vocabulaire - Page 5

 • Vocabulaire néerlandais : Jouons avec les mots! - Spelen met woorden - particularités lexicales

  • Vocabulaire néerlandais : particularités lexicales / Nederlandse woordenschat : lexicale bijzonderheden.
  • Formation des mots en néerlandais / Woordvorming in het Nederlands
  • Nuances grammaticales et lexicales / Grammaticale en lexicale nuances
  • Jeu de mots / Woordspeling, woordenspel

  --------------- 

  dutch boys riding mills.jpg

  Dutch Postcard. Dutch boys riding mill

  Lien bleu C.png https://fr.pinterest.com/pin/319051954830234149/

  ---------------

  Wat een lang woord! / Vraiment un mot très long!

  Voorbeeld van een heel lang woord in het Nederlands / Exemple d'un très long mot en néerlandais

   carnavalsoptocht.jpg 

  Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden

                  5              4              3                  2                             1

  [Activités de préparation du cortège carnavalesque des enfants]

                1                     2                        3                   4                         5

  In het Nederlands kun je woorden samenvoegen om een nieuw woord te creëren. 'Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden' staat in het Guinness Boek als Nederlands langste woord ooit vermeld! 'Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden' is ook heel lollig! 

   

   Lien bleu C.png

  http://www.alletop10lijstjes.nl/10-langste-woorden-van-nederland/

   

   

  Wat een zin! / Quelle phrase!

  Kun je zo'n zin snel herhalen? / Peux-tu répéter rapidement une telle phrase?

  uitspreken.jpg 

  De knappe kapper knipt en kapt knap, maar de knappe knecht van de knappe kapper knipt en kapt nog knapper dan de knappe kapper knipt en kapt.

  Woordenschat :

  knap [adjectief] : doué, compétent / de kapper : le coiffeur / knippen : couper / kappen : coiffer / knap [bijwoord ] : très bien / de knecht : l'apprenti

   

  Laten we met woorden spelen! / Jouons avec les mots!

   vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  De woorden lijken op elkaar, maar de betekenis van de zinnen is anders. Veel plezier met het lezen ervan! 

  Les mots se ressemblent, mais les phrases ont un sens différent. Bonne lecture!

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Hij is gelukkig niet hier.

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Hij is niet gelukkig hier.

   vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling 

  Je was te laat thuis.

   vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Laat je was thuis.

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Ik vroeg hem laat te komen.

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling 

  Ik laat hem te vroeg komen.

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Ze fietsen de bergen op.

   vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling 

  Ze bergen de fietsen op. 

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Zeus donderde vanaf de Olympus.

   vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Zeus donderde de Olympus af.

   

  Sommige mensen zijn eenvoudig verschrikkelijk.

  Sommige mannen zijn knap van verre.

  De laatste trein vertrekt om 22u.45 van Gent naar Brussel.

   

  Sommige mensen zijn verschrikkelijk eenvoudig.

  Sommige mannen zijn verre van knap.

  De trein van Gent naar Brussel vertrekt om 22u.45.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspelingDocument 'Laten we met woorden spelen! / Jouons avec les mots' - JPEG sur

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspelinghttps://fr.pinterest.com/pin/319051954830325059/

   

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,jeu de mots,woordspeling

  Document 'Laten we met woorden spelen! / Jouons avec les mots' - PDF

  Jouons avec les mots - Spelen met woorden.pdf

   

 • Vocabulaire : comment traduire l'expression "Bonne continuation!" en néerlandais? - difficulté de traduction français-néerlandais

  • Question linguistique / Taalvraag
  • Difficulté de traduction français-néerlandais / Vertaalmoeilijkheid Frans-Nederlands
  • Vocabulaire français-néerlandais / Woordenschat Frans-Nederlands
  • Expression 'Bonne continuation!' : français-néerlandais / Uitdrukking 'Bonne continuation!' : Frans-Nederlands

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!

