exercices lexicaux

 • Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

    vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  http://www.focusgroningen.nl/het-groningen-van-cornelis-jetses-in-noordelijk-scheepvaartmuseum/

  ---------------

  Quiz : de winter / l'hiver 

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?

  Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

  1) Achter de jongedame staat :

  a) een lampion
  b) een schemerlamp
  c) een lantaarnpaal
  d) een gloeilamp

  2) De jongedame draagt :

  a) witte leren handschoenen
  b) witte wollen wanten
  c) witte wollen handschoenen
  d) witte wollen mitaines

  3) Ze heeft een …........... op :

  a) pet
  b) muts
  c) hoed
  d) capuchon

  4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'winter' ?

  a) jaartelling
  b) jaarwisseling
  c) jaartal
  d) jaargetijde

  5) Deze jongedame heet je welkom met

  a) sneeuwballen
  b) sneeuwbuien
  c) sneeuwvlokken
  d) sneeuwklokjes

  6) Achter haar zie je :

  a) een winterlandschap
  b) een wintertuin
  c) een winterpaleis
  d) een winterzon

  ---------------


  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans la communauté Google+ NT2 (learn Dutch)https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/XDuRKwVABBK

   

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winterDocument 'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans Club Doctissimo :  http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-oefeningen-neerlandais-807825/photo/quiz-in-sneeuw-26482533.html

   

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

  1)

  c : lantaarnpaal (de)

  2)

  a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

  3)

  b : muts (de)

  4)

  d : jaargetijde (het)

  5) 

  c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

  6)

  a : winterlandschap (het)

 • Exercice de vocabulaire et de grammaire : beroepen - betrekkelijke of relatieve bijzin; professions - proposition relative / woordenschat- en grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Noms de professions / Beroepsnamen

  • Construction de propositions relatives / Het construeren van betrekkelijke bijzinnen, het construeren van relatieve bijzinnen

  • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening

  • Vocabulaire néerlandais : exercice de vocabulaire / Nederlandse woordenschat : woordenschatoefening

  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  Alphonse Mora, “Antwerpse Meir in de regen”, linosnede. / “Le Meir à Anvers sous la pluie”, linogravure.

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond https://fr.pinterest.com/pin/319051954830085877/

  ---------------

   BEROEPSNAMEN - BETREKKELIJKE/RELATIEVE BIJZIN

  NOMS DE PROFESSIONS - PROPOSITION RELATIVE

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  Vul in :

  01. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  02. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  03. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  04. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  05. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  06. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  07. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  08. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  09. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
  10. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Documents 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen

   

   ---------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

  MODELANTWOORDEN, VOORBEELDANTWOORDEN
  RÉPONSES MODÈLES

  01. Een melkbezorger/melkboer is een man die langs de deur gaat met melk en zuivelproducten; … is een man die melk aan de deur brengt.
  02. Een voetballer/voetbalspeler is een man die de sport voetbal beoefent; … die voetbal speelt als sport, tijdverdrijf of beroep; … die voor zijn beroep of uit liefhebberij voetbal speelt.
  03. Een parkeerwacht is een vrouw (of een man) die controleert of voertuigen reglementair geparkeerd zijn; … die parkeerterreinen bewaakt en controleert of het parkeergeld is betaald;
  04. Een verpleegster is een vrouw die als beroep zieke mensen verpleegt; … die voor zieke mensen zorgt.
  05. Een kok is een man die als beroep voor anderen kookt; … die als beroep de kookkunst beoefent; … die het eten klaarmaakt in een restaurant; … die het eten of de maaltijd bereidt voor andere personen.
  06. Een glazenwasser is een man die als beroep de (buiten)ramen schoonmaakt; … die zich voor zijn beroep bezighoudt met het wassen en zemen van ramen.
  07. Een serveerster/kelnerin is een vrouw die in een café of restaurant de klanten bedient; … die drankjes en gerechten serveert in een café of restaurant; … die als baan in de horeca eten en drinken naar je toe brengt.
  08. Een secretaresse is een vrouw die het secretariaatswerk voor een andere persoon of een instantie opneemt; … die administratieve taken uitvoert; … die voor een andere persoon (bv. een directeur) de correspondentie voert.
  09. Een detective/rechercheur is een man die als beroep misdadigers opspoort; … die als beroep bij de politie misdrijven onderzoekt; … die als beroep informatie over een misdaad of misdadiger probeert te krijgen; … die belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen van de schuldigen.
  10. Een soldaat/militair is een man die bij het leger dient; … die in het leger zit.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' - Format PDF : Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin.pdf