auxiliaires de mode

 • Exercice - auxiliaires de mode, modale (hulp)werkwoorden (02) : kunnen, mogen, moeten, willen + verbes, werkwoorden : hoeven (niet) te, dienen te, weten te - néerlandais - grammaire

  • Exercices grammaticaux en néerlandais / Nederlandse grammatica-oefeningen
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Auxiliaires de mode / Modale (hulp)werkwoorden : kunnen, mogen, moeten, willen
  • Verbes particuliers / Bijzondere werkwoorden : hoeven (niet)  ...  te + inf., dienen  ...  te + inf., weten  ...  te + inf.
  • Niveaux : 5N1, 6N1, 6N2 / Niveaus : 5N1, 6N1, 6N2

  ---------------

  Observez les exemples suivants : / Bekijk de volgende voorbeelden :

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

  Hij kan heel goed communiceren en mensen motiveren.

  Hij weet heel goed te communiceren en mensen te motiveren.

  [pouvoir, savoir - la capacité ou la possibilité / het vermogen of de mogelijkheid]

   

   

   

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

  De auto moet gerepareerd worden / worden gerepareerd.

  De auto dient gerepareerd te worden / te worden gerepareerd.

  [devoir - l'obligation / de verplichting]

   

   

   

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

  Je hoeft niet te schrikken.

  Je hoeft geen schrik te hebben.

  [ne pas devoir, ne pas être nécessaire - la non-nécessité : dans une phrase négative / het niet nodig zijn : in een negatieve zin]

   

   

   

   

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

  Je mag niet op de boom klimmen.

  [pouvoir - la permission ou l'interdiction / de toestemming of het verbod]

   

   

   

   

   

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

  Hij wil informatie krijgen over de stad Delft.

  [vouloir - la volonté / de wil]

   

   

   

   

  Sclera picto's

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   http://www.sclera.be/fr/picto/overview

   

  ---------------

  Utilisez le verbe correct en fonction du contexte / Gebruik het passende werkwoord in verband met de context : kunnen, mogen, moeten, willen, hoeven (niet) te, dienen te, weten te

   

  01. ...............   ik nog een boterham hebben?

  02. Als je zo speelt,   ................   je nooit winnen!

  03. Hij voelt zich veel beter en   ................   niet meer denken aan de dood van zijn hond.

  woordenschat : de dood : la mort

  04. Jij   ................   vandaag niet te komen. Het is niet nodig.

  05. ...............   je met wat vis beginnen? Of heb je liever soep?

  woordenschat : wat = een beetje

  06. Vandaag   ...............   ik terug naar de huisarts omdat ik nog steeds koorts heb.

  woordenschat : de huisarts : le médecin de famille

  07. Dit probleem   ................   nu opgelost te worden.

  08. Goedenmorgen, mevrouw!   ..................   we binnenkomen?

  09. Ik   .................   je niet te zeggen dat je altijd in mijn gedachten zit.

  woordenschat : de gedachte : la pensée

  10. Waarom heeft hij over zijn problemen niet   .................   praten? We hadden hem toch   ............... helpen!

  woordenschat : toch : quand même

  11. Je   ................   geen dure producten als kaviaar te gebruiken om een heerlijk gerecht te bereiden.

  woordenschat : heerlijk : délicieux / het gerecht : le plat / bereiden : préparer

  12. Onze plannen en onze gesprekken hierover   ................   absoluut geheim blijven.

  woordenschat : geheim : secret

  13. Ze   .................   niet goed te verklaren waarom ze op die manier gereageerd heeft.

  14. De waarheid komt altijd uit, of je   ................   of niet.

  woordenschat : de waarheid : la vérité / uitkomen : sortir

  15. De patiënt   .................   geïnformeerd te worden over de aard en de inhoud van het onderzoek.

  woordenschat : de aard : la nature / de inhoud : le contenu / het onderzoek : l'examen (médical)

  16. Registreer op onze website! Zo   ................   je niet telkens weer het volledige formulier in te vullen.

  woordenschat : telkens weer : à chaque fois / volledig = compleet

  17. In het leven   .................   je nooit zeker zijn van wat morgen brengt.

  18. Er   ..................   natuurlijk een lange weg te worden afgelegd.

  woordenschat : afleggen : parcourir

  19. Hij is een talentvol mens. Hij   .................   altijd te verrassen met zijn kookcreaties!

  woordenschat : verrassen : surprendre / de kookcreatie : la création culinaire

  20. Eddy   ................   graag jetskiën maar   ................   niet van zijn vader die vindt dat het te gevaarlijk is.

  21. Deze winkel is niet meer aantrekkelijk voor de klanten en   ................   dringend vernieuwd te worden.

  woordenschat : aantrekkelijk = atractief / dringend : de toute urgence / vernieuwen : rénover

  22. We   ................   geen excuses te zoeken als we onze beloftes niet nakomen.

  woordenschat : de belofte : la promesse / nakomen : tenir, respecter

  23. Ik vind hem een geweldige verteller. Hij   .................   altijd te boeien met mooie verhalen!

  woordenschat : de verteller : le conteur / boeien : captiver

  24. Op welke datum   ................. u dat het geld op uw rekening wordt overgemaakt?

  woordenschat : overmaken : virer

  25. Hij heeft al veel gesproken over zijn favoriete kandidaat. Hij   ...............   niet bekend te maken wie hij kiest.

