reizen - Page 5

 • Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Waarom bezoeken mensen Amsterdam?] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
  • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

  Roodenburg Hendrikus Elias, Stadsgezicht Amsterdam

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen http://www.kunsthandel-van-driel.nl/Roodenburg2.htm

  ----------------

  Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. / Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

  Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst : 

  noemen    : nommer
  de sightseeing    : les curiosités
  rondwandelen    : se promener
  pas    : seulement [avec notion de temps]
  slechts    : seulement [avec notion de quantité]
  de rondvaart    : la promenade en bateau
  belangrijk    : important

   

  Texte : / Tekst :

  De meest genoemde   ................   waarom mensen zeggen naar Amsterdam te komen is   ...............   (66%),   ................   door sightseeing en rondwandelen (56%) en musea (45%). Pas op de 17de plaats komt een   ...............   aan vrienden of   ...............,   en activiteiten die met het werk te   ...............   hebben op slechts een 22ste plaats. Rondvaarten, met per jaar   ...............   2,5 miljoen bezoekers de blangrijkste   ................   attractie,   ................   met 31% een 7de plaats.

   

  Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

  bezoek  -  behalen  -  gevolgd  -  winkelen  -  maken  -  toeristisch  -  reden  -  ruim (= iets meer dan)  -  kennissen

   

  ----------------

  Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

   

   http://www.mijnwoordenboek.nl/

   

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme

  Solutions / Oplossingen

  De meest genoemde reden waarom mensen zeggen naar Amsterdam te komen is winkelen (66%), gevolgd door sightseeing en rondwandelen (56%) en musea (45%). Pas op de 17de plaats komt een bezoek aan vrienden of kennissen, en activiteiten die met het werk te maken hebben op slechts een 22ste plaats. Rondvaarten, met per jaar ruim 2,5 miljoen bezoekers de belangrijkste toeristische attractie, behaalden met 31% een 7de plaats.

   

   

 • Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Ruim twaalf miljoen bezoekdagen Amsterdam] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
  • Vocabulaire néerlandais/ Nederlandse woordenschat
  • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

  Roodenburg, Amsterdamse aquarel

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningenhttp://veilingblog.blogspot.be/2012/03/roodenburg-amsterdamse-aquarel.html

  ---------------

  Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots!/ Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden!

  Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst :

  ruim     = iets meer dan
  omrekenen     : convertir, réduire
  de omzet     : le chiffre d'affaires
  van iets uitgaan     : prendre quelque chose pour point de départ
  voorheen     = vroeger

   

  Texte / Tekst :

  Per dag   ...............   34 250 duizend mensen een bezoek aan Amsterdam.   ...............   per jaar zijn dat in totaal 12,5 miljoen bezoekdagen. Samen brengen al die bezoekers aan de   ...............   bijna 1,7 miljard euro   ...............   in de toeristische kassa. Dat is minder dan de twee miljard waarvan voorheen altijd werd   ...............   . Dat   ...............   uit een door de VVV Amsterdam gehouden   ...............   'Bezoekers in Amsterdam'.

   

  Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

  uitgaan  -  hoofdstad  -  omzet  -  brengen  -  onderzoek  -  omgerekend  -  blijken

   

  ---------------

  Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

   

  http://www.mijnwoordenboek.nl/

   

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

  Solutions / Oplossingen

  Per dag brengen 34.250 duizend mensen een bezoek aan Amsterdam. Omgerekend per jaar zijn dat in totaal 12,5 miljoen bezoekdagen. Samen brengen al die bezoekers aan de hoofdstad bijna 1,7 miljard euro omzet in de toeristische kassa.Dat is minder dan de twee miljard waarvan voorheen altijd werd uitgegaan. Dat blijkt uit een door de VVV Amsterdam gehouden onderzoek 'Bezoekers in Amsterdam'.