docnederlands - Page 3

 • Quiz - vocabulaire; woordenschat / Wat een sneeuw! / néerlandais; Nederlands

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Kinderdijk in de sneeuw. Photo : ANP.

    vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  https://www.pinterest.fr/pin/319051954826767679/

  ----------------

  QUIZ : Wat een sneeuw!

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Bekijk het animatieplaatje en kies het juiste antwoord. Soms zijn er meerdere correcte antwoorden mogelijk!

  Observe l'animation et choisis la réponse correcte. Parfois, plusieurs réponses correctes sont possibles!

  1) Er vallen …................... uit de lucht.
  a) sneeuwballen
  b) sneeuwbuien
  c) sneeuwklokjes
  d) sneeuwvlokken

  2) De kinderen maken
  a) een sneeuwpop
  b) een sneeuwklokje
  c) een sneeuwman
  d) een sneeuwhut

  3) Door de ramen zie je dat
  a) het huis verlucht is.
  b) het huis uitgelicht is.
  c) het huis verlicht is.
  d) het huis ingelicht is.

  4) Het voertuig dat over de sneeuw glijdt, is
  a) een arrenslee
  b) een houtsnee
  c) een toverfee
  d) een heimwee

  5) Dit animatieplaatje toont
  a) een wintertuin
  b) een wintertafereel
  c) een winterstalling
  d) een winterlandschap

  6) De bomen die je ziet, zijn
  a) sparren
  b) eikenbomen
  c) kastanjebomen
  d) dennenbomen

  ---------------


  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : Wat een sneeuw!' à consulter dans la Communauté Google+ Nederlands leren / Néerlandais, Dutch https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/A2CC52tyjYA

   

   

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

  1.

  d : sneeuwvlokken (de sneeuwvlok)

  2.

  a : een sneeuwpop (de)

  c : een sneeuwman (de)

  3.

  c : het huis verlicht is.

  4.

  a : een arrenslee (de)

  5.

  b : een wintertafereel (het)

  d : een winterlandschap (het)

  6.

  a : sparren (de spar)

  d : dennenbomen (de dennenboom)

  ---------------

  En nu een tweede quiz voor het plezier :

  Fijne carnavalsdagen toegewenst!

  Et maintenant un second quiz pour le plaisir :

  Bonnes fêtes carnavalesques!

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  De meerkeuzevragen kun je vinden op de blog 'profnederlands' :

  Retrouve le questionnaire à choix multiples sur le bog 'profnederlands' :

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

   

  http://profnederlands.blogspot.be/2018/02/quiz-fijne-carnavalsdagen-toegewenst.html

   

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Document 'Fijne carnavalsdagen toegewenst' en format Word : 

  Fijne carnavalsdagen toegewenst.doc

 • Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

    vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  http://www.focusgroningen.nl/het-groningen-van-cornelis-jetses-in-noordelijk-scheepvaartmuseum/

  ---------------

  Quiz : de winter / l'hiver 

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?

  Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

  1) Achter de jongedame staat :

  a) een lampion
  b) een schemerlamp
  c) een lantaarnpaal
  d) een gloeilamp

  2) De jongedame draagt :

  a) witte leren handschoenen
  b) witte wollen wanten
  c) witte wollen handschoenen
  d) witte wollen mitaines

  3) Ze heeft een …........... op :

  a) pet
  b) muts
  c) hoed
  d) capuchon

  4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'winter' ?

  a) jaartelling
  b) jaarwisseling
  c) jaartal
  d) jaargetijde

  5) Deze jongedame heet je welkom met

  a) sneeuwballen
  b) sneeuwbuien
  c) sneeuwvlokken
  d) sneeuwklokjes

  6) Achter haar zie je :

  a) een winterlandschap
  b) een wintertuin
  c) een winterpaleis
  d) een winterzon

  ---------------


  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans la communauté Google+ NT2 (learn Dutch)https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/XDuRKwVABBK

   

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winterDocument 'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans Club Doctissimo :  http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-oefeningen-neerlandais-807825/photo/quiz-in-sneeuw-26482533.html

   

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

  OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

  1)

  c : lantaarnpaal (de)

  2)

  a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

  3)

  b : muts (de)

  4)

  d : jaargetijde (het)

  5) 

  c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

  6)

  a : winterlandschap (het)