coup de pompe

 • Vocabulaire : traduction de 'coup de pompe, coup de barre, coup de fatigue' en néerlandais - difficulté de traduction français-néerlandais

  • Question linguistique / Taalvraag
  • Difficulté de traduction français-néerlandais / Vertaalmoeilijkheid Frans-Nederlands
  • Vocabulaire français-néerlandais / Woordenschat Frans-Nederlands
  • Expression français-néerlandais / Uitdrukking Frans-Nederlands
  • Variantes : coup de barre, coup de fatigue / Varianten : coup de barre, coup de fatigue

  vocabulaire,woordenschat,coup de pompe

  Delft Schlüsselbrett Skyline 

  vocabulaire,woordenschat,coup de pompehttp://13gramm.com/Staedte-Skyline/Niderlande/Delft-Schluesselbrett-Skyline

  ---------------

  Question / Vraag

  Voici une question qui m'a été posée récemment : 'Comment traduire un coup de pompe en néerlandais?' / Hier is een vraag die mij onlangs gesteld werd : 'Hoe vertaal je coup de pompe in het Nederlands?'

   

  Réponse / Antwoord

  1)

  L'expression 'avoir un coup de pompe' peut se traduire en néerlandais par 'de man met de hamer tegenkomen', 'de man met de hamer ontmoeten' [littéralement : rencontrer l'homme qui vous assomme avec son marteau] ou encore 'de man met de hamer voelen (aan)komen'.

  De Franse uitdrukking 'avoir un coup de pompe' kan in het Nederlands vertaald worden met 'de man met de hamer tegenkomen', 'de man met de hamer ontmoeten'  [letterlijk : rencontrer l'homme qui vous assomme avec son marteau] of wel 'de man met de hamer voelen (aan)komen'.

  vocabulaire,woordenschat,coup de pompe

  Exemples / Voorbeelden

  Hij heeft de voorbije dagen amper geslapen en vanmiddag is hij de man met de hamer tegengekomen.

  Een tijdelijke inzinking? De man met de hamer tegengekomen? Dat overkomt de besten!

  Hij was compleet uit zijn ritme en kwam de man met de hamer tegen.

  Heb je ooit al eens de man met de hamer ontmoet bij het fietsen?

  Na een paar uur voel ik echter de man met de hamer komen, het regent en ik krijg het koud.

   

  Variante / Variant

  Le substantif 'de man' peut aussi être sujet dans la phrase / Het substantief 'de man' kan ook het onderwerp (het subject) van de zin zijn.

  Na 13 km lopen zal de man met de hamer komen, verwacht ik.

  Met die vermoeiende terugreis zal de man met de hamer komen.

   

  Expressions / Uitdrukkingen

  On peut aussi utiliser des expressions qui donnent l'idée d'une fatigue subite. / Je kunt ook uitdrukkingen gebruiken die het idee geven van een plotselinge vermoeidheid.

  Ik ben een beetje moe aan het worden.

  ik voel dat mijn lichaam moe aan het worden is.

  ik voel dat ik echt moe aan het worden ben.

  Ik voel dat ik een beetje moe begin te worden.

  Ik voel me plotseling echt moe.

  Ik kan (plotseling) niet meer!

  Mijn lichaam kan niet meer.

  Mijn lichaam zegt : 'ik kan nu niet meer!'

  Soms krijg ik een kleine inzinking als ik te veel gewerkt heb.

  Hij geeft wel blijk van vermoeidheid.

   

  2)

  La formulation 'un coup de pompe', utilisée sans verbe, peut se rendre par : / De formulering 'un coup de pompe', zonder werkwoord gebruikt, kan weergegeven worden met :

  een (kleine) inzinking

  een (kleine) inzinking van vermoeidheid

  een vermoeidheidsinzinking

  een vermoeidheidsdip

  een teken van vermoeidheid

  vocabulaire,woordenschat,coup de pompe

  ----------------

  vocabulaire,woordenschat,coup de pompeDocument : traduction de 'coup de pompe' en néerlandais PDF

  coup de pompe, coup de barre, coup de fatigue.pdf

   

  ---------------

  Sources / Bronnen

   

  WOORDEN.ORG Nederlands Woordenboek : http://www.woorden.org/woord/inzinking

  ENCYCLO.NL : http://www.encyclo.nl/begrip/Inzinking

  Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands, Nederlands-Frans

  Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal