séquence pédagogique - Page 3

 • Exercice de vocabulaire : 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' (Noël, fête de Noël, réveillon de Noël) / néerlandais

  • Thème : Noël, fête de Noël, réveillon de Noël / Thema : Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond

  • Exercice de vocabulaire néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands

  • Suite du dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen' / Vervolg van het dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen'

  • Séquence pédagogique / Leerseqentie

  • Niveaux : 4N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N2

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Molen in de sneeuw, Henri Cassiers 

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  http://wetensaardigheden.blogspot.nl/2008/11/nog-een-henri-cassiers-te-koop.html

  ---------------

  Woordenschatoefening : vul in met behulp van de afbeelding. Gebruik een woordenboek als het nodig is. / Exercice de vocabulaire : complète à l'aide de l'illustration. Utilise un dictionnaire si c'est nécessaire.

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Tekening / Dessin : Alain Roussel

   

  Het is kerstavond. De hele .................... (5) Vandenberghe staat naast de (10) .................... . De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de (18) .................... komt en zingen een kerstliedje. In de (10) .................... hangen (6) ..................... , (7) .................... en (8) .................... . Er zit een (4) .................... boven op de (10) .................... . De elektrische (3) .................... geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft (14) .................... gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een (9) ..................... , de oudere jongen krijgt een (12) ..................... en het meisje een blauwe (13) ..................... . Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen (16) ...................... en een (15) ..................... champagne ; er ligt een (11) ..................... en ook een schaal met lekkere (17) .................... . De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een (1) .................... op de (2) .................... te kijken.

  Woordenschat:

  de kertsman : le Père Noël / De tafel is feestelijk gedekt : La table des grands jours est dressée, la table est dressée d'une manière festive / de schaal : le plat / tegen 11 uur : vers 11 heures / van plan zijn .... + te + infinitief : avoir l'intention + te + infinitif ...

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  Exercice lexical 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' sur :

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenhttps://fr.pinterest.com/pin/319051954831545171/

   

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen
  Oplossing : volledige tekst / Solution : texte complet

   

  Het is kerstavond. De hele familie Vandenberghe staat naast de kerstboom/dennenboom. De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de cd-speler komt en zingen een kerstliedje. In de kerstboom hangen kerstballen, kerstklokken en (kerst)slingers. Er zit een ster boven op de kerstboom. De elektrische kaarsen geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft cadeautjes gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een treintje, de oudere jongen krijgt een voetbal en het meisje een blauwe handtas. Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen glazen en een fles champagne, er ligt een kersttaart en ook een schaal met lekkere koekjes. De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een kerstprogramma op de televisie te kijken.

  ---------------

  exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,séquence pédagogique,leersequentie,noël,kerstmis,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenDocument 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' - format PDF

  Kerstmis (de).pdf

   

 • Dossier 'Talen en nationaliteiten' (10) : expression écrite 'Beroemde figuren : een krantenartikel schrijven' / néerlandais

  • Expression écrite : rédiger un article de journal / Schrijfvaardigheid : een krantenartikel redigeren

  • Texte descriptif; texte informatif / beschrijvende  tekst, descriptieve tekst; informerende tekst, informatieve tekst

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands

  • Suite du dossier 'Langues et nationalités' / Vervolg van het dossier 'Talen en nationaliteiten'

  • Thématique : personnages célèbres, langues, nationalités, pays / Thematiek : beroemde figuren, talen, nationaliteiten, landen

  • Outils d'évaluation : grille d'évaluation / Evaluatietools, evaluatie-instrumenten : evaluatieformulier, evaluatieschema, beoordelingsraster

  • Critères d'évaluation et pondération / Evaluatiecriteria en puntenverdeling

  • Niveaux : 4N1, 5N2, 5N1 / Niveaus : 4N1, 5N2, 5N1

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatif

  Grachtenhuis, silhouet

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatif https://www.flickr.com/photos/8725928@N02/with/3269280827/

  ---------------

  A) Voorbereidende fase : / Phase préparatoire :

  Deze schrijfvaardigheid gaat gepaard met de voorbereidende oefening 'Beroemde figuren' : / Cette expression écrite va de pair avec l'exercice préparatoire 'Beroemde figuren' :

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatifBeroemde figuren

  http://docnederlands.skynetblogs.be/archive/2015/06/29/dossier-talen-en-nationaliteiten-8-exercice-beroemde-figuren-8463817.html

   

  B) Schrijfvaardigheid / Expression écrite

  Contexte :

  Tu participes à l'élaboration du journal de ton école et tu as accepté de rédiger, en néerlandais, un article culturel sur des personnages qui ont marqué positivement l'histoire ou qui ont été ou sont célèbres dans le monde grâce à leurs actions positives.

   

  Tâche :

  Choisis 5 personnages célèbres différents et rédige un commentaire sur chacun d'entre eux. Utilise une phrase d'introduction ou d'enchaînement avant de développer chaque commentaire (par exemple : je vais vous parler aujourd'hui de ...; un personnage que j'aime beaucoup, s'appelle ...; voici une femme qui est connue dans le monde entier ...; voici une personnalité très importante ...; avez-vous entendu parler de ...?). Dans ton commentaire, tu expliques également pourquoi tu aimes tel ou tel personnage.

  --------------

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatif

   

  Expression écrite 'Beroemde figuren : een krantenartikel schrijven' - Format PDF

  Schrijfvaardigheid - Beroemde figuren - een krantenartikel schrijven.pdf

   

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatif,pays,landenLien explicatif : expression écrite à dominante descriptive et informative

  http://docnederlands.skynetblogs.be/archive/2015/06/02/grille-d-evaluation-expression-ecrite-texte-descriptif-et-in-8449668.html

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,expression écrite,schrijfvaardigheid,langues et nationalités,talen en nationaliteiten,texte descriptif,texte informatif,pays,landen

   

  Document 'Grille d'évaluation : texte descriptif et informatif' - Format PDF

  Grille d'évaluation - expression écrite à dominante descriptive et informative, texte descriptif et informatif - néerlandais.pdf