luistervaardigheid - Page 4

 • Dossier 'Reclame' (1) : compréhension à l'audition, travail lexical, exercices lexicaux - néerlandais

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Publicité' / Dossier 'Reclame'
  • Thématique : messages publicitaires, slogans publicitaires / Thematiek : reclameboodschappen, reclameleuzen
  • Compréhension à l'audition / Luistervaardigheid
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

   ---------------

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexicalhttp://fr.pinterest.com/pin/319051954826811181/ 

  ---------------

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

  Le dossier complet RECLAME (format PDF + MP3), dont des extraits figurent ci-dessous, est à votre disposition. Si vous souhaitez le recevoir gratuitement par mail, il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail. Veuillez mentionner, dans votre courriel, la référence : RECLAME.

  Het volledige dossier RECLAME (pdf-formaat + mp3), waarvan bepaalde fragmenten hieronder staan, is nu beschikbaar. Wenst u de documenten gratis per e-mail te verkrijgen, dan kunt u een aanvraag doen door op het e-mailicoontje te klikken. Gelieve in uw mailtje de referentie 'RECLAME' te vermelden.

  ---------------

  Ecoutez attentivement les différents textes et complétez! (Un point correspond à une lettre) / Luister aandachtig naar de verschillende tekstjes en vul in! (Eén punt komt met één letter overeen)

   

  Cruesli
  podcast

  Er zijn    . . . . . lei  . . . . . . .   m . . . . .

  en die  s . . . . .    . . . . . . . .   zo

  en   . . .    hebt   . . . .     één cruesli

  licht  ge . . . . . . . .    en  . . . . . . . ig

  en die  s . . . . .    . . . . . . . .  zo

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

   

  Rijden
  podcast

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

   

      Van   . . . . . . .   en   . . . . . . 

      komt   . . . . . .

      Van   . . . . . . .   en   . . . . . . 

      komt   . . . . . .

      Wel   . . . . . . .   , niet   . . . . . .

      . . . . .   de brochure!

      Stiva

      Postbus   . . . . .

      Amsterdam

   

  Ster
  podcast

  De Ster controleert   v . . . . .   alle reclame

  die ze  . . . . . . . .    .  Dit gebeurt aan de

  . . . .    van dit boekje van de Reclameraad.

  Er staat   . .      . . .     . . .    en niet   . . .

  in Ster- . . . . . . . . . . . .   en ook hoe een

  . . . . . .   moet  worden   in . . . . . . .  bij de

  Reclameraad wanneer u  . . .   vinden dat

  een   be . . . . . .     reclame . . . . . . . . . 

  in  . . . . . .   is met deze regels.

  U kunt dit boekje   . . . . . . . . . .   bij

  Reclameraad

  Postbus   . . .

  . . . .   AG Haarlem

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

   

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

   

  Woordenschat :

  licht : légèrement  / Stiva [afkorting : Stichting Verantoord Alcoholgebruik] / Ster [afkorting: Stichting Ether Reclame]  /  de Reclameraad [Le Conseil de la Publicité]  /  de postbus : la boîte postale

   

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,woordenschatverwerking,travail lexical

   

  Correction / Verbetering

  Cruesli

  Er zijn allerlei soorten muesli

  en die smaken ongeveer zo

  en jij hebt maar één cruesli

  licht geroosterd en knapperig

  en die smaakt ongeveer zo.

   

  Rijden

  Van drinken en rijden

  komt lijden

  Van drinken en rijden

  komt lijden

  Wel drinken, niet rijden

  Vraag de brochure!

  Stiva

  Postbus 12828

  Amsterdam

   

  Ster

  De Ster controleert vooraf alle reclame

  die ze uitzendt. Dit gebeurt aan de

  hand van dit boekje van de Reclameraad.

  Er staat in wat wel en niet mag

  in Ster-uitzendingen en ook hoe een

  klacht moet worden ingediend bij de

  Reclameraad wanneer u zou vinden dat

  een bepaalde reclameboodschap

  in strijd is met deze regels.

  U kunt dit boekje verkrijgen bij

  Reclameraad

  Postbus 254

  2000 AG Haarlem

  ---------------

  Autres MP3 disponibles / Andere beschikbare mp3's

  Pattex
  podcast

  Fresia van Vinolia
  podcast

  Ariel
  podcast

  Vicks Blue
  podcast

  Gedroogde druiven
  podcast

  Brekkies
  podcast

  • Présentation partielle : les scripts de ces messages publicitaires sont à demander par mail.
  • Gedeeltelijke presentatie : de scripts van deze reclameboodschappen moeten per e-mail worden aangevraagd.

  ---------------

  Travail lexical / Woordenschatverwerking

  Probeer dit woordenschatblad in te vullen (Nederlandse zinnetjes en woorden vertalen; lidwoorden vinden; vormen van de infinitief, het preteritum en het participium geven, ...).

