multiplechoicevragen - Page 4

 • Testez vos connaissances culturelles en néerlandais! / Test je culturele kennis in het Nederlands!

  • Connaissances culturelles / Culturele kennis
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
  • Séquence pédagogique 'Bezoek aan een stad' / Leersequentie 'Bezoek aan een stad'
  • Thématique : villes et pays / Thematiek : steden en landen
  • Questionnaire à choix multiples en néerlandais / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen in het Nederlands

   test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

   Lambert Jansen, Gezicht op Enkhuizen, krijttekening

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennishttp://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/FSM01:G-301

  ---------------- 

  Quiz

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entourez la lettre qui correspond à la bonne réponse.

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

            

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Tulpen zijn de nationale trots van Nederland. Deze bloemen zijn afkomstig van :

   

  De Eiffeltororen in Parijs is gebouwd uit ijzer en heeft een hoogte van :

   a) Spanje    a) 268 meter
   b) Turkije    b) 302 meter
   c) Marokko    c) 384 meter

  Woordenschat : de trots : la fierté / afkomstig van : originaire de / het ijzer : le fer

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

                         

   test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Dit speciale gebouw staat in Sydney in  Australië. Het is een:

   

         

  Het Atomium in Brussel werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1958. Het is de voorstelling van :

  a) kerk   a) een futuristisch huis

  b) kunstcentrum voor opera, theater en concerten

    b) een ijzerkristal
  c) stadhuis   c) meteorieten

  Woordenschat : het ijzer : le fer / de tentoonstelling = de expositie / de voorstelling : la représentation

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Deze beroemde brug in Venetië loopt van de gevangenis naar het Dogenpaleis en kreeg de naam :

   

  De Toren van Pisa is vooral bekend geworden omdat het scheef staat. Het was een:

  a) Dodenbrug    a) uitkijktoren
  b) Brug van de Liefde    b) klokkentoren
  c) Brug der Zuchten    c) tempeltoren

  Woordenschat : de gevangenis : la prison / de zucht : le soupir / de uitkijktoren : la tour de guet

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  De Chinese Muur is de langste bouwwerk dat ooit door de mensen is gemaakt. Deze muur heeft een lengte van :   Het Vrijheidsbeeld dat in de haven van New York staat, stelt een vrouw voor en werd aan Amerika geschonken door :
  a) 1500 kilometer   a) Frankrijk
  b) 2500 kilometer   b) Duitsland
  c) 3200 kilometer   c) Groot-Brittannië

  Woordenschat : het bouwwerk : la construction / ooit : jamais, une fois, un jour / de lengte : la longueur / schenken (schonk, geschonken) : offrir

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  In deze grote glazen piramide is er de ingang tot een museum. Je kan die gaan bewonderen in :   De Basilius-kathedraal werd in 1552 gebouwd door Tsaar Iwan IV. Volgens de legende heeft de tsaar de architecten van deze kathedraal blind laten maken. Dit gebouw kun je zien in :
  a) Caïro in Egypte   a) Moskau
  b) Parijs in Frankrijk   b) Praag
  c) Londen in Groot-Brittannië   c) Warschau

  Woordenschat : bewonderen : admirer / volgens : selon / blind maken : rendre aveugle / Warschau : Varsovie

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

       

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  In Griekenland staat op de Acropolis van Athene het Parthenon. Dit gebouw was honderden jaren voor Christus een :   Als je met het vliegtuig op de luchthaven 'Schiphol' landt, dan ben je aangekomen :
  a) school   a) in Zuid-Afrika
  b) paleis voor de koning   b) in Nederland
  c) tempel voor de stadsgodin   c) op de Nederlandse Antillen

  Woordenschat : de godin : la déesse / landen : atterrir 

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Je kan het beeldje van de 'Kleine Zeemeermin' bewonderen in de haven van :   In Rome kan je het Colosseum bezoeken waar gladiatoren tegen elkaar vochten. Dat was een :
  a) Kopenhagen in Denemarken   a) amfitheater
  b) Helsinki in Finland   b) catacombe
  c) Hamburg in Duitsland   c) paleis

  Woordenschat : de zeemeermin : la sirène / bewonderen : admirer / vechten (vocht, gevochten) : lutter

