bijvoeglijk naamwoord

 • Vocabulaire : voorzetsels, preposities; prépositions / bijvoeglijke naamwoorden, adjectieven; adjectifs / zelfstandige naamwoorden, substantieven; substantifs / schrijf- en spreektaal [3]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certaines prépositions ainsi que de certains adjectifs et substantifs dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde voorzetsels (preposities), bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en zelfstandige naamwoorden (substantieven) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,voorzetsels (preposities),prépositions,bijvoeglijk naamwoord,adjectief,adjectif qualificatif,zelfstandige naamwoorden,substantifs

   Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.flickr.com/photos/nikmorris/14715057012/sizes/c/

  ---------------

   

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) ⇒ VERTALING in het Frans

  VOORZETSELS (PREPOSITIES)

  1. gedurende (2), tijdens  in  pendant, durant

  2. te + infinitief  om te + infinitief  à/de + infinitif

  3. te + uur (1)  om + uur  à + heure

  4. te + naam van een stad  in + naam van een stad  à + nom d'une ville

  5. ter wereld  in/over/van de wereld  au/du monde

  6. dienen tot  dienen voor  servir à

  7. spreken tot  spreken/praten tegen  parler à

  BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN (ADJECTIEVEN)

  8. aangenaam  prettig, leuk, plezierig, gezellig  agréable, chouette, sympa

  9. bedaard  kalm, rustig, stil  calme, tranquille

  10. gebroken  kapot, stuk  cassé

  11. geheel (1)  heel  entier, tout

  12. gemakkelijk  (ge)makkelijk  facile

  13. ledig (1)  leeg  vide

  14. moedig, dapper  flink  courageux

  15. schoon (1)(3)  mooi  beau

  16. snel, vlug  gauw, rap, vlug  rapide

  17. vuil  vies, vuil  sale

  ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (SUBSTANTIEVEN)

  18. het dagblad (2)  de krant  le journal, le quotidien

  19. de heer  de meneer  le monsieur, l'homme

  20. de herfst  het najaar  l'automne

  21. het leder (1)  het leer  le cuir

  22. de lente (2)  het voorjaar  le printemps

  23. het medelijden (2)  het meelij  la pitié

  24. het rijwiel (1)  de fiets  la bicyclette, le vélo

  25. de slag  de klap  le coup

  26. het venster  het raam  la fenêtre

  27. het vermaak, de vreugde  de pret, het plezier  le plaisir, l'amusement, la joie

  28. de weide  de wei  le pré, la prairie

  29. de wielrijder (1)  de fietser  le cycliste

  30. de wijze  de manier  la manière, la façon

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) In Nederland betekent schoon : netjes, proper.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & Spreektaal 3' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842380793/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & Spreektaal 3' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen

   

   

 • Exercice : accord de l'adjectif qualificatif épithète (4) en néerlandais [cas particuliers] - grammaire néerlandaise

  • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
  • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)

  -----------------

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

   Nederlandse ansichtkaart, Boy giving girl flowers near bridge

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectiefhttps://www.flickr.com/photos/dutchgirl73/with/6833736037/

   

  -----------------

  Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe en néerlandais! / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels in het Nederlands !

   

  01. Het Ministerie van (Buitenlands)   ................   Zaken heeft een (Belgisch)   ................   diplomaat uit Kopenhagen teruggeroepen op verdenking van spionage.

  Woordenschat : de verdenking : le soupçon

  02. De (maatschappelijk)   .................   werkster kan u hierover informatie geven.

  03. In die uitdrukkingen blijft het (bijvoeglijk)   .................   naamwoord onveranderd.

  Woordenschat : de uitdrukking : l'expression / onveranderd : inchangé, invariable

  04. Op het plein kwam ik een (oud)   ..................   vriend uit mijn schooltijd tegen.

  Woordenschat : tegenkomen (kwam ... tegen, tegengekomen) = ontmoeten

  05. Wegens de overstomingen werden er (steviger)   ..................   huizen gebouwd.

  Woordenschat : de overstoming : l'inondation / stevig : solide

  06. Wat een (belachelijk)   ..................   antwoord!

  Woordenschat : belachelijk : ridicule

  07. Zijn er echt geen (belangrijker)   ................   beslissingen te nemen?

  Woordenschat : echt : vraiment / de beslissing : la décision

  08. Het is een (fraai)   ..................   pentekening die gemaakt werd door een (jong)   .................   artiest met een (verbluffend)   ................   potentieel.

  Woordenschat : fraai = mooi / verbluffend : stupéfiant, à couper le souffle

  09. Ze verkoopt (tweedehands)   .................   kleren op de markt.

  Woordenschat : tweedehands : d'occasion, de seconde main

  10. Vervang het (zelfstandig)   ...................   naamwoord door een (persoonlijk)   ..................   voornaamwoord !