  Cruesli

  Ik heb allerlei boeken gelezen.         .............................................
  Dat smaakt lekker!         .............................................

        (inf. :  ….............................)

   
  Ze wil een geroosterd broodje eten.         .............................................

                    (inf. : …...........................)

   

   Rijden

  Hij lijdt aan suikerziekte. .............................................

       (inf. : …..............., pret. : …................., part. : …..................)

   
  …..  postbus .............................................

   Ster

  Je moet vooraf telefonisch reserveren. .............................................
  Wanneer wordt de reportage uitgezonden?  .............................................

                                (inf.: …........................., pret.: …..............................)

   
  …..  uitzending .............................................
  Ik heb een leuke brochure gevonden: er staat in .............................................

    waar je goedkope hotels in Spanje kunt vinden.

  .............................................

   ...............

   ...............

   

  Verbind de synoniemen met elkaar.

  ongeveer              ..............
  krokant              ..............
  folder              ..............
  aan de hand van              brochure

  Geef een tegengestelde (antoniem).

  licht  ><    ..........................

  Vertaal.

  bepaalde mensen          ............................
  een bepaalde reclameboodschap          ............................

  Vertaal.

  Het geld moet vlug worden teruggebracht.         ............................
  .....................         ............................
  • Présentation partielle : la totalité du vocabulaire est à demander par mail.
  • Gedeeltelijke presentatie : de hele woordenschat moet per e-mail worden aangevraagd.

   

  Exercices lexicaux / Woordenschatoefeningen

  I. Vul in.

  indienen - Raad - lijden - verkrijgen - allerlei - hand - vooraf - uitzenden - bepaald - geroosterd

  1. We hebben  ....................  leuke activiteiten georganiseerd.

  2. Ik heb zin in een  ...................  broodje met kaas erop.

  3. Mijn oma  ....................  veel aan reuma.

  4. Wij moesten nog het museum bezoeken, maar  ....................  gingen we even een kopje koffie in een leuk café drinken.

  5. Ze heeft een klacht bij de politie  ....................  .

  6. Die tv-serie die vanaf maart 2014  ....................  wordt, is een groot succes.

  7. . . . . . . . . . . . .

  8. . . . . . . . . . . . .

  9. . . . . . . . . . . . .

  10. . . . . . . . . . . .

   

  II. Combineer met een substantief.

  1. een licht      ...................
  2. een knapperig      ...................
  3. een zwaar      ...................
  4. een . . . . . .      ...................

   

  III. Vertaal.

  1. La voiture doit être réparée maintenant.
  2. La plainte doit être introduite au bureau de police.
  3. . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . .

   

  IV. Conjugeer.

  (présent)     Hij lijdt aan hoofdpijn.
  (prétérit)     ...............................
  (passé composé)     ...............................
  (futur)     ...............................
  (plus-que-parfait)     ...............................

   

  V. DE? HET?

  ......  strijd       ......  uitzending        ......  raad
  ......  postbus       ......  regel        ......  reclame 
  ......  folder       ......  stichting        ......  klacht
  • Présentation partielle : la totalité des exercices lexicaux est à demander par mail.
  • Gedeeltelijke presentatie : het hele blad met de woordenschatoefeningen moet per e-mail worden aangevraagd.

   

 • Kerst- en nieuwjaarswensen - compréhension à l'audition - néerlandais

  Prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

  animatiefilmpje - sapin-noel48.gif

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Thème : fête de Noël et Nouvel An / Thema : Kerstfeest en Nieuwjaar
  • Compréhension à l'audition / Luistervaardigheid
  • Exercices lexicaux / Woordenschatoefeningen
  • Exercices grammaticaux / Grammatica-oefeningen 
  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   Hollands landschap in de winter, 1925, Tavik Frantisek Simon

  Lien bleu C.png

   

  http://www.tfsimon.com/T-F-Simon-in-Holland.htm

   

  ---------------

  Ecoutez attentivement le texte et complétez! / Luister aandachtig naar de tekst en vul in!

  Version à débit normal [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  Version à débit lent [Noord-Nederlands accent]
  podcast

   

  Version à débit normal [Vlaams accent]
  podcast

  Version à débit lent [Vlaams accent]
  podcast

  ---------------

  Invultekst / Texte à compléter

  Van oud naar nieuw

  Ik heb naar de aller. . . . . . .   engel in de   . . . . .    ge . . . .
  En heb voor K . . . . . . .   iets heel   . . . . . . . . .   be . . . . .
  Als op o . . . . . . .   de    . . . .   12 uur zal   . . . . .
  Zal er een heel b . . . . . . . .    d . . . . .   open   . . . .
  En dat d . . . . .  zit   . . .   l . . . . .  , g . . . . . . . . .  , geld en   . . . . .
  Zo kan het nieuwe jaar   . . . . . . .   niet   . . . .