   

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

  Solutions / Oplossingen

  01. mag                                 14. wil(t)
  02. kan/kun 15. dient
  03. wil 16. hoef
  04. hoeft 17. kan/kun
  05. wil 18. dient
  06. moet 19. weet
  07. dient 20. wil - mag
  08. mogen 21. dient
  09. hoef 22. hoeven
  10. willen - kunnen  23. weet
  11. hoeft 24. wilt
  12. moeten 25. hoeft
  13. weet  

   

 • Exercice - auxiliaires de mode, modale (hulp)werkwoorden (01) : kunnen, mogen, moeten, willen - néerlandais - grammaire

  • Exercices grammaticaux en néerlandais / Nederlandse grammatica-oefeningen
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Auxiliaires de mode / Modale (hulp)werkwoorden : kunnen, mogen, moeten, willen
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  -----------------

  Observez les exemples suivants / Bekijk de volgende voorbeelden :

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

  Hier kan ik mijn betaalkaart insteken, mijn code intoetsen en geld uit de automaat nemen.

   

   

   

   

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

   

  Ik mag het water niet uit de kraan drinken.

   

   

   

   

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

   

  Ik moet vandaag de boekenkast opruimen.

   

   

   

   

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

   

  De leerling wil een vraag stellen.

   

   

   

   

  Sclera picto's 

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

   

  http://www.sclera.be/nl/picto/cat_overview

   

  ------------------

  Utilisez l'auxiliaire correct en fonction du contexte / Gebruik het correcte hulpwerkwoord in verband met de context : kunnen, mogen, moeten, willen

  01. Ik  ................  niet met die auto rijden. Hij is niet van mij!

  02. Het is heel laat. Ik  ................  nu naar huis teruggaan.

  03. Peter  ................  daar niet parkeren. Er is geen plaats genoeg.

  04. Vader  .................  het huis verkopen. Hij heeft dringend geld nodig.

  woordenschat : dringend : de toute urgence

  05. Het is hier niet warm!  .................  ik het raam dichtdoen?

  06. Ik  .................  je niet helpen. Ik heb geen tijd.

  07. Ik  .................  het raam niet dichtdoen. Ik ben te klein.

  08. Ik ga morgen naar zee.  ...............  je mee?

  09. Pardon meneer,  ...............  Liesje met me komen spelen?

  10. Bert  ................  morgen naar zee. Hij heeft vrijaf!

  woordenschat : vrijaf hebben : avoir congé

  11. We  ..................  de kast niet opendoen. Vader wil het niet!

  12. Marijke  ................  niet meer naar huis. Er is geen bus meer.

  13. Betty  ................  dat huis niet kopen. Ze heeft geen geld genoeg.

  14. Het licht is nu groen : ik  ...............  oversteken.

  15. Ik  ................ niet schrijven omdat ik geen papier heb.

  16. Ik ben klaar met mijn werk.  ..................  ik naar buiten gaan?

  17. Je  .................... de radio niet aanzetten. Vader slaapt.

  18. Het is twaalf uur.  .................  ik de tafel dekken?

  woordenschat : de tafel dekken : dresser la table

  19. Loes  ................  de deur niet opendoen. Ze heeft de sleutel niet!

  20. Nu  ...............  ik niet komen. Ik  ...............  nog een mailtje schrijven.

  21. Ik heb geen pen. Ik  .................  de tekst niet overschrijven.

  woordenschat : overschrijven : recopier

  22. De eigenaar  .................  zijn huis verkopen. Hij heeft geld nodig.

  woordenschat : de eigenaar : le propriétaire

  23. Ik  .................  koffie hebben. Annie,  .................  je dat voor mij halen?

  24. Je  .................  de wagen niet parkeren. De hele straat staat vol met auto's!

  25. Hij spreekt Nederlands maar hij  ................  geen Frans spreken.

  26. Ik heb een heel slecht cijfer voor wiskunde. Ik  ................  niet naar de televisie kijken.

  27. Annie is niet klaar. Peter  ................  op haar wachten.

  28. Spreek luider! Ik  ................  je niet verstaan.

  woordenschat : luider : plus fort / verstaan : comprendre [dans le sens de bien entendre]

  29. Mieke is bang. Ze  ................  niet alleen blijven.

  30. Ik begrijp de tekst niet.  ................  u me helpen?

  31. Betty heeft het koud. Ze  ................  het raam dichtdoen.

  32. Hans is vijftien jaar oud. Hij  .............. niet met de auto rijden.

  33. Ik werk heel veel want ik  ...............  de eerste zijn.

  34. De wagen  ...............  niet rijden omdat er geen benzine meer in de tank zit.

  woordenschat : de tank (uitspraak [tɛŋk]) : le réservoir

  35. Nou, jongens! Jullie  ................  om half tien naar bed!

   

  grammaire,exercices grammaticaux,auxiliaires de mode,modale (hulp)werkwoorden

  Solutions / Oplossingen

  01. mag 13. kan   25. kan 
  02. moet 14. mag 26. mag 
  03. kan 15. kan  27. moet 
  04. wil ou moet      16. Mag  28. kan 
  05. Mag 17. mag  29. wil 
  06. kan 18. Mag  30. Kunt = kan  
  07. kan  19. kan  31. wil 
  08. Wil 20. kan  -  moet     32. mag 
  09. mag  21. kan  33. wil 
  10. kan  22. wil ou moet  34. kan
  11. mogen  23. moet  -  Wil ou Kan = Kun    35. moeten 
  12. kan  24. kan