enkelvoud

 • Grammaire néerlandaise : ze zijn advocaat, ze zijn advocaten (singulier ou pluriel?)

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,profession

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,professionJustitie Mensenwerk, Jan Scheirs  ©

  http://www.scheirs.com/iweb/Site/JUSTITIE_MENSENWERK_TEKENINGEN.html#86

   

  ----------------- 

  • Questions linguistiques / Taalvragen

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, spraakkunst : theorie

  • Emploi du singulier ou du pluriel / Gebruik van het meervoud (de pluralis) of het enkelvoud (de singularis)

   

  Bekijk de volgende voorbeelden /Observez les exemples suivants:

  Ze zijn allebei advocaat en hebben het vaak druk.

  Ze zijn allebei leraar en weten dus veel over dat beroep.

  Ze zijn arts, ingenieur, verpleger, ... In hun land van herkomst hadden ze een baan met aanzien en verantwoordelijkheid !

  Mijn twee broers zijn psycholoog geworden.

  Beiden waren journalist toen ze elkaar leerden kennen.

  Ze zijn politieagent, ambtenaar, leraar of gewoon metselaar.

   

  In de VS hebben we blinden in de publieke functies : ze zijn advocaten, rechters, enz.

  We zijn allebei leraren met jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs.

  Ze zijn geen studenten meer, ze zijn nu artsen.

  We waren allebei psychologen : praktiserende therapeuten.

  Ze waren journalisten en ze waren op zoek naar de ontvoerde minister.

  Ze waren politieagenten met burgerkleren.

   -------------

  Enkelvoud of meervoud? Wat is correct? / Singulier ou pluriel? Qu'est-ce qui est correct?

  Beide zijn correct maar vaak met een betekenisnuance. / Les deux sont corrects mais souvent avec une nuance de sens.

  Ze zijn allebei advocaat. [van beroep]

  Hier denk je aan de functie of het beroep : objectieve weergave van een feit. / Ici, on pense à une fonction ou une profession: restitution objective d'un fait.

  Ze zijn allebei advocaten.

  Hier denk je aan losse individuen met die functie of dit beroep ; het is vaak een subjectieve weergave van een feit : je drukt een oordeel of een waardering uit. / Ici, on pense à des individus considérés séparément; il s'agit souvent de la restitution subjective d'un fait : on exprime un jugement ou une appréciation.

  Aan die beroepsnamen kun je makkelijk adjectieven of andere bepalingen toevoegen / On peut facilement ajouter à ces noms de profession des adjectifs ou d'autres compléments :

  Ze zijn allebei echte advocaten. / Enkele jaren later waren ze allebei advocaten die gerespecteerd werden om hun procesvoering.

  Ze zijn fantastische acteurs ! / Ze zijn acteurs die elke dag in interactie gaan met hun publiek.

  ------------

  Dit geldt ook voor een levensbeschouwing of religie (bv. christen, moslim), voor een nationaliteit (bv. Belg), voor een hoedanigheid of een bepaalde rol (bv. getuige): / Ceci vaut également pour une conception de vie ou une religion (par ex. chrétien, musulman), pour une nationalité (par ex. belge), pour une qualité ou un certain rôle (par ex. témoin) : 

  Ze zijn hindoe, christen, boeddhist, jood of moslim [van geloof] en iedereen respecteert de onderlinge verschillen.

  Ze zijn natuurlijk Nederlander [van nationaliteit], maar daarnaast vooral Limburger!

  De twee kinderen zijn getuige geweest van een moordpartij [in de hoedanigheid van getuige], maar durven niets te zeggen.

  Velen onder hen zijn communist gebleven. [van politieke overtuiging]

   

  Ze zijn hindoes, moslims, sikhs en christenen. En deze diversiteit maakt deel uit van de culturele dynamiek van dit land.

  Ze zijn Nederlanders die uit de Antillen komen.

  Alle bewoners waren getuigen van het drama.

  Ze waren communisten, maar misschien meer in theorie dan in praktijk.

   

  ze zijn advocaat,ze zijn advocaten,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel,profession

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1650/getuige_getuigen_zijn/

  http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2867

   

   

 • Grammaire : twee bier/bieren, drie koffie/koffies, vier cola/cola's (singulier ou pluriel?) - néerlandais

  twee bier-bieren,drie koffie-koffies,vier cola-cola's,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel

  • Questions linguistiques; grammaire néerlandaise : théorie / Taalvragen; Nederlandse grammatica : theorie

  • Singulier ou pluriel / Enkelvoud of meervoud

  Twee bier of twee bieren, drie koffie of drie koffies, vier cola of vier cola's?

  Is er een betekenisverschil tussen beide vormen? Wat is de correcte vorm? / Y a-t-il une différence de sens entre les deux formes? Quelle est la forme correcte?

  ------------------------

  Beide mogelijkheden bestaan.

  In het normale gebruik worden in gevallen als deze de meervoudsvormen gebruikt.

  Voorbeelden : In deze kleine brouwerij worden twee bieren gebrouwen; ik heb drie koffies gedronken en jij vier cola's.

   

  In een bijzonder gebruik komen ook de enkelvoudsvormen voor. Kelners geven bestellingen in een verkorte vorm door aan hun collega's achter de tapkast : 'twee bier', 'vier cola', 'drie koffie'. Zulke gevallen vormen geen uitzondering op de gewone regel voor het gebruik van het meervoud, omdat deze constructies beschouwd kunnen worden als verkortingen van 'drie kopjes koffie, 'twee glazen bier', enz.

  -------------

  Les deux possibilités existent.

  Dans des cas tels que ceux-ci, on utilise normalement les formes au pluriel.

  Exemples :  In deze kleine brouwerij worden twee bieren gebrouwen; ik heb drie koffies gedronken en jij vier cola's. [Dans cette petite brasserie, on brasse deux sortes de bière; j'ai bu trois cafés et toi, quatre Coca.]

   

  Dans un usage particulier, on a également recours aux formes du singulier. Les serveurs transmettent, en utilisant des formulations courtes, les commandes à leurs collègues qui se trouvent derrière le bar : 'twee bier", 'vier cola', 'drie koffie'. De tels cas ne constituent pas une exception à la règle de l'utilisation du pluriel parce que ces constructions peuvent être considérées comme des formules raccourcies de 'drie kopjes koffie', 'twee glazen bier', etc.

  twee bier-bieren,drie koffie-koffies,vier cola-cola's,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel

   

  http://www.schrijvenonline.org/forum-onderwerp/5159