  ---------------

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

   

   

   

   

   

  Correction / Verbetering

   Van oud naar nieuw

  Ik heb naar de allerliefste engel in de hemel gebeld
  En heb voor Kerstmis iets heel speciaals besteld
  Als op oudejaar de klok 12 uur zal slaan
  Zal er een heel bijzonder doosje open gaan
  En dat doosje zit vol liefde, gezondheid, geld en geluk
  Zo kan het nieuwe jaar beslist niet stuk.

  Woordenschat : stuk : cassé / Dat kan niet stuk(gaan) = Dat kan niet slecht zijn

  Lien bleu C.png

   

  http://www.wilfriedrobert.be/FILOMUSING/nieuwjaar.html#.VJRjJFACB2B

   

  ---------------

  Travail lexical / Woordenschatverwerking

  Probeer dit woordenschatblad in te vullen (Nederlandse zinnetjes en woorden vertalen; lidwoorden vinden; vormen van de infinitief, het preteritum en het participium geven, ...).

  Mama zegt altijd dat hij de allerliefste jongen van de wereld is.

  .....................................................
  ......  engel [meervoud : ..................] .....................................................
  ......  hemel .....................................................
  ......  kerstmis .....................................................
  Ik heb gisteren het product besteld.  (inf. : ..............) .....................................................

  De klok slaat 12 uur.  (inf.: ..............., pret.: .................., part.: ..................)

  .....................................................
  Met Kerstmis gaan we met de hele familie uit.  ....................................................
  Wat zullen we op oudejaar doen? ....................................................
  ......  doos  [meervoud : ..................]  
  Het flesje in mijn tas was open gegaan, dus er zat overal water! ....................................................

                                         [inf.:..............., pret.:..................., 

                                          part.: .......................]

   
  Het leven zit vol verrassingen! ....................................................
           [inf.: ............, pret.: ..............., part.: .................]  
  ......  liefde  ....................................................
  ......  gezondheid .................................................... 
  ......  geluk .................................................... 

   

  Attention! Observez bien les exemples suivants avec les verbes bellen, telefoneren, opbellen. / Pas op! Bekijk de volgende voorbeelden met de werkwoorden bellen, telefoneren, opbellen.

  ♦ Ze belt nu met haar advocaat. 
  [Ze is telefonisch aan het praten met haar advocaat. / Elle est en train de parler au téléphone avec son avocat.]
  ♦ Ze belt nu naar haar advocaat. 
  [Ze toetst nu het telefoonnummer van haar advocaat in. / Elle compose maintenant le numéro de son avocat.]
  ♦ Hij heeft een uur lang getelefoneerd met zijn collega. 
  [Hij heeft een uur lang telefonisch gepraat met zijn collega. / Il a parlé au téléphone avec son collègue pendant une heure.]
  ♦ Ze heeft nog een keer naar haar schoonmoeder getelefoneerd.
  [Ze heeft nog een keer het telefoonnummer van haar schoonmoeder ingetoetst. / Elle a composé une nouvelle fois le numéro de téléphone de sa belle-mère] 
  ♦ We hebben direct  X  de politie opgebeld. [infinitief : opbellen]
  [Met het werkwoord opbellen geen prepositie! / Avec le verbe opbellen, pas de préposition!]

   

  Oefeningen

  I. Verbind de synoniemen met elkaar.

  speciaal         zeer
  bellen         jaarwisseling
  heel         stuk
  beslist         bijzonder
  gebroken         zeker
  van oud naar nieuw         telefoneren

   

  II. Gebruik het passende adjectief.

  01. – Is dat mooi? / – Ja, dat is iets moois.

  02. – Is dat speciaal? / – Ja, dat is iets  ...................... .

  03. – Is dat lekker? / – Nee, dat is niet  ..................... .

  04. – Wat zeggen ze? En is het interessant? / – Nee, ze zeggen weinig  ....................... .

  05. – Zie je iets? En is het leuk? / – Ja, ik zie iets  ..................... .

  06. – Ligt daar veel? En is het lekker? / – Ja, daar ligt veel  ..................... .

  07. – Koop je iets? En is het typisch? / – Nee, ik koop niets  ..................... .

  08. – Vertelt hij iets? En is het belangrijk? / – Nee, hij vertelt niets  ..................... .

  09. – Ze maken heel wat, hè! En is het nieuw? / – Ja, ze maken heel wat  ..................... .

  10. – Is dat buitengewoon? / – Nee, dat is helemaal niet  ...................... .