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  In Zuid-Dakota (een staat van de VS) zijn in een berg 20 meter hoge hoofden uitgehakt van :   In Nederland zijn er nog veel oude molens. Ze werden vroeger gebruikt om :
  a) Amerikaanse presidenten   a) elektriciteit te maken
  b) Amerikaanse schrijvers   b) water te pompen
  c) Amerikaanse componisten   c) brood te bakken

  Woordenschat : uithakken : tailler / gebruiken : utiliser

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

           

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  De Big Ben in Londen is de klokkentoren van :   Antwerpen is wereldberoemd om zijn :
  a) het parlementsgebouw   a) handelsactiviteiten van diamanten
  b) de oudste school van Londen   b) dierentuin
  c) het paleis van de koningin   c) winkels

  Woordenschat : de klokkentoren : le beffroi, la tour de l'horloge / het gebouw : le bâtiment / beroemd : célèbre / de handel : le commerce

  ---------------

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennisQuiz 'Steden en Landen' PDF

  Steden en landen.pdf

   

  ---------------

  test,toets,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,connaissances culturelles,culturele kennis

  Solutions / Oplossingen

  01. b : Turkije
  02. b : 302
  03. b : kunstcentrum voor opera, theater en concerten
  04. b : een ijzerkristal
  05. c : Brug der Zuchten
  06. b : klokkentoren
  07. b : 2500 kilometer
  08. a : Frankrijk
  09. b : Parijs in Frankrijk
  10. a : Moskou
  11. c : tempel voor de stadsgodin
  12. b : in Nederland
  13. a : Kopenhagen in Denemarken
  14. a : amfitheater
  15. a : Amerikaanse presidenten
  16. b : water te pompen
  17. a : parlementsgebouw
  18. a : handelsactiviteiten van diamanten

   

 • Test je Nederlands! / Teste ton néerlandais! (4) - exercice de grammaire néerlandaise

  • Test de néerlandais / Test Nederlands
  • Connaissances grammaticales / Grammaticakennis
  • Exercices grammaticaux / Grammaticale oefeningen
  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  OUD-AMSTERDAM 100 stadsgezichten, door L. W. R. Wenckebach

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragenhttp://www.boostdam.net/stories/Amsterdam-1900.html

   

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse.

  76. De directeur heeft vanmorgen een speech gehouden, maar ik heb er niet aandachtig  ...............  geluisterd.
       a. naar het
       b. naar
       c. naartoe
       d. naar hem

   

  77. Hij heeft een ruime garage;  ...............  .
       a. er staan er drie wagens in
       b. erin staan drie wagens
       c. er staan drie wagens erin
       d. er staan drie wagens in

  Vocabulaire : ruime : spacieux

  78. Ik  ...............  dat je in mijn kamer rookt.
       a. hou(d) niet
       b. hou(d) ervan niet
       c. hou(d) er niet van
       d. hou(d) het niet

   

  79. ...............  ?
       Op zijn vader!
       a. Wie lijkt Jan veel op
       b. Waarop lijkt Jan
       c. Waar lijkt Jan veel op
       d. Op wie lijkt Jan veel

   

  80. Hoe laat is het?
       Het is  ...............  .
       a. half voor drie
       b. half over drie
       c. half drie
       d. drie half

   

  81. Die ruïne dateert van de  ...............  eeuw na Christus.
       a. achtse
       b. achtste
       c. achtde
       d. achtte

   

  82. Zijn laatste artikel was absoluut oninteressant. Er kwam  ................  van lezers op.
       a. niet enkele reactie
       b. enkele reactie niet
       c. enkele geen reactie
       d. geen enkele reactie

   

  83. Hij houdt niet van het stadsleven.
       a. Daarom leeft hij op het platteland.
       b. Daarom, leeft hij op het platteland.
       c. Daarom, hij leeft op het platteland.
       d. Daarom, op het platteland leeft hij.

