docnederlands - Page 7

 • Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

   Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  BIJWOORDEN (ADVERBIA)

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒ SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) Vertaling in het Frans

  1. bijna ⇒ haast ⇒ presque

  2. dadelijk, onmiddellijk ⇒ direct, meteen, zo ⇒ tout de suite

  3. dikwijls ⇒ vaak ⇒ souvent

  4. eerst ⇒ pas ⇒ ne ... que ... [temps]

  5. even ... als ... ⇒ net zo ... als ... ⇒ aussi ... que ...

  6. evenveel ... als ... ⇒ net zoveel ... als ... ⇒ autant (de) ... que ...

  7. geheel (1) ⇒ helemaal ⇒ tout à fait

  8. heden (2) ⇒ vandaag ⇒ aujourd'hui

  9. kort geleden, onlangs ⇒ nog maar pas ⇒ récemment, il y a peu

  10. mede (1) ⇒ mee ⇒ aussi, avec

  11. nabij ⇒ dicht bij, vlak bij ⇒ tout près de

  12. ongeveer ⇒ zowat ⇒ environ, à peu près

  13. ooit ⇒ weleens, al eens ⇒ déjà, jamais, un jour

  14. opnieuw ⇒ weer, nog eens ⇒ à/de nouveau

  15. plotseling ⇒ opeens, ineens ⇒ soudain, tout à coup

  16. reeds (1) ⇒ al ⇒ déjà

  17. samen ⇒ bij elkaar, met elkaar ⇒ ensemble

  18. slechts (1) ⇒ (alleen) maar, nog maar ⇒ ne ... que, seulement

  19. snel, vlug ⇒ hard, gauw ⇒ vite, rapidement

  20. steeds (2) ⇒ altijd, almaar, telkens ⇒ toujours

  21. terzijde ⇒ opzij ⇒ à/de côté

  22. thans (1), tegenwoordig ⇒ nou, nu ⇒ maintenant

  23. uiterst ⇒ heel erg ⇒ extrêmement

  24. vanwaar ? ⇒ waar ... vandaan ? ⇒ d'où ?

  25. vrij ⇒ nogal ⇒ assez, relativement

  26. waarlijk (1), werkelijk ⇒ echt, heus ⇒ vraiment

  27. weder (1), opnieuw ⇒ weer ⇒ à/de nouveau

  28. zeer (2) ⇒ heel, erg ⇒ très

  ---------------

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842218921/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen

   

 • Exercice de grammaire : Maak een veronderstelling! (Exprimez une supposition!); grammatica-oefening / onvoltooid verleden toekomende tijd [o.v.t.t.], conditionalis (presens); conditionnel présent / néerlandais; Nederlands

  • La phrase conditionnelle; le conditionnel / De voorwaardelijke zin; de voorwaardelijke wijs

  • Le conditionnel présent / De onvoltooid verleden toekomende tijd (o.v.t.t.), de conditionalis (presens)

  • Variantes non officielles : ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T., OVTkT / Niet-officiële varianten: ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T., OVTkT

  • Grammaire néerlandaise : exercice de grammaire / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening

  • Niveaux : 5N1, 5N2 / niveaus : 5N1, 5N2

  --------------

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,o.v.t.t. (onvoltooid verleden toekomende tijd),conditionalis,conditionnel présent

  Uitzicht op de Zuiderkerk te Amsterdam, Elena Polyakova

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954827430232/

  ---------------

  Maak een veronderstelling.

  Voorbeeld:
  Als je me dat boek geeft, ben ik heel gelukkig.
  Als je me dat boek gaf, zou ik heel gelukkig zijn.

  01. Als mijn broer jarig is, neem ik een dagje vrij.
  .........................................................................
  02. Als mijn auto niet kapot is, kom ik bij je.
  .........................................................................
  03. Als hij de loterij wint, werkt hij niet meer.
  .........................................................................
  04. Als je op het feest komt, dans ik met jou.
  .........................................................................
  05. Als wij een groter huis hebben, nodigen wij heel veel vrienden uit.
  .........................................................................
  06. Als ik veel geld heb, koop ik een nieuwe auto.
  .........................................................................
  07. Als ik minder eet, voel ik me beter.
  .........................................................................
  08. Als ik op vakantie ga, neem ik mijn blauwe koffer mee.
  .........................................................................

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Oefening - Maak een veronderstelling' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954839082996/

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Oefening - Maak een veronderstelling' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/Zr9HAyCzkyb

   

   

  ---------------

  OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

  exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,o.v.t.t. (onvoltooid verleden toekomende tijd),conditionalis,conditionnel présent

  01. Als mijn broer jarig was, zou ik een dagje vrij nemen.
  02. Als mijn auto niet kapot was, zou ik bij je komen.
  03. Als hij de loterij won, zou hij niet meer werken.
  04. Als je op het feest kwam, zou ik met jou dansen.
  05. Als wij een groter huis hadden, zouden wij heel veel vrienden uitnodigen.
  06. Als ik veel geld had, zou ik een nieuwe auto kopen.
  07. Als ik minder at, zou ik me beter voelen.
  08. Als ik op vakantie ging, zou ik mijn blauwe koffer meenemen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Oefening : Maak een veronderstelling'  en format PDF :

  Maak een veronderstelling.pdf