bezittelijke voornaamwoorden

 • Exercice grammatical - bezittelijke voornaamwoorden (possessief pronomen) : bijvoeglijke vormen; adjectifs possessifs / grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Adjectifs possessifs : zijn, haar, ons, onze / Bezittelijke voornaamwoorden (possessief pronomen) - bijvoeglijke vormen : zijn, haar, ons, onze

  • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening

  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifs

   Torensluis, Sal Meijer (1878-1965), Amsterdams stadsgezicht 

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifs http://bertiebo.blogspot.nl/2013/01/sal-meijer.html

  ----------------

  Grammatica-oefening : bezittelijke voornaamwoorden (possessief pronomen) -

  bijvoeglijke vormen

  Exercice grammatical : adjectifs possessifs

  zijn, haar, ons, onze

   

  A. Vervang de cursief gedrukte woorden door een formulering met een bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen). / Remplace les mots en italique par une formulation contenant un adjectif possessif.

  Bijvoorbeeld :

  De slaapkamer van mijn zoon is heel ruim. Zijn slaapkamer is heel ruim.

   

  01. De krant van moeder ligt daar nog op de tafel.

  …................................................................................................................

  02. De koffie van Truus vind ik niet lekker : hij is niet sterk genoeg.

  …................................................................................................................

  03. De auto van onze broer ziet er heel oud uit !

  ….................................................................................................................

  04. Het zusje van Marjolein is nog te jong om naar de discotheek te gaan.

  ….................................................................................................................

  05. Ik vind dat de hond van Henk niet erg mooi is.

  ….................................................................................................................

  06. De flat van Leentje is helemaal niet praktisch.

  ….................................................................................................................

  07. Het salontafeltje van Gert staat naast de glazen kast.

  …..................................................................................................................

  08. Ik heb de fiets van mijn zwager uit het schuurtje gehaald.

  …..................................................................................................................

  09. Ze klagen over het vervelende gedrag van de buurman.

  …..................................................................................................................

  10. Luister naar de raad van de verkoopster !

  …..................................................................................................................

  Woordenschat :

  ruim : spacieux / de schuur : la remise / klagen over : se plaindre de

   

  B. Vul aan met ons of onze. / Complète à l'aide de ons ou onze.

   

  01. Op …............ weblog kan iedereen die het leuk vindt, …............. reis volgen.

  02. …............. hotel bevindt zich in de oude binnenstad.

  03. Hij zal de put ingaan om …............. hond te redden.

  04. In …............ leven hebben we al veel ongeluk gekend.

  05. Wilt u …............. keuken eens zien ?

  06. We hebben …............ meubels tweedehands gekocht.

  07. We zijn echt tevreden over …............ verblijf in Brugge !

  08. …............. kantoor is het hele jaar door open.

  09. Al …............ juwelen zijn met de hand gemaakt in …............. ateliers in België.

  10. Bij …............ aankomst in Utrecht was …............ vertraging opgelopen tot ruim 20 minuten.

  Woordenschat :

  zich bevinden (bevond, bevonden) : se trouver / de put : le puits / tweedehands : en seconde main / het verblijf : le séjour / het juweel : le bijou / oplopen : monter, atteindre / ruim 20 minuten : plus de 20 minutes

  ---------------

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifsExercice de grammaire 'Bezittelijke voornaamwoorden : bijvoeglijke vormen' sur

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifs

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954832714370/

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954832714385/

   

  ---------------

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifsgrammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifs

   

  Exercice de grammaire 'Adjectifs possessifs' à consulter dans la communauté google+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/9d5c4d19-790a-4d2c-ad67-3f3b3e263290

  ---------------

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifs

  Oplossingen / Solutions

  A.

  01. Haar krant

  02. Haar koffie

  03. Zijn auto

  04. Haar zusje

  05. zijn hond

  06. Haar flat

  07. Zijn salontafeltje

  08. zijn fiets

  10. haar raad

   

  B.

  01. onze weblog / onze reis

  02. Ons hotel

  03. onze hond

  04. ons leven

  05. onze keuken

  06. onze meubels

  07. ons verblijf

  08. ons kantoor

  09. onze juwelen

  10. onze aankomst / onze vertraging

  ---------------

  grammatica-oefeningen,exercices grammaticaux,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen,adjectifs possessifsDocument 'Bezittelijke voornaamwoorden (possessief pronomen) : bijvoeglijke vormen' en format PDF :

  Exercice grammatical - adjectifs possessifs.pdf

   

 • L'adjectif possessif; het bezittelijk voornaamwoord (het possessief pronomen) / grammaire néerlandaise; Nederlandse spraakkunst (grammatica)

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica : theorie

  • Les adjectifs possessifs / Het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen : bijvoeglijke vormen

  • Transcription phonétique / Fonetische transcriptie

  • Activité de classe : rappel d'un point grammatical / Klasactiviteit : herhaling van een grammatica-item

  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  Porceleyne Fles - Blauwe/witte tegel met Hollands winterlandschap naar Louis Apol. Eind 19e eeuw, Delft

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  http://veiling.catawiki.nl/kavels/1225067-porceleyne-fles-blauw-witte-tegel-met-hollands-winterlandschap-naar-louis-apol

  ---------------

  Overzichtstabel : het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen :

  bijvoeglijke vormen

  Tableau récapitulatif : les adjectifs possessifs

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenDocument 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format JPEG sur

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenhttps://fr.pinterest.com/pin/319051954832209422/

   

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenDocument 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format PDF

  adjectifs possessifs - bezittelijke voornaamwoorden.pdf

   

  --------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  Document 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format JPEG, à consulter dans la communauté G+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/communities/115632356935694181487/stream/58bc20e7-ceb7-4f62-b7ab-5ec9e91815c2