  Vocabulaire : het stadsleven : la vie citadine

  84. Ik heb  ................  .
       a. vanmorgen mijn zuster het cadeau gegeven
       b. vanmorgen het cadeau mijn zuster gegevan
       c. het cadeau vanmorgen mijn zuster gegeven
       d. het cadeau aan mijn zuster gegeven vanmorgen

   

  85. In de hal van het hotel wachtte de commissaris ongeduldig op het document. Ik moest  .................  .
        a. het daar hem om twee uur brengen
        b. het hem daar om twee uur brengen
        c. om twee uur het hem daar brengen
        d. hem het daar om twee uur brengen

  Vocabulaire : ongeduldig : impatiemment

  86. De ober heeft  ...............  .
       a. vlug weggenomen alle borden en glazen
       b. alle borden en glazen vlug weg genomen
       c. weggenomen vlug alle borden en glazen
       d. vlug alle borden en glazen weggenomen

  Vocabulaire : wegnemen : débarrasser

  87. Ik zou  ................  .
       a. er graag nog eens over met je willen praten
       b. er graag nog eens met je willen over praten
       c. er graag nog eens met je over willen praten
       d. graag nog eens met je willen praten erover

   

  88. Ik heb  ...............  .
       a. hem nog niet het pakje gestuurd
       b. nog niet hem het pakje gestuurd
       c. hem het pakje nog niet gestuurd
       d. hem nog het pakje niet gestuurd

   

  89. Het kind heeft zijn melk  .................  .
       a. op moeten drinken
       b. opdrinken moeten
       c. moeten op drinken
       d. op drinken moeten

   

  90. Wanneer  ...............  ?
       a. de directeur wil naar Rome vertrekken
       b. wil de directeur naar Rome vertrekken
       c. wil vertrekken de directeur naar Rome
       d. de directeur wil vertrekken naar Rome

   

  91. Kies de correcte zin :
       a. Waar keek ze naar van tijd tot tijd?
       b. Waar keek ze van tijd to tijd naar?
       c. Waar naar keek ze van tijd tot tijd?
       d. Waar ze keek van tijd tot tijd naar?

   

  92. Wat  ...............  !
       a. was ze mooi en elegant
       b. ze was mooi en elegant
       c. ze mooi en elegant was
       d. mooi en elegant ze was

   

  93. Vanmiddag is ze de stad in gegaan en  ..............  .
       a. twee cd's heeft gekocht
       b. heeft ze gekocht twee cd's
       c. ze twee cd's gekocht heeft
       d. heeft ze twee cd's gekocht

   

  94. Hij gaf ons de tijd om  ...............  .
       a. over de situatie te nadenken
       b. over de situatie natedenken
       c. te nadenken over de situatie
       d. over de situatie na te denken

  Vocabulaire : nadenken : réfléchir

  95. Ik denk dat ik de sleutels in mijn overjas  ...............  .
       a. heb laten zitten
       b. laten zitten heb
       c. zitten laten heb
       d. heb zitten laten

   

  96. Surfen is een sport  ...............  .
       a. waar mijn jongste broer in bijzonder goed is
       b. waar in mijn jongste broer bijzonder goed is
       c. waar mijn jongste broer bijzonder goed in is
       d. waar mijn jongste broer is bijzonder goed in

  Vocabulaire : bijzonder : particulièrement

  97. We zijn  ...............  .
       a. om half vijf teruggekomen vannacht van een vakantie in Turkije
       b. vannacht om half vijf teruggekomen van een vakantie in Turkije
       c. om half vijf van een vakantie in Turkije vannacht teruggekomen
       d. van een vakantie vannacht in Turkije om half vijf teruggekomen

   

  98. ...............  , dan was ik niet gekomen.
       a. Dat had ik geweten
       b. Had ik geweten dat
       c. Had ik dat geweten
       d. Ik had dat geweten

   

  99. Kies de correcte zin :
       a. Al heeft het lang geduurd, heeft hij het probleem opgelost.
       b. Al heeft het lang geduurd, hij heeft het probleem opgelost.
       c. Al het lang geduurd heeft, hij heeft het probleem opgelost.
       d. Al het heeft lang geduurd, heeft hij het probleem opgelost.

  Vocabulaire : oplossen : résoudre

  100. ...............  , behaal je een diploma.
       a. In plaats van goed te studeren
       b. Door goed te studeren
       c. Om goed te studeren
       d. Ofschoon je goed studeert

  Vocabulaire : behalen : obtenir

   

  test,toets,exercices grammaticaux,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  Solutions / Oplossingen

  76 b                        89 a
  77 d              90 b
  78 c              91 b
  79 d              92 a
  80 c              93 d
  81 b              94 d
  82 d              95 a
  83 a              96 c
  84 a              97 b
  85 b              98 c
  86 d              99 b
  87 c            100 b
   88 c