  Woordenschat : zelfstandig naamwoord = substantief / persoonlijk voornaamwoord = personaal pronomen

  11. Het (Europees)   ................   Parlement heeft zijn zetel in Straatsburg (Frankrijk).

  Woordenschat : de zetel : le siège

  12. Het was een (briljant)   .................   politicus maar vooral een (briljant)   ................   docent.

  Woordenschat : de docent : le professeur

  13. Met zijn (stil)   ................   en (bescheiden)   ................   natuur was hij een (knap)   ................   dirigent.

  Woordenschat : stil : calme / bescheiden : réservé

  14. Ik gebruik weinig (contant)   ................   geld, je kunt tegenwoordig bijna overal pinnen.

  Woordenschat : tegenwoordig : actuellement / pinnen : payer par carte bancaire

  15. De (Nederlands)   ................   minister van (Binnenlands)   ................   Zaken nam een (voorzichtiger)  .................   houding aan.

  Woordenschat : een houding aannemen : adopter une attitude

  16. Je (lekker)   ................    recept heb ik meteen gekopieerd en bewaard.

  Woordenschat : meteen : immédiatement / bewaren : conserver

  17. Onze duikclub heeft (wekelijks)   ...............   trainingsavonden op dinsdagavond in het (stedelijk)   ...............   zwembad van Oostende.

  Woordenschat : de duikclub : le club de plongée

  18. (Goed)   ...............   nieuws voor wie het leven door een (roze)   ...............   bril ziet! Een (Amerikaans)   ...............   studie toont aan dat optimisten een (gezonder)   ...............   hart hebben dan mensen die pessimistisch door het leven gaan.

  Woordenschat : aantonen : montrer, démontrer / het hart : le coeur

  19. Ze beschouwen hem als een (eerlijk)   ...............  politicus.

  Woordenschat : beschouwen als : considérer comme / eerlijk : honnête

  20. Hij was geen (groot)   ...............   staatsman, maar wel een (uitzonderlijk)   ...............   redenaar.

  Woordenschat : uitzonderlijk : exceptionnel / de redenaar : l'orateur

  21. Uw (plastisch)   ...............   chirurg zal eerst nagaan of u in (goed)   ...............   gezondheid verkeert.

  Woordenschat : nagaan = controleren verkeren in ... : être en ...., se trouver en ...

  22. De tentoonstelling werd gisteren geopend door de (algemeen)   ...............   directeur van de (Koninklijk)   ...............   Bibliotheek van België.

  Woordenschat : de tentoonstelling : l'exposition

  23. De (derdejaars)   ................   studenten hebben hun ervaringen gedeeld met de (eerstejaars)   ...............   studenten.

  Woordenschat : de ervaring : l'expérience / delen : partager

  24. De leerlingen brengen onder begeleiding van een (geweldig)   ...............   gids een bezoek aan het (Federaal)   ................   Parlement van België in Brussel.

  Woordenschat : onder begeleiding van : accompagné de / geweldig : formidable / de gids : le guide

  25. In het hartje van de (historisch)   ...............   kaasstad Alkmaar is het (Hollands)   ...............  Kaasmuseum te vinden.

  Woordenschat : in het hartje van : au cœur de

   

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

  Solutions / Oplossingen

  01. het Ministerie van Buitenlandse Zaken / een Belgisch(e) diplomaat

  02. De maatschappelijk werkster

  03. het bijvoeglijk naamwoord

  04. een oud vriend

  05. steviger huizen

  06. een belachelijk antwoord

  07. geen belangrijker beslissingen

  08. een fraaie pentekening / een jong artiest [sens abstrait : qui débute]; een jonge artiest [sens concret : peu âgé] / een verbluffend potentieel

  09. tweedehands kleren

  10. het zelfstandig naamwoord / een persoonlijk voornaamwoord

  11. het Europees Parlement

  12. een briljant(e) politicus / een briljant(e) docent

  13. zijn stille en bescheiden natuur / een knap dirigent

  14. weinig contant geld

  15. de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken / een voorzichtiger houding

  16. je lekkere recept

  17. wekelijkse trainingsavonden / het stedelijk zwembad

  18. goed nieuws / een roze bril / een gezonder hart

  19. een eerlijk(e) politicus

  20. geen groot staatsman / een uitzonderlijk(e) redenaar

  21. uw plastisch chirurg / in goede gezondheid

  22. de algemeen directeur / de Koninklijke Bibliotheek

  23. de derdejaars studenten / de eerstejaars studenten

  24. een geweldig(e) gids / het Federaal Parlement

  25. de historische kaasstad / het Hollands Kaasmuseum