   

  Woordenschat : belangrijk : important / buitengewoon : extraordinaire

   

  III. Gebruik het passende woord.

  bestellen  bellen  doos vol allerliefst liefde oudejaar slaan engel geluk

  01. Het is onmogelijk om vandaag alle  .....................  uit te pakken.

  02. .....................  is tevreden kunnen zijn met wat je hebt en bent.

  03. Vanaf zijn geboorte totdat hij de basisschool doorlopen had, was hij een  .....................  kind.

  04. Op  ....................  wil iedereen feesten!

  05. Ze hebben hun kinderen met veel  .....................  opgevoed.

  06. Ze wachten nog steeds op de pizza die ze een uur geleden hebben  ....................  .

  07. Als je dat voor mij doet, ben je een  ....................  !

  08. Onze tuin zit  .....................  (met) kleuren en geuren.

  09. De klok heeft twaalf uur  ....................  .

  10. Als er een probleem is met uw reservering, wordt u door ons onmiddellijk  ...................  .

   

  Woordenschat : uitpakken  : vider, déballer  /  doorlopen [verbe inséparable, accent tonique tombe sur lopen] : fréquenter (une école)  /  opvoeden : éduquer  /  de geur : l'odeur  /  onmiddellijk : immédiatement

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

   

   

   

  Solutions /Oplossingen

   

   

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensenPDF

  Van oud naar nieuw (verbetering van de oefeningen).pdf

   

  ----------------

  Quelques exemples de vœux classiques. / Enkele voorbeelden van klassieke gelukwensen.

  Ecoutez attentivement les formulations suivantes et répétez-les afin d'améliorer votre prononciation / Luister aandachtig naar de volgende zinnetjes en herhaal die om uw uitspraak te verbeteren.

   

  Version à débit normal [Vlaams accent]
  podcast

  Version à débit lent [Vlaams accent]
  podcast

  Version à debit normal [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  Version à debit lent [Noord-Nederlands accent]
  podcast

  ♥ Prettig kerstfeest, en een gelukkig nieuwjaar!

  Geniet van de kerstdagen, en proost op een mooi nieuwjaar!

  ♥ Fijne kerstdagen en een gelukkig 2015.

  ♥ Een gezond en zalig 2015 toegewenst.

  ♥ Een gelukkig kerstfeest en een goed en gezond 2015!

  Zalig kerstfeest!

  ♥ Een gelukkig kerstfeest en een goed en gezond 2015!

  ♥ Een knallende kerst en een spetterend 2015 toegewenst.

  ♥ De beste wensen voor het nieuwe jaar, en fijne kerstdagen!

  ♥ Een vredevolle kerst en een zalig nieuwjaar.

  ♥ Een inspirerende kersttijd en een positief 2015 toegewenst.

  ♥ Veel geluk en wijsheid tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar.

  ♥ Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor een voorspoedige kerst en een gelukkig nieuwjaar.

  Brei een eind aan 2014 en pak de draad weer op in 2015. Fijne kerstdagen!

   

  Woordenschat : genieten van : profiter de / proosten op : trinquer à la santé de / zalig : heureux / toewensen : souhaiter / knallend : retentissant < knallen : retentir / spetterend : éclatant < spetteren : éclater / vredevol : pacifique / de wijsheid : la sagesse / de gedachte : la pensée / voorspoedig : heureux, bon / breien : tricoter / de draad weer oppakken : reprendre le fil, reprendre le cours des choses

   

  Lien bleu C.png

   

  http://www.flyer.be/benl/teksten-kerstkaarten

   

  ------------------

  Quelques différences entre la Flandre et les Pays-Bas / Enkele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland.

  ♦ In Vlaanderen wenst men elkaar voornamelijk een zalig kerstfeest. / En Flandre, on se souhaite généralement un zalig kerstfeest.

  ♦ In Nederland heb je verschillende opties. Je kunt zeggen : prettige kerstdagen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar of zalig kerstfeest! / Aux Pays-Bas, on a différentes possibilités. On peut dire : prettige kerstdagen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar ou zalig kerstfeest!

  Lien bleu C.png

   

  http://nl.wikihow.com/Zo-zeg-je-vrolijk-kerstfeest-in-verschillende-talen

   

  -------------------

  Spelling / Orthographe

  Schrijf je prettige kerstdagen of Prettige Kerstdagen? Zonder hoofdletters of met hoodletters? / Ecrit-on prettige kerstdagen ou Prettige Kerstdagen? Sans majuscules ou avec majuscules?

  Lees maar verder / Poursuivez votre lecture :

  séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

   

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/kerst-kerst

   

   séquence pédagogique,lessequentie,compréhension à l'audition,luistervaardigheid,travail lexical,woordenschatverwerking,voeux de noël et de nouvel an,kerst- en nieuwjaarswensen

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1293/kerstmis_valentijnsdag_kerst_valentijn/