . . . . . . . . .  , geld en   . . . . .
  Zo kan het nieuwe jaar   . . . . . . .   niet   . . . .

  ---------------

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

   

   

   

   

   

  Correction / Verbetering

   Van oud naar nieuw

  Ik heb naar de allerliefste engel in de hemel gebeld
  En heb voor Kerstmis iets heel speciaals besteld
  Als op oudejaar de klok 12 uur zal slaan
  Zal er een heel bijzonder doosje open gaan
  En dat doosje zit vol liefde, gezondheid, geld en geluk
  Zo kan het nieuwe jaar beslist niet stuk.

  Woordenschat : stuk : cassé / Dat kan niet stuk(gaan) = Dat kan niet slecht zijn

  Lien bleu C.png

   

  http://www.wilfriedrobert.be/FILOMUSING/nieuwjaar.html#.VJRjJFACB2B

   

  ---------------

  Travail lexical / Woordenschatverwerking

  Probeer dit woordenschatblad in te vullen (Nederlandse zinnetjes en woorden vertalen; lidwoorden vinden; vormen van de infinitief, het preteritum en het participium geven, ...).

  Mama zegt altijd dat hij de allerliefste jongen van de wereld is.

  .....................................................
  ......  engel [meervoud : ..................] .....................................................
  ......  hemel .....................................................
  ......  kerstmis .....................................................
  Ik heb gisteren het product besteld.  (inf. : ..............) .....................................................

  De klok slaat 12 uur.  (inf.: ..............., pret.: .................., part.: ..................)

  .....................................................
  Met Kerstmis gaan we met de hele familie uit.  ....................................................
  Wat zullen we op oudejaar doen? ....................................................
  ......  doos  [meervoud : ..................]  
  Het flesje in mijn tas was open gegaan, dus er zat overal water! ....................................................

                                         [inf.:..............., pret.:..................., 

                                          part.: .......................]

   
  Het leven zit vol verrassingen! ....................................................
           [inf.: ............, pret.: ..............., part.: .................]  
  ......  liefde  ....................................................
  ......  gezondheid .................................................... 
  ......  geluk .................................................... 

   

  Attention! Observez bien les exemples suivants avec les verbes bellen, telefoneren, opbellen. / Pas op! Bekijk de volgende voorbeelden met de werkwoorden bellen, telefoneren, opbellen.

  ♦ Ze belt nu met haar advocaat. 
  [Ze is telefonisch aan het praten met haar advocaat. / Elle est en train de parler au téléphone avec son avocat.]
  ♦ Ze belt nu naar haar advocaat. 
  [Ze toetst nu het telefoonnummer van haar advocaat in. / Elle compose maintenant le numéro de son avocat.]
  ♦ Hij heeft een uur lang getelefoneerd met zijn collega. 
  [Hij heeft een uur lang telefonisch gepraat met zijn collega. / Il a parlé au téléphone avec son collègue pendant une heure.]
  ♦ Ze heeft nog een keer naar haar schoonmoeder getelefoneerd.
  [Ze heeft nog een keer het telefoonnummer van haar schoonmoeder ingetoetst. / Elle a composé une nouvelle fois le numéro de téléphone de sa belle-mère] 
  ♦ We hebben direct  X  de politie opgebeld. [infinitief : opbellen]
  [Met het werkwoord opbellen geen prepositie! / Avec le verbe opbellen, pas de préposition!]

   

  Oefeningen

  I. Verbind de synoniemen met elkaar.

  speciaal         zeer
  bellen         jaarwisseling
  heel         stuk
  beslist         bijzonder
  gebroken         zeker
  van oud naar nieuw         telefoneren

   

  II. Gebruik het passende adjectief.

  01. – Is dat mooi? / – Ja, dat is iets moois.

  02. – Is dat speciaal? / – Ja, dat is iets  ...................... .

  03. – Is dat lekker? / – Nee, dat is niet  ..................... .

  04. – Wat zeggen ze? En is het interessant? / – Nee, ze zeggen weinig  ....................... .

  05. – Zie je iets? En is het leuk? / – Ja, ik zie iets  ..................... .

  06. – Ligt daar veel? En is het lekker? / – Ja, daar ligt veel  ..................... .

  07. – Koop je iets? En is het typisch? / – Nee, ik koop niets  ..................... .

  08. – Vertelt hij iets? En is het belangrijk? / – Nee, hij vertelt niets  ..................... .

  09. – Ze maken heel wat, hè! En is het nieuw? / – Ja, ze maken heel wat  ..................... .

  10. – Is dat buitengewoon? / – Nee, dat is helemaal niet  ...................... .