   This is Amsterdam, city map, Falkplan, VVV Amsterdam

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!https://fr.pinterest.com/pin/319051954829083236/

  ---------------

  Comment traduire l'expression 'Bonne continuation!' en néerlandais? / Hoe vertaal je de uitdrukking 'Bonne continuation!' in het Nederlands?

  L'expression française 'Bonne continuation' est une formule familière adressée à une personne qu'on quitte et à qui on souhaite de continuer agréablement ses activités personnelles. / De Franse uitdrukking 'Bonne continuation' is een formulering uit de omgangstaal die gebruikt wordt voor een persoon van wie men afscheid neemt en aan wie men wenst gezellig verder te gaan met zijn persoonlijke activiteiten.

  On doit tenir compte de l'intention de l'intervenant pour traduire cette expression en néerlandais. / Men moet rekening houden met de bedoeling van de spreker om deze uitdrukking in het Nederlands te vertalen.

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!

  L'expression 'Bonne continuation' peut exprimer l'idée de : / De uitdrukking 'Bonne continuation' kan de betekenis hebben van : 'Je vous/te souhaite beaucoup de plaisir ou d'agrément dans vos/tes activités ultérieures, dans votre/ton travail, dans votre/ta vie, dans la réalisation de vos/tes projets, ...

  En néerlandais : / In het Nederlands : 

  Veel plezier!

  Veel plezier verder!

  Veel plezier verder met uw/je werk!

  Veel plezier verder met uw/je activiteiten!

  Ik wens u/je veel plezier (verder) (toe) met uw/je werk, met uw/je activiteiten, ...

  Veel plezier (toe)gewenst!

  Veel plezier verder (toe)gewenst!

  Veel plezier verder (toe)gewenst met uw/je werk, met uw/je activiteiten, ....

  L'expression peut être renforcée par les mots heel, nog ou alvast: / De uitdrukking kan versterkt worden met de woorden heel, nog of alvast :

  Heel veel plezier (verder)!

  Heel veel plezier verder met ...

  Nog veel plezier (verder)!

  Nog veel plezier verder met ...

  Alvast veel plezier (verder)!

  Alvast veel plezier (verder)  met ....

  Heel veel plezier (verder) (toe)gewenst!

  Heel veel plezier (verder) (toe)gewenst met ....!

  Nog veel plezier (verder) (toe)gewenst!

  Nog veel plezier (verder) (toe)gewenst met ....!

  Alvast veel plezier (verder) (toe)gewenst!

  Alvast veel plezier (verder) (toe)gewenst met ....!

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!

  L'expression 'Bonne continuation' peut aussi exprimer l'idée de : / De uitdrukking 'Bonne continuation' kan ook de betekenis hebben van : 'Je vous/te souhaite beaucoup de chance ou de succès dans vos/tes activités ultérieures, dans votre/ton travail, dans votre/ta vie, dans la réalisation de vos/tes projets, ...

  En néerlandais : / In het Nederlands :

  Veel succes!

  Veel succes verder!

  Veel succes verder met uw/je werk!

  Veel succes verder met uw/je werkzaamheden!

  Veel succes verder met uw/je projecten!

  Veel succes verder in uw/je leven!

  Veel succes verder voor de toekomst!

  Ik wens u/je veel succes (verder) (toe) met uw/je werk, met uw/je werkzaamheden, ....

  Veel succes (toe)gewenst !

  Veel succes (toe)gewenst in uw/je werk!

  Veel succes (toe)gewenst in je (verdere) leven!

  Veel succes (toe)gewenst in je verdere toekomst!

  Veel succes (toe)gewenst voor de toekomst!

  L'expression peut être renforcée par les mots heel, nog ou alvast: / De uitdrukking kan versterkt worden met de woorden heel, nog of alvast :

  Heel veel succes!

  Nog veel succes!

  Heel veel succes met ...

  Nog veel succes met ...

  Alvast veel succes met ...

  Ik wens u/je heel veel succes (verder) (toe) met ....

  Ik wens u/je nog veel succes (verder) (toe) met ...

  Ik wens u/je alvast veel succes (verder) (toe) met ...

  Heel veel succes (verder) (toe)gewenst !

