faux amis

 • Vocabulaire néerlandais : faux amis / valse vrienden

  faux amis,valse vrienden

  Faux amis en néerlandais / Valse vrienden in het Nederlands

  • Questions linguistiques / Taalvragen

  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat

  • Faux amis (néerlandais) / Valse vrienden (Nederlands)

  ---------------

  Lees aandachtig de volgende zinnen. Probeer met behulp van de context te raden wat de vetgedrukte woorden betekenen en geef de Franse vertaling ervan! / Lis atttentivement les phrases suivantes. Essaie de deviner, à l'aide du contexte, ce que signifient les mots en caractères gras et donnes-en la traduction en français.

  Veel plezier! / Bon amusement!

   A.

  Vertaling in het Frans
  01. We hebben vanmiddag met de kinderen het recreatiepark bezocht. ..............................
  02. Een retour Den Haag, alstublieft! .............................. 
  03. We volgen de toeristische route die mijn vriend op de landkaart getekend heeft. .............................. 
  04. Ze strijden voor de bescherming van het milieu. .............................. 
  05. Hij kijkt elke avond naar het journaal op BBC1. .............................. 
  06. Mijn zilveren horloge is stuk. .............................. 
  07. De conducteur is op dit station ingestapt.  .............................. 
  08. Hij betaalt alimentatie voor haar. .............................. 
  09. Het vlees is heel lekker! Wilt u wat jus op de aardappelen? .............................. 
  10. Het is heel koud! Je moet je maillot aandoen. .............................. 
  11. Wat een rare kleur! .............................. 
  12. Doe een sjaal om, het is koud buiten! .............................. 
  13. Er liggen veel kisten in het magazijn. ..............................

   

  Vertaal nu de Franse woorden met behulp van de onderstaande Nederlandse woorden. / Traduis maintenant les mots français à l'aide des mots néerlandais ci-dessous.

  B.  

  Vertaling in het Nederlands
  01. la récréation            ..................................... 
  02. la route .....................................
  03. le retour .....................................
  04. le milieu ..................................... 
  05. le journal [papier] ..................................... 
  06. l'horloge ..................................... 
  07. le conducteur ..................................... 
  08. l'alimentation ..................................... 
  09. le jus .....................................
  10. le maillot .....................................
  11. rare  ..................................... 
  12. le châle ..................................... 
  13. le magasin  ..................................... 

   

  de terugkeer - het zwempak - de voeding - het midden -
  de winkel - de pauze - het sap - zeldzaam - de bestuurder -
  de klok - de weg - de omslagdoek - de krant/het dagblad

   

  faux amis,valse vrienden

  Oplossingen

  A. B.
  het recreatiepark : le parc de loisirs la récréation : de pauze
  het retour : l'aller retour le retour : de terugkeer
  de route : l'itinéraire  la route : de weg 
  het milieu : l'environnement  le milieu : het middden 
  het journaal : le journal parlé  le journal : de krant, het dagblad 
  het horloge : la montre  l'horloge : de klok 
  de conducteur : le contôleur (de train) le conducteur: de bestuurder 
  de alimentatie : la pension alimentaire  l'alimentation : de voeding 
  de jus : la sauce, le jus de viande  le jus : het sap
  de maillot : le collant  le maillot : het zwempak 
  raar : étrange, bizarre   rare : zeldzaam
  de sjaal : l'écharpe  le châle : de omslagdoek
  het magazijn : l'entrepôt  le magasin : de winkel