   

  Woordenschat : belangrijk : important / buitengewoon : extraordinaire

   

  III. Gebruik het passende woord.

  bestellen  bellen  doos vol allerliefst liefde oudejaar slaan engel geluk

  01. Het is onmogelijk om vandaag alle  .....................  uit te pakken.

  02. .....................  is tevreden kunnen zijn met wat je hebt en bent.

  03. Vanaf zijn geboorte totdat hij de basisschool doorlopen had, was hij een  .....................  kind.

  04. Op  ....................  wil iedereen feesten!

  05. Ze hebben hun kinderen met veel  .....................  opgevoed.

  06. Ze wachten nog steeds op de pizza die ze een uur geleden hebben  ....................  .

  07. Als je dat voor mij doet, ben je een  ....................  !

  08. Onze tuin zit  .....................  (met) kleuren en geuren.

  09. De klok heeft twaalf uur  ....................  .

  10. Als er een probleem is met uw reservering, wordt u door ons onmiddellijk  ...................  .

   

  Woordenschat : uitpakken  : vider, déballer  /  doorlopen [verbe inséparable, accent tonique tombe sur lopen] : fréquenter (une école)  /  opvoeden : éduquer  /  de geur : l'odeur  /  onmiddellijk : immédiatement

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

   

   

   

  Solutions /Oplossingen

   

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenPDF

  Van oud naar nieuw (verbetering van de oefeningen).pdf

   

  ----------------

  Quelques exemples de vœux classiques. / Enkele voorbeelden van klassieke gelukwensen.

  Ecoutez attentivement les formulations suivantes et répétez-les afin d'améliorer votre prononciation / Luister aandachtig naar de volgende zinnetjes en herhaal die om uw uitspraak te verbeteren.

   

  Version à débit normal [Vlaams accent]
  podcast

  Version à débit lent [Vlaams accent]
  podcast

  Version à debit normal [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  Version à debit lent [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  ♥ Prettig kerstfeest, en een gelukkig nieuwjaar!

  Geniet van de kerstdagen, en proost op een mooi nieuwjaar!

  ♥ Fijne kerstdagen en een gelukkig 2015.

  ♥ Een gezond en zalig 2015 toegewenst.

  ♥ Een gelukkig kerstfeest en een goed en gezond 2015!

  Zalig kerstfeest!

  ♥ Een gelukkig kerstfeest en een goed en gezond 2015!

  ♥ Een knallende kerst en een spetterend 2015 toegewenst.

  ♥ De beste wensen voor het nieuwe jaar, en fijne kerstdagen!

  ♥ Een vredevolle kerst en een zalig nieuwjaar.

  ♥ Een inspirerende kersttijd en een positief 2015 toegewenst.

  ♥ Veel geluk en wijsheid tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar.

  ♥ Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor een voorspoedige kerst en een gelukkig nieuwjaar.

  Brei een eind aan 2014 en pak de draad weer op in 2015. Fijne kerstdagen!

   

  Woordenschat : genieten van : profiter de / proosten op : trinquer à la santé de / zalig : heureux / toewensen : souhaiter / knallend : retentissant < knallen : retentir / spetterend : éclatant < spetteren : éclater / vredevol : pacifique / de wijsheid : la sagesse / de gedachte : la pensée / voorspoedig : heureux, bon / breien : tricoter / de draad weer oppakken : reprendre le fil, reprendre le cours des choses

   

  Lien bleu C.png

   

  http://www.flyer.be/benl/teksten-kerstkaarten

   

  ------------------

  Quelques différences entre la Flandre et les Pays-Bas / Enkele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland.

  ♦ In Vlaanderen wenst men elkaar voornamelijk een zalig kerstfeest. / En Flandre, on se souhaite généralement un zalig kerstfeest.

  ♦ In Nederland heb je verschillende opties. Je kunt zeggen : prettige kerstdagen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar of zalig kerstfeest! / Aux Pays-Bas, on a différentes possibilités. On peut dire : prettige kerstdagen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar ou zalig kerstfeest!

  Lien bleu C.png

   

  http://nl.wikihow.com/Zo-zeg-je-vrolijk-kerstfeest-in-verschillende-talen

   

  -------------------

  Spelling / Orthographe

  Schrijf je prettige kerstdagen of Prettige Kerstdagen? Zonder hoofdletters of met hoodletters? / Ecrit-on prettige kerstdagen ou Prettige Kerstdagen? Sans majuscules ou avec majuscules?

  Lees maar verder / Poursuivez votre lecture :

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/kerst-kerst

   

   séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1293/kerstmis_valentijnsdag_kerst_valentijn/