  Heel veel succes (verder) (toe)gewenst met .....

  Nog veel succes (verder) (toe)gewenst met ....

  Alvast veel succes (verder) (toe)gewenst met ....

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!

  L'expression 'Bonne continuation' peut également exprimer l'idée de : / De uitdrukking 'Bonne continuation' kan ook de betekenis hebben van : 'Je vous/te souhaite le meilleur/plein de bonnes choses pour votre/ton avenir, dans votre/ton travail, dans votre/ta vie, ...'

  En néerlandais : / In het Nederlands :

  Ik wens u/je het beste (toe).

  Ik wens u/je het allerbeste (toe).

  Ik wens u/je het (aller)beste (toe) met uw/je activiteiten.

  Ik wens u/je het (aller)beste (toe) met uw/je projecten.

  Ik wens u/je het (aller)beste (toe) voor de toekomst.

  Ik wens u/je het beste (toe) in de toekomst.

  Ik wens u/je het beste (toe) in uw leven.

  Ik wens u/je het beste (toe) in al(les) wat u/je doet.

  Ik wens u/je het beste (toe) in al(les) wat u/je verder onderneemt.

  Het allerbeste voor uw/je toekomst (toe)gewenst!

  Alle goeds voor uw/je werk!

  Alle goeds voor uw/je toekomst!

  Alle goeds voor u/je!

  Alle goeds voor uw persoonlijke leven!

  Ik wens u/je alle goeds (toe).

  Ik wens u/je alle goeds (toe) voor de toekomst.

  Ik wens u/je alle goeds (toe) in de toekomst.

  Ik wens u/je alle goeds (toe) in uw/je werk.

  Ik wens u/je alle goeds (toe) in uw/je persoonlijke leven.

  Alle goeds voor uw/je toekomst (toe)gewenst!

  Het ga¹ u/je goed!

  Het ga¹ u/je goed in uw/je (verdere) leven!

  Het ga¹ u/je goed met uw/je werk!

  Ces expressions peuvent être renforcées par les mots nog ou alvast: / Deze uitdrukkingen kunnen versterkt worden met de woorden nog of alvast :

  Ik wens je nog het allerbeste (toe).

  Ik wens u alvast het (aller)beste met uw activiteiten.

  Ik wens u alvast het (aller)beste voor de toekomst.

  Alvast het beste toegewenst!

  Ik wens u nog alle goeds toe.

  Ik wens je alvast alle goeds toe voor de toekomst.

  ¹ Le subjontif n'apparaît plus en néerlandais que dans un certain nombre d'expressions figées. Il permet d'exprimer un souhait, une exhortation ou une résignation : Het ga je goed. [Que tout aille bien]; Leve de koningin! [Vive la reine!]; Hij ruste in vrede. [Qu'il repose en paix.]; Men neme drie ons boter. [Prenez/Prendre trois cents grammes de beurre.]; Gelieve gepast te betalen. [On ne rend pas la monnaie.]; Het zij zo. [Soit./Ainsi soit-il./Qu'il en soit ainsi.], etc. / De aanvoegende wijs/de conjunctief komt in het Nederlands alleen nog voor in een aantal vaste formules. Er kan een wens, aansporing of berusting mee worden uitgedrukt: Het ga je goed.; Leve de koningin!; Hij ruste in vrede.; Men neme drie ons boter.; Gelieve gepast te betalen.; Het zij zo., enzovoort.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,bonne continuation!,veel pleziersucces verder!Traduction de l'expression 'Bonne continuation' en néerlandais - format PDF

  Vertaling 'Bonne continuation' in het Nederlands.pdf

   

  ---------------

  Sources / Bronnen

  Taaladvies : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1418/het_ga_gaat_je_goed/

  Genootschap Onze taal : https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/het-ga-je-goed-het-gaat-je-goed

  Linguee : http://www.linguee.fr/francais-neerlandais/traduction/je+vous+souhaite+une+bonne+continuation.html

  Larousse français : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/continuation/18619/locution?q=continuation#169835

  Linternaute : http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/15405/bonne-continuation/