multiplechoicevragen - Page 2

 • Quiz - vocabulaire : expression; woordenschat : uitdrukking / néerlandais; Nederlands

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Expression / Uitdrukking

  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands

  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  De Noordmolen in Azelo Delden, Jo Wijnhoven

   http://watermolens.webklik.nl/page/watermolens-overijssel

  --------------

  QUIZ – UITDRUKKING / EXPRESSION

  Bekijk het beeld dat een Nederlandse uitdrukking illustreert. Lees de vragen en kies het juiste anwoord.

  Observe l'image qui illustre une expression néerlandaise. Lis les questions et choisis la bonne réponse. 

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  1. Wat is de correcte uitdrukking :

  a) een waterval in een waterglas.
  b) een storm in een waterglas.
  c) een onweer in een glas water.
  d) een bliksem in een waterglas.
  e) een storm in een glas water
  f) een stortregen in een glas water.

  2. Wat betekent deze uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt?

  a) lachen om niets.
  b) veel drukte maken om niets.
  c) werken voor niets.
  d) niets te zeggen hebben.
  e) van niets iets maken.
  f) zich voor niets schamen.

  3. Kun je de uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt, in een andere taal vertalen? In het Frans, Engels, Duits, Italiaans, …?

  ......................................................

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingentest,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  Quiz 'UITDRUKKING' à consulter auprès de la Communauté Google+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/65201e39-4ca2-40f7-a55a-e128b0aff466

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingen

  Oplossingen / Solutions

  1.

  e) een storm in een glas water

   

  2.

  b) veel drukte maken om niets

   

  3.

  in het Frans : une tempête dans un verre d'eau

  in het Engels : a storm in a teacup

  in het Duits : ein Sturm im Wasserglas

  in het Italiaans : una tempesta in un bicchier d'acqua

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,meerkeuzevragen,multiplechoicevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,expressions typiques,typische uitdrukkingenDocument 'Quiz : UITDRUKKING / EXPRESSION' - format PDF

  Quiz - uitdrukking.pdf

   

 • Quiz : la lettre Y et le digramme IJ; de letter Y en de digraaf IJ / orthographe néerlandaise; Nederlandse spelling

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands

  • Orthographe néerlandaise / Nederlandse spelling

  • Thématique : la lettre Y et le digramme IJ / Thematiek : de letter Y en de digraaf IJ

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

   Windmühle Holland um 1920, Franz Braun

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling https://fr.pinterest.com/pin/319051954832022259/

  ---------------

  QUIZ :

  De digraaf IJ (combinatie van de letters I en J) en de letter Y

  Le digramme IJ (association des lettres I et J) et la lettre Y

   

  A) De letter Y / La lettre Y

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  B) De digraaf IJ / Le digramme IJ :

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  ---------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  Quiz : 'De letter Y en de digraaf IJ', à consulter auprès de la communauté Google+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/u/0/communities/115632356935694181487/stream/58bc20e7-ceb7-4f62-b7ab-5ec9e91815c2

  ----------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

  Oplossingen / Solutions

  A) De letter Y / La lettre Y

  b) i-grec

  d) Griekse ij

  f) ypsilon

   

  B) De digraaf IJ / Le digramme IJ

  1. c

  2. c

  3. b

  ---------------

  Commentaar / Commentaire

  De IJ verschilt van de letter Y. In het Standaardnederlands zijn er twee mogelijke spellingvormen voor de tweeklank [ɛɪ] : ij en ei. De eerste vorm wordt de lange ij of in België soms ook gestipte ij genoemd. De tweede vorm heet korte ei (of bij het spellen van een woord : E - I). Het adjectief lang duidt op de lengte van de staart van het tweede teken j, dat (vooral bij de kleine letter) tot onder de basislijn reikt. De adjectieven lang en kort duiden niet op (de lengte van) de uitspraak, aangezien beide spellingvormen in standaardnederlands op dezelfde manier worden uitgesproken.

  Le IJ diffère de la lettre Y. En néerlandais standard, il existe deux orthographes possibles pour restituer la diphtongue [ɛɪ] : ij et ei. La première forme est appelées lange ij et en Belgique parfois également gestipte ei. La seconde forme est appelée korte ei (ou quand on épelle un mot : E - I). L'adjectif lang indique la longueur du jambage du second signe j qui (surtout pour la lettre en minuscule) se trouve en dessous de la ligne de pied. Les adjectifs lang et kort ne se rapportent pas à la (longueur de) prononciation puisque les deux orthographes se prononcent en néerlandais standard de la même manière.

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

   

  https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_%28digraaf%29

   

  -------------

  test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingDocument 'De letter Y en de digraaf IJ' - format PDF

  Lange IJ en letter Y.pdf