luistervaardigheid - Page 3

 • Dossier 'Talen en nationaliteiten' (1) : néerlandais - compréhension à l'audition 'Talen en nationaliteiten'

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' / Dossier 'Talen en nationaliteiten'
  • Thématique : langues, nationalités, pays, voyages / Thematiek : talen, nationaliteiten, landen, reizen
  • Support didactique : MP3 / Lesmateriaal : mp3
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  -----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,travail lexical,woordenschatverwerking

  Aquarel : Alkmaar Waag, Hoefman

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyageshttp://www.delcampe.net/page/item/id,252813530,var,Alkmaar--Waag--Aquarel--Hoefman-AAC-184,language,E.html

   ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages

   

   

   

   

   

   

  La compréhension à l'audition "Talen en nationaliteiten" (texte, questions, récapitulation lexicale, exercices lexicaux en format PDF ainsi que le document sonore en format MP3) dont certains extraits figurent ci-dessous est à votre disposition. Si vous souhaitez recevoir les documents gratuitement par mail, il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail. Veuillez mentionner, dans votre courriel, la référence "Talen en nationaliteiten 1".

  De luistervaardigheid 'Talen en nationaliteiten' (tekst, vragen, herhaling van de woordenschat, lexicale oefeningen in pdf-formaat alsmede het geluidsdocument in mp3-formaat) waarvan bepaalde fragmenten hieronder staan, zijn nu beschikbaar. Wenst u de documenten gratis per e-mail te verkrijgen, dan moet u aanvraag doen door te klikken op het e-mailicoontje. Gelieve in uw mailtje de referentie 'Talen en nationaliteiten 1' te vermelden.

  ---------------

  Texte (extrait) / Tekst (fragment) : Talen en nationaliteiten

  - Uit welk land komt u ? Uit Nederland ?

  - Nee, ik ben geen Hollander, ik ben Fransman. Ik spreek een beetje Duits en ik wil Nederlands leren.

  - Is uw vrouw Française of Nederlandse ? Mijn vrouw is Italiaanse. Haar moedertaal is dus Italiaans  . . .

  • Présentation partielle : la totalité du texte est à demander par mail.
  • Gedeeltelijke presentatie : de hele tekst moet per e-mail worden aangevraagd.

  ---------------

  Ecoutez le document. / Luister naar het document.

  Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit normal (Vlaams accent)
  podcast

  ---------------

  Activité de compréhension à l'audition / Luisteractiviteit

  Naam :                                                                                           Datum :

  Voornaam :

  Klas :                                  Luistervaardigheid : Talen en nationaliteiten

   

  Contexte :

  Tu suis deux fois par semaine un cours du soir en néerlandais. Ton professeur a l'habitude de choisir à la fin de l'heure de cours un étudiant à qui il demande d'écouter pour le cours suivant un dialogue et d'en restituer les idées essentielles. Cette fois-ci, c'est à toi que revient cette tâche. Tu repars donc avec l'exercice d'audition sauvegardé dans ta clé USB afin de le préparer chez toi ...

   

  Tâche :

  Ecoute attentivement le dialogue et complète (dans ta langue maternelle ou en néerlandais) : / Luister aandachtig naar het gesprek en vul aan (in je moedertaal of in het Nederlands).

  1. Meneer Mercier spreekt  ........................................................................................

  2. Zijn vrouw is  ...................................... . Ze spreekt  ..............................................

  3. . . . . . .

  4. . . . . . .

  • Questionnaire incomplet : la totalité du dossier est à demander par mail.
  • Onvolledige vragenlijst : het hele dossier moet per e-mail worden aangevraagd.

  ---------------

  Travail lexical / Woordenschatverwerking

  Probeer dit woordenschatblad in te vullen (Nederlandse zinnetjes en woorden vertalen, lidwoorden vinden, infinitieven geven, ...).


  Ze komt uit Azië. ...............................................
  ......  land ...............................................
  ......  moedertaal ...............................................
  Op  ......  reisbureau ...............................................
  ......  toerist ...............................................

  Ik ga altijd met de fiets naar school, behalve als er slecht weer is.    

  ...............................................

  ..................

  ..................

   

  Geef synoniemen.

  toerist helaas
  jammer genoeg          ...............
  diverse ...............
  ................ ...............

   

  Formuleer op een andere manier.

  Uit welk land komt u ?                      ....................................................

   

  Vind het tegengestelde.

  de moedertaal         ><      ..............................................

   

  Vertaal.

  worden    ...............      

  woorden    ...............
  . . . . . . . . . . . .

