drie koffie-koffies

 • Grammaire : twee bier/bieren, drie koffie/koffies, vier cola/cola's (singulier ou pluriel?) - néerlandais

  twee bier-bieren,drie koffie-koffies,vier cola-cola's,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel

  • Questions linguistiques; grammaire néerlandaise : théorie / Taalvragen; Nederlandse grammatica : theorie

  • Singulier ou pluriel / Enkelvoud of meervoud

  Twee bier of twee bieren, drie koffie of drie koffies, vier cola of vier cola's?

  Is er een betekenisverschil tussen beide vormen? Wat is de correcte vorm? / Y a-t-il une différence de sens entre les deux formes? Quelle est la forme correcte?

  ------------------------

  Beide mogelijkheden bestaan.

  In het normale gebruik worden in gevallen als deze de meervoudsvormen gebruikt.

  Voorbeelden : In deze kleine brouwerij worden twee bieren gebrouwen; ik heb drie koffies gedronken en jij vier cola's.

   

  In een bijzonder gebruik komen ook de enkelvoudsvormen voor. Kelners geven bestellingen in een verkorte vorm door aan hun collega's achter de tapkast : 'twee bier', 'vier cola', 'drie koffie'. Zulke gevallen vormen geen uitzondering op de gewone regel voor het gebruik van het meervoud, omdat deze constructies beschouwd kunnen worden als verkortingen van 'drie kopjes koffie, 'twee glazen bier', enz.

  -------------

  Les deux possibilités existent.

  Dans des cas tels que ceux-ci, on utilise normalement les formes au pluriel.

  Exemples :  In deze kleine brouwerij worden twee bieren gebrouwen; ik heb drie koffies gedronken en jij vier cola's. [Dans cette petite brasserie, on brasse deux sortes de bière; j'ai bu trois cafés et toi, quatre Coca.]

   

  Dans un usage particulier, on a également recours aux formes du singulier. Les serveurs transmettent, en utilisant des formulations courtes, les commandes à leurs collègues qui se trouvent derrière le bar : 'twee bier", 'vier cola', 'drie koffie'. De tels cas ne constituent pas une exception à la règle de l'utilisation du pluriel parce que ces constructions peuvent être considérées comme des formules raccourcies de 'drie kopjes koffie', 'twee glazen bier', etc.

  twee bier-bieren,drie koffie-koffies,vier cola-cola's,enkelvoud,meervoud,singulier,pluriel

   

  http://www.schrijvenonline.org/forum-onderwerp/5159