een mens

 • Traduction du pronom français "ON" / Vertaling van het Franse voornaamwoord "ON" - néerlandais - grammaire

  pronom "on",voornaamwoorden "men - je - we - ze",voix passive,lijdende vorm,passieve vorm,emploi de "er",een mens

  • Questions linguistiques / Taalvragen

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, spraakkunst : theorie

  • Pronom "ON" / Voornaamwoord "ON"

  • Emploi particulier de "JE, WE, ZE, MEN" / Bijzonder gebruik van "JE, WE, ZE, MEN"

  • Voix passive / lijdende vorm, passieve vorm

  • Emploi particulier de "EEN MENS" / Bijzonder gebruik van "EEN MENS"

  ---------------

  Bekijk de volgende voorbeelden. / Observez les exemples suivants.

   

  Er wordt gezegd dat het in onze buurlanden veel goedkoper is.

  Er wordt gezegd dat het vijfde leerjaar een moeilijk jaar is voor de leerlingen.

  Er wordt vaak gezegd dat je weerstand minder is, als je te weinig slaapt.

  Als je belt, wordt er gezegd dat dit nummer niet meer in gebruik is.

  • Vertaling in het Frans : On dit que ...
  • Als je het voornaamwoord "ON" in het Frans gebruikt, kun je vaak in het Nederlands de lijdende/passieve vorm gebruiken: er wordt beweerd, er wordt erover gediscussieerd, er werd gisteren een hele dag onderhandeld, ...

        -

  • Traduction française : On dit que ...
  • Quand on utilise le pronom "ON" en français, on peut souvent utiliser la voix passive en néerlandais: on prétend, on en discute, on a négocié hier toute la journée, ...

  ----------------

  Je zegt vaak "ja" terwijl je "nee" zou willen zeggen!

  Soms heb je van die momenten dat je je alleen voelt en plots zeg je tegen jezelf : "Had ik maar iemand om van te houden!"

  Als je boos bent, zeg je meestal dingen die je niet meent.

  Wanneer je in Frankrijk ergens binnenkomt, zeg je meestal "Bonjour".

  • Vertaling in het Frans : On dit ...
  • Het voornaamwoord "JE" wordt vooral in een informele context gebruikt (zowel in de spreektaal als in de schrijftaal).
  • "JE" kan subject/onderwerp of voorwerp zijn.
  • "JE" wordt gebruikt als spreker en hoorder mee inbegrepen zijn.
  • Als onbepaald voornaamwoord heeft "JE" geen sterk geaccentueerde vorm : dus geen "jij" of "jou"! Vergelijk de volgende voorbeelden: Je mag niet parkeren op een bushalte! [onbepaald]; Je/Jij mag niet parkeren voor de garage van je buurman! [tutoyeren].

         -

  • Traduction française : On dit ...
  • Le pronom "JE" est surtout utilisé dans un contexte informel (tant dans la langue orale que dans la langue écrite).
  • "JE" peut être sujet ou complément.
  • "JE" est employé quand celui qui parle ou écoute est impliqué dans la situation.
  • En tant que pronom indéfini, "JE" n'a pas de forme accentuée : donc, pas de "jij" ou de "jou"! Comparez les exemples suivants : On ne peut pas se garer sur un arrêt de bus! [indéfini]; (Toi,) tu ne peux pas te garer devant le garage de ton voisin! [tutoiement].

  -----------------

  Ze zeggen dat de prijzen gaan dalen, hoor!

  Ze zeggen dat de economische globalisering van vandaag de rijken rijker maakt en de armen armer maakt.

  Het is een plekje waarvan ze zeggen dat het heel mooi is.

  Ze zeggen dat de werkelijkheid anders is!

  • Vertaling in het Frans : On dit ...
  • Het voornaamwoord "ZE" wordt vooral in een informele context gebruikt (zowel in de spreektaal als in de schrijftaal)
  • "ZE" kan alleen maar worden gebruikt, als spreker en hoorder niet inbegrepen zijn. "ZE" verwijst naar buitenstaande personen.

         -

  • Traduction française : On dit ...
  • Le pronom "ZE" est surtout utilisé dans un contexte informel (tant dans la langue orale que dans la langue écrite).
  • "ZE" ne peut être utilisé que lorsque celui qui parle ou écoute n'est pas impliqué dans la situation. "ZE" se réfère à des personnes extérieures.

   ----------------

  We zeggen vaak dat de sportwereld keiharde business geworden is.

  We zeggen vaak dat de tijd vliegt.