   

  Welke talen spreken die mensen?

  de Belg ....................................
  de Nederlander           ....................................
  . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .

   ---------------

  Exercices lexicaux / Woordenschatoefeningen

  I. Zoek het passende woord.

  wereld  -  worden  -  tolk  -  behalve  -  zoals  -  lijken  -  moedertaal  -  zelfs  -  verschillend   -  trouwen

  1. Ze  ……………………..  op elkaar als twee druppels water.

  2. Ik ga altijd met de fiets naar school,  ………………………  als het heel slecht weer is.

  3. ………………………  zijn vrienden willen niet meer met hem spreken!

  4. . . . . . . . . . . .

  5. . . . . . . . . . . .

   

  II. Vul aan.

  1. Een Spanjaard spreekt  ……………………….  en leeft in  ……………………… .

  2. Een Oostenrijker  spreekt  ……………………… en leeft in  ……………………… .

  3. . . . . . . . . . . .

  4. . . . . . . . . . . .

  5. . . . . . . . . . . .

   

  III. Geef de namen van de continenten.

  1. ......................

  2. ......................

  3. ......................

  4. ......................

  5. ......................

   

  IV.Vul in.

  - Uit welk land komt u?

  - Ik kom uit  ................................. . Ik  . . . . . . .

   

  V. Vertaal de volgende zinnetjes.

  1. Zelfs als het sneeuwt, doet hij altijd de ramen open.

     ..............................................................................

  2. . . . . . . . . . .

  • Présentation partielle : la totalité du document est à demander par mail.
  • Gedeeltelijke presentatie : de hele tekst moet per e-mail worden aangevraagd.

  ----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,travail lexical,woordenschatverwerking

  Document incomplet en format PDF

  Luistervaardigheid - Talen en nationaliteiten [incomplet].pdf

   

 • Dossier 'Reclame' (4) : compréhension à l'audition 'Bobshop, draagbare dvd-speler' - néerlandais

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Publicité' / Dossier 'Reclame'
  • Thématique : messages publicitaires, slogans / Thematiek : reclameboodschappen, reclameleuzen
  • Compréhension à l'audition / Luistervaardigheid
  • Support didactique : vidéo ou MP3 / Lesmateriaal : videofilmpje of mp3
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

  ---------------

   séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition

  Poster Holland

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition

   

  http://fr.pinterest.com/pin/319051954826727115/

   

  ---------------

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition

   

  Si vous souhaitez recevoir la vidéo en format MP4 ou la version audio en format MP3, il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail.

  Wenst u de video- en audioversie in mp3- en mp4-formaat te verkrijgen, dan moet u een aanvraag doen door op het e-mailicoontje te klikken.

   

  ---------------

  Vidéo 


   

  Version audio à débit normal (MP3)
  podcast

  Version audio à débit lent (MP3)
  podcast

  ---------------

  Naam:                                                                                    Datum:

  Voornaam:

  Klas:                                  5N1/6N1 – Luistervaardigheid : Bobshop: draagbare dvd-spelers

   

  Contexte :

  Aujourd’hui, tu fais les soldes en compagnie de tes parents dans la ville de Maastricht aux Pays-Bas. En déambulant dans un grand magasin d’appareils électriques, ton père flashe sur un lecteur DVD portable dont le prix défie toute concurrence ! Juste à côté, sur un petit écran surélevé, on diffuse une vidéo décrivant les avantages et les caractéristiques d’un tel appareil. Ton père qui ne comprend pas le néerlandais, te demande de lui expliquer le contenu de la vidéo.

   

  Tâche :

  Woordenschat : beschikbaar : disponible / de steun : l’appui, le soutien  /  aansluiten op : brancher sur  / de verbinding : la prise (électrique)  / de aansteker : l’allume-cigare / ingebouwd : incorporé, intégré /  vergelijkbaar : comparable

   

  En te référant au document sonore, à l’aide de notes structurées, de façon détaillée et en français, explique l’intérêt pour des parents d’avoir des lecteurs DVD portables dans leur voiture, énumère tous les usages qu’on peut en faire à part regarder des DVD ou des films (1), mentionne et explique tous les aspects, caractéristiques ou avantages techniques d’un tel appareil (1).

   

  (1) Attention ! : les informations à trouver sont mentionnées à différents endroits dans le document sonore !

  ----------------

  séquence pédagogique,reclame,publicité,luistervaardigheid,compréhension à l'audition

  Document complet (script, contexte, tâche et solutionnaire)

  Bobshop, draagbare dvd-speler - luistervaardigheid (video)[complet].pdf