multiplechoicevragen - Page 5

 • Test je Nederlands! / Teste ton néerlandais! (3) - exercice de grammaire néerlandaise

  • Test de néerlandais / Test Nederlands
  • Connaissances grammaticales / Grammaticakennis
  • Exercices grammaticaux / Grammaticale oefeningen
  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  --------------

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  Monnickendamse klederdracht

  ---------------

  test,toets,exercices grammaticaux,choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

   

   

   

   

   

   

   

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse.  

  51. Hans is even slecht gehumeurd  ...............  .
        a. als zij
        b. als haar
        c. dan ze
        d. dan haar

   

  52. Els is een paar jaar jonger  ...............  .
        a. als hem
        b. dan hem
        c. als haar
        d. dan hij

   

  53. Hij is  ...............  dan zijn broer.
        a. minst intelligent
        b. minder intelligenter
        c. minder intelligent
        d. min intelligent

   

  54. Onze dochter komt elke avond  ...............  .
        a. hoe langer hoe laat
        b. hoe langer hoe later
        c. hoe lang hoe later
        d. hoe lang hoe laat

   

  55. Hoe meer je van je werk houdt,  ...............  .
        a. hoe beter doe je het
        b. hoe beter je doet het
        c. hoe best doe je het
        d. hoe beter je het doet

   

  56. Laten we nu gaan slapen. Dat is  ...............  .
        a. de meest verstandigste
        b. het verstandigst
        c. de verstandigste
        d. het meest verstandigst

   

  57. Ik weet het,  ...............  niet?
        a. jij
        b. jouw
        c. je
        d. jou

   

  58. Heb je je zus al geschreven?
        Ja, ik heb  ...............  gisteren nog een lange brief geschreven.
        a. het
        b. haar
        c. hem
        d. zij

   

  59. De twee vrienden gaven  ...............  de hand.
        a. zich
        b. zij
        c. elkaar
        d. jij

   

  60. Mijn zoon is bij een oom en mijn dochter is bij één van  ...............  vriendinnen.
        a. ons
        b. hen
        c. haar
        d. jou

   

  61. De tulpen van de buurman zijn veel mooier dan  ...............  .
        a. de onzen
        b. onzen
        c. de ons
        d. de onze

   

  62. ............... heeft de radio aangezet?
        a. Wat
        b. Hoe
        c. Waar
        d. Wie

  Vocabulaire : aanzetten : allumer [un appareil]

  63. Kies de correcte zin :
        a. Waar aan dacht de directeur vaak?
        b. Wie dacht de directeur vaak aan?
        c. Aanwie dacht de directeur vaak?
        d. Waar dacht de directeur vaak aan?

   

  64. ...............  vaak heb je hem al geroepen?
        a. Wat
        b. Wie
        c. Waar
        d. Hoe

   

  65. ...............  dokter heeft je vader verzorgd, dr. Vermeulen of dr. Brulens?
        a. Welk
        b. Wat voor
        c. Welke
        d. Wat voor een

  Vocabulaire : verzorgen : soigner

  66. ............... werkt hij al?
        Hij werkt al drie jaar.
        a. Wanneer
        b. Hoelang
        c. Sinds wanneer
        d. Hoe lang

   

  67. Ik verkies dit programma, niet  ...............  andere.
        a. dat
        b. die
        c. dit
        d. deze

  Vocabulaire : verkiezen : préférer

  68. Welke rok heb je liever?  ...............  ?
        a. Dit of dat
        b. Deze of die
        c. Deze of dat
        d. Dat of dit

   

  69. ...............  gaan met vakantie naar Spanje.
        a. Veel
        b. Vele
        c. De velen
        d. Velen

   

  70. Ze kan u  ...............  vertellen wat u wilt weten.
        a. heel
        b. alles
        c. alle
        d. hele

   

  71. Alle leerlingen waren aanwezig. De leraar keek  ...............  .
        a. van de een naar de ander
        b. van de een naar de andere
        c. van een naar ander
        d. van de een naar de anderen

   

  72. Ik nam één van de trams  ...............  van het Centraal Station naar het Vondelpark rijden.
        a. wie
        b. dat
        c. die
        d. wat

   

  73. ...............  niet akkoord gaat, moet het laten weten.
        a. Die
        b. Wie
        c. Wat
        d. Deze

   

  74. Overal op de grond lag speelgoed  ...............  het kind graag speelde.
        a. met wie
        b. waarmee
        c. met wat
        d. waar mee

  Vocabulaire : het speelgoed : les jouets [het stuk speelgoed : le jouet]

  75. We moeten  ...............  drinken.
        a. op ergens
        b. ergens op
        c. waarop
        d. op nergens

   

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  Solutions / Oplossingen

  51 a           64 d
  52 d           65 c
  53 c           66 b
  54 b           67 a
  55 d           68 b
  56 b           69 d
  57 a           70 b
  58 b           71 a
  59 c           72 c
  60 c           73 b
  61 d           74 b
  62 d           75 b
  63 d  
 • Test je Nederlands! / Teste ton néerlandais! (2) - exercice de grammaire néerlandaise

  test,toets,exercice,grammaire,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  ----------------

  • Test de néerlandais / Test Nederlands

  • Grammaire néerlandaise : exercice / Nederlandse spraaakkunst, Nederlandse grammatica : oefening

  ----------------

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse.