  Soms zeggen we dat het verstand met de jaren komt, maar dit was hier wellicht niet het geval!

  We zeggen nooit dat vliegen honderd procent veilig is, maar we laten nu wel zien dat vliegen een risico in zich draagt dat heel klein is.

  • Vertaling in het Frans : On dit ...
  • In het Frans betekent "ON" soms "NOUS". In dat geval kan "WE" in het Nederlands worden gebruikt.
  • Het voornaamwoord "WE" wordt vooral in een informele context gebruikt (zowel in de spreektaal als in de schrijftaal).
  • Als "WE" gebruikt wordt, zijn spreker en hoorder mee inbegrepen.

         -

  • Traduction en français : On dit ...
  • En français, "ON" peut parfois signifier "NOUS". Dans ce cas, on peut utiliser "WE" en néerlandais.
  • Le pronom "WE" est surtout utilisé dans un contexte informel (tant dans la langue orale que dans la langue écrite).
  • Lors de l'emploi de "WE", celui qui parle ou écoute est impliqué dans la situation.

  ---------------

  Men zegt vaak dat koken een kunst is.

  Men zegt dat het voor Kerstmis weer zal gaan sneeuwen.

  Men zegt soms dat toeval niet bestaat.

  Hoe zegt men dat ook al weer?

  In de medische wereld zegt men dat het resultaat negatief is wanneer de test geen sporen van ziekte heeft kunnen ontdekken.

  • Vertaling in het Frans : On dit ...
  • "MEN" kan alleen maar subject/onderwerp zijn.
  • "MEN" is een vaag en onpersoonlijk woord.
  • Het voornaamwoord "MEN" wordt in een formele context gebruikt (liever in de schrijftaal). De Nederlanders gebruiken dat voornaamwoord niet in de spreektaal.
  • "MEN" wordt veel minder in het Nederlands gebruikt dan "ON" in het Frans.
  • "MEN" kan niet gebruikt worden om één onbepaalde persoon aan te duiden: "Er klopt iemand, er wordt geklopt" en niet "Men klopt"!; "Er wordt gebeld, er belt iemand" en niet "Men belt"!.
  • "MEN" zal liefst vervangen worden door een van de andere mogelijkheden : lijdende/passieve vorm, je, ze, we.

         -

  • Traduction en français : On dit ...
  • "MEN" ne peut être que sujet.
  • "MEN" est un mot vague et impersonnel.
  • Le pronom "MEN" est utilisé dans un contexte formel (plutôt dans la langue écrite). Les Néerlandais n'utilisent pas ce pronom dans la langue parlée.
  • "MEN" est beaucoup moins employé en néerlandais que "ON" en français.
  • "MEN" ne peut pas être utilisé pour désigner une personne indéterminée: "Er klopt iemand, er wordt geklopt" [On frappe (à la porte)et pas "Men klopt"!; "Er wordt gebeld, er belt iemand" [On sonne (à la porte)et pas "Men belt".
  • Il est préférable de remplacer "MEN" par une autre forme: voix passive, je, ze, we.

  ---------------

  Een mens zegt niet altijd hardop wat hij of zij voelt. [On ne dit pas toujours à haute voix ce qu'on ressent.]

  Een mens kan ook nooit altijd gelukkig zijn! [On ne peut quand même pas toujours être heureux!]

  Hoe lang moet een mens slapen? [De combien d'heures de sommeil a-t-on besoin?]

  • "EEN MENS" kan soms in het Frans vertaald worden door "ON".
  • "EEN MENS" wordt in een informele context gebruikt (omgangstaal).

         -

  • "EEN MENS" peut parfois être traduit en français par "ON". Il a le sens de "tout individu"
  • "EEN MENS" est utilisé dans un contexte informel (langue familière).

  ------------------

  pronom "on",voornaamwoorden "men - je - we - ze",voix passive,lijdende vorm,passieve vorm,emploi de "er",een mens

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/533/men/

  http://ans.ruhosting.nl/e-ans/05/02/09/02/body.html

   

  Sources / Bronnen :

  L. Mauquoi, R. Thielemans, Expressions et prépositions en néerlandais, Uitdrukkingen en Voorzetsels, De Sikkel

  J. van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier

  G. Vannes, Grammaire de base du néerlandais parlé et écrit, A. De Boeck

  C. Henn, J. Vromans, H.-A. Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, Didier Hatier

  W. Mattens, P. Vandenberghe, Praktische Spraakkunst van het Algemeen Bruikbaar Nederlands, De Nederlandsche Boekhandel