docnederlands - Page 3

 • Vocabulaire; woordenschat : klaar, bereid, gereed [prêt (à); fini] / néerlandais; Nederlands

  • Différences de sens entre KLAAR, BEREID, GEREED / Betekenisverschillen tussen KLAAR, BEREID, GEREED

  • Question linguistique / Taalvraag

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

   Waterpoort te Amersfoort, Mieciaedziu

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://mieciaedziu.blogspot.be/2014/06/tekeningen-2014-no-7.html

  ---------------

  KLAAR, BEREID, GEREED

  KLAAR wordt gebruikt in de zin van geschikt voor het gebruik of gereedgemaakt, klaargemaakt, afgewerkt, voltooid, af / KLAAR s'utilise dans le sens de prêt (mis en état pour tel usage) ou préparé, fini, terminé, achevé :

  Het eten is klaar.

  Le repas est prêt.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  Ik ben over een uur met mijn werk klaar.

  J'aurai fini mon travail dans une heure.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  BEREID betekent genegen zijn, geen bezwaren hebben om iets te doen  / BEREID signifie disposé à faire quelque chose, prêt à faire quelque chose :

  Ik ben altijd bereid geweest (om) hem te helpen.

  J'ai toujours été prêt à l'aider. / J'ai toujours été disposé à l'aider.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  Hij is niet bereid (om) mee te werken.

  Il n'est pas prêt à collaborer. / Il n'est pas disposé à collaborer.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  GEREED heeft de betekenissen van KLAAR of BEREID, maar dat woord wordt weinig gebruikt / GEREED peut avoir les sens de KLAAR ou de BEREID, mais ce mot est peu employé :

  ~ Het ontbijt is gereed. / Le petit déjeuner est prêt.
  ~ De auto staat gereed, de tank is gevuld! / La voiture est prête, le plein est fait!
  ~ Bent u gereed met uw werk? / Avez-vous terminé votre travail?
  ~ Hij stond steeds gereed om te helpen. / Il était toujours prêt à aider; il était toujours disposé à aider. 

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'klaar, bereid, gereed' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954843002789/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'klaar, bereid, gereed' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen : 

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'klaar, bereid, gereed' - format PDF :

  Klaar, bereid, gereed.pdf

 • Sterke of onregelmatige werkwoorden (4); verbes forts ou irréguliers / alfabetische lijst; liste alphabétique / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Verbes forts ou irréguliers / sterke werkwoorden of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)

  • Présentation : infinitif; prétérit, imparfait; participe passé / Presentatie : infinitief; o.v.t., onvoltooid verleden tijd, imperfectum, preteritum; voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (perfectum), participium van het perfectum

  • Formes verbales au singulier et au pluriel / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis) en in het meervoud (de pluralis)

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti) 

   Rode fiets in Amsterdam, acryl op doek, Elena Polyakova

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://fr.pinterest.com/pin/319051954831304859/

  ---------------

  VERBES FORTS OU IRREGULIERS

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

  E. Doyen, licencié en philologie germanique

  ---------------

  Vertaling van de werkwoorden in het Frans / Traduction des verbes en français

  verslinden : avaler, dévorer, engloutir

  vinden : trouver

  vlechten : tresser

  vlieden : fuir, s'enfuir

  vliegen : voler [dans les airs]

  vlieten : couler, fuir, ruisseler

  vouwen : plier

  vragen : demander

  vreten : dévorer

  vriezen : geler

  waaien : souffler [vent]; s'envoler, être emporté par le vent

  wassen (waste, wasten, gewassen) : laver

  wassen (wies, --, gewassen) : croître, grandir, pousser

  wegen : peser

  werpen : jeter

  werven : recruter; racoler [péjoratif]

  weten : savoir

  weven : tisser

  wezen : être

  wijken : reculer, céder, fléchir

  wijten (aan) : attribuer (à), imputer (à)

  wijzen : montrer, indiquer

  willen : vouloir

  winden : enrouler, envelopper

  winnen : gagner

  worden : devenir

  wreken : venger

  wrijven : frotter

  wringen : tordre

  zeggen : dire

  zenden : envoyer

  zien : voir

  zijn : être

  zijgen : s'affaiser; passer, filtrer

  zingen : chanter

  zinken : sombrer, couler

  zinnen (op) : songer (à), penser (à), réfléchir (à) / ook : zinnen, zinde, zinde, gezind [naar de zin zijn, aanstaan] : plaire à, convenir à

  zitten : être assis

  zoeken : chercher

  zouten : saler

  zuigen : aspirer, sucer

  zuipen : se soûler, picoler

  zwelgen : se vautrer (dans), se gargariser (de); avaler goulûment, engloutir, ingurgiter

  zwellen : enfler, gonfler

  zwemmen : nager

  zweren (zwoer, zwoeren, gezwoeren) : jurer, prêter serment

  zweren (zwoor/zweerde, zworen/zweerden, gezworen) : suppurer, s'infecter

  zwerven : errer, vagabonder

  zwijgen : se taire

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 4' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842731110/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 3' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/iSLbYSMitjP