  26. De expositie  ...............  zondag officieel geopend.
        a. werd
        b. heeft
        c. zal
        d. zou

   

  27. Een inwoner van Rotterdam  .................  gisteren in de deuropening van zijn woning doodgeschoten.
        a. wordt
        b. heeft
        c. zal
        d. is

  vocabulaire : doodschieten : abattre, tuer

  28. In die nieuwe fabriek  .................  200.000 auto's per jaar worden gebouwd.
        a. zullen     
        b. waren 
        c. hebben 
        d. zijn 

   

  29.  ...............  nu minder gerookt dan een paar jaar geleden.
        a. Het wordt
        b. Het is
        c. Er wordt
        d. Men wordt

   

  30. Toen we om 6 uur opstonden, zagen we dat de grond met sneeuw bedekt  ................. .
        a. is
        b. was
        c. had
        d. wordt

  vocabulaire : bedekken : recouvrir

  31. Onze burgemeester heeft de koning  ...............  een bezoek aan zijn stad te brengen. 
        a. geuitnodigd 
        b. uitgenodigt 
        c. uitgenodigen 
        d. uitgenodigd 

   

  32. We proberen met die maatregelen een ramp  ................ .
        a. te voorkomen
        b. voor te komen
        c. voorgekomen
        d. voorkomen

  vocabulaire : de ramp : la catastrophe / voorkomen : prévenir, empêcher

  33. Er  ...............  vandaag een interessant artikel in de krant.
        a. staat 
        b. hangt 
        c. zit 
        d. ligt 

   

  34. De was  .................  in de tuin te drogen.
        a. zit
        b. hangt
        c. loopt
        d. staat

   

  35. We hebben nog niet gegeten. We zijn  ................  aangekomen.
        a. daarna
        b. pas
        c. weldra
        d. nooit

   

  36.  ...............  dat maar geweten!
        a. Zal ik
        b. Heb ik
        c. Zou ik
        d. Had ik

   

  37. Ik  ...............  dat het sneeuwde.
        a. zou
        b. wou
        c. wil
        d. mocht

   

  38. Peter is  ...............  twee dagen niet op kantoor verschenen.
        a. morgen
        b. al
        c. soms
        d. gisteravond

  vocabulaire : verschijnen : apparaître, se présenter

  39. Kies de correcte zin:
        a. Het vergadering is nog niet afgelopen.
        b. Het overheid heeft nog geen beslissing genomen.
        c. Die politicus is een tegenstander van het racisme.
        d. Waar heb je de boekje over meteorologie weggelegd?

  vocabulaire : overheid : autorités / de tegenstander : l'opposant / wegleggen : poser, déposer

  40. Kies de correcte zin:
        a. De koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan het België.
        b. Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan België.
        c. Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan het België.
        d. De koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan België.

   

  41. De timmerman heeft vlug gewerkt: de  ...............  zijn al klaar.
        a. rammen
        b. ramen
        c. raamen
        d. raams

  vocabulaire : de timmerman : le menuisier

  42. Deze docent stelt te grote  ................  aan zijn studenten.
        a. eisen
        b. eissen
        c. eizen
        d. eis

  vocabulaire : de docent : le professeur

  43. Waar varen de  ...............  naartoe?
        a. oorlogsschippen
        b. oorlogschepen
        c. oorlogsschepen
        d. oorlogschippen

   

  44. Hij heeft na twee dagen zijn  ..............  teruggekregen.
        a. bagagen
        b. bagage
        c. baggagen
        d. baggage

   

  45. De kist bevat vijf  ..............  tomaten.
        a. kilo's
        b. kiloos
        c. kilos
        d. kilo

  vocabulaire : bevatten : contenir

  46. "Poes, poes!", riep grootmoeder, "Melk, lekkere melk voor een  ............... poesje!!"
        a. lieve
        b. lieffe
        c. lief
        d. liefe

   

  47. Wim zat op de  ...............  balustrade die het kleine terras omgaf.
        a. houte 
        b. houtse 
        c. houten 
        d. houtene 

  vocabulaire : omgeven : entourer

  48. Het meisje was slecht gekleed, maar haar gezicht had iets  ............... .
        a. aantrekkelijk
        b. aantrekkelijkes
        c. aantrekkelijks
        d. aantrekkelijke

  vocabulaire : het gezicht : le visage

  49. De kist was  ...............  dan ik had gedacht.
        a. zwaarder
        b. zwarder
        c. zwarer
        d. zwaarer

   

  50. Waarom moet je altijd  ...............  van allemaal spreken?
        a. het meest luid
        b. het luidst
        c. luidst
        d. de luidst

   

  test,toets,exercice,grammaire,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  Oplossingen / Solutions

  26 a 39 c 
  27 d 40 b 
  28 a  41 b 
  29 c 42 a 
  30 b 43 c 
  31 d  44 b 
  32 a  45 d 
  33 a  46 c 
  34 b  47 c 
  35 b  48 c 
  36 d  49 a 
  37 b  50 b 
  38 b