Vocabulaire néerlandais : points particuliers - Page 3

 • Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

   Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  BIJWOORDEN (ADVERBIA)

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒ SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) Vertaling in het Frans

  1. bijna ⇒ haast ⇒ presque

  2. dadelijk, onmiddellijk ⇒ direct, meteen, zo ⇒ tout de suite

  3. dikwijls ⇒ vaak ⇒ souvent

  4. eerst ⇒ pas ⇒ ne ... que ... [temps]

  5. even ... als ... ⇒ net zo ... als ... ⇒ aussi ... que ...

  6. evenveel ... als ... ⇒ net zoveel ... als ... ⇒ autant (de) ... que ...

  7. geheel (1) ⇒ helemaal ⇒ tout à fait

  8. heden (2) ⇒ vandaag ⇒ aujourd'hui

  9. kort geleden, onlangs ⇒ nog maar pas ⇒ récemment, il y a peu

  10. mede (1) ⇒ mee ⇒ aussi, avec

  11. nabij ⇒ dicht bij, vlak bij ⇒ tout près de

  12. ongeveer ⇒ zowat ⇒ environ, à peu près

  13. ooit ⇒ weleens, al eens ⇒ déjà, jamais, un jour

  14. opnieuw ⇒ weer, nog eens ⇒ à/de nouveau

  15. plotseling ⇒ opeens, ineens ⇒ soudain, tout à coup

  16. reeds (1) ⇒ al ⇒ déjà

  17. samen ⇒ bij elkaar, met elkaar ⇒ ensemble

  18. slechts (1) ⇒ (alleen) maar, nog maar ⇒ ne ... que, seulement

  19. snel, vlug ⇒ hard, gauw ⇒ vite, rapidement

  20. steeds (2) ⇒ altijd, almaar, telkens ⇒ toujours

  21. terzijde ⇒ opzij ⇒ à/de côté

  22. thans (1), tegenwoordig ⇒ nou, nu ⇒ maintenant

  23. uiterst ⇒ heel erg ⇒ extrêmement

  24. vanwaar ? ⇒ waar ... vandaan ? ⇒ d'où ?

  25. vrij ⇒ nogal ⇒ assez, relativement

  26. waarlijk (1), werkelijk ⇒ echt, heus ⇒ vraiment

  27. weder (1), opnieuw ⇒ weer ⇒ à/de nouveau

  28. zeer (2) ⇒ heel, erg ⇒ très

  ---------------

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842218921/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur DOCTISSIMOhttp://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-woordenschat-vocabulaire-806720/photo/schrijftaal-spreektaal-bijwoorden-26589300.html

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/UMswUL3mAjG

 • Vocabulaire : de delen van de dag (2); les parties du jour / woordenschat / néerlandais standard; Standaardnederlands / néerlandais de Flandre; Nederlands van Vlaanderen

  • Question linguistique : usage linguistique en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Taalvraag : taalgebruik in Vlaanderen (België) en Nederland.

  • Difficultés de traduction néerlandais-français : middag, voormiddag, namiddag / Vertaalmoeilijkheden Nederlands-Frans : middag, voormiddag, namiddag

  • Thème : les parties du jour / Thema : de delen van de dag, dagindeling

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Along the bridge in Bruges under the snow (1892), Flori van Acker, Dutch (1858 - 1940), Groningen Museum, Bruges 

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://www.astro.phy.ulaval.ca/staff/hugo/art_e_urbain.html

  ---------------

   De delen van de dag / Les parties du jour (2)

  Standaardtaal in Vlaanderen (België) / Langue standard en Flandre (Belgique)

   

  MORGEN (OCHTEND), VOORMIDDAG, MIDDAG, NAMIDDAG, AVOND

  De morgen = de ochtend [= de vroege ochtend, de periode tussen ongeveer 6 en 9 uur]
  Le matin, la matinée [= tôt le matin, le laps de temps entre 6 et 9 heures environ]

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  De voormiddag / voormiddag (met de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première ou seconde syllabe) [= het tweede deel van de ochtend = ongeveer 9-12 uur]
  Le matin, la matinée, l'avant-midi (Belgique, Canada) [la seconde partie de la matinée = environ 9-12 heures].

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  De middag [= het middaguur = periode van 12 uur tot ongeveer 14h]
  Le midi [= l'heure de midi = période à partir de 12 heures jusqu'à 14h environ]

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  De namiddag / namiddag (met de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première ou seconde syllabe)[= de tijd tussen het middaguur en het begin van de avond = ongeveer 14 uur - 18 uur].
  L'après-midi [= laps de temps entre midi et le début de la soirée = environ 14h-18 h].

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  De avond [= vanaf 18 uur tot het naar bed gaan].
  Le soir, la soirée [= à partir de 18 heures jusqu'au coucher].

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  ---------------

  MIDDAG 

  De middag betekent ook in Vlaanderen : 'het midden van de dag, het middaguur, de noen, 12 uur'.

  De middag signifie aussi en Flandre : 'la moitié de la journée, l'heure de midi, 12 heures'.

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Uitdrukkingen :

  Het is middag = het is twaalf uur.   Il est midi, il est 12 heures.
  's Middags eten we warm.   Le midi, nous mangeons un plat chaud.
  Over de middag [de periode tussen twaalf en twee uur !] = onder de middag = op de middag = tijdens de middag   A midi, vers midi, à l'heure du déjeuner, au moment du repas de midi, sur l'heure de midi


  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Tegen de middag = rond de middag   Vers midi, à midi environ, aux environs de midi, vers 12 heures
  Voor de middag   Avant l'heure de midi, avant 12 heures
  Na de middag   Après l'heure de midi, après 12 heures 

  ---------------

  VOORMIDDAG, NAMIDDAG

  Uitdrukkingen :

  De late namiddag [= ongeveer 16-18 uur]   La fin de l'après-midi, la fin d'après-midi

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   In de late namiddag = laat in de namiddag   En fin d'après-midi, tard dans l'après-midi
   Goede namiddag! = goeie namiddag!   Bon(ne) après-midi!
  2 uur 's namiddags   2 heures de l'après-midi, 14 heures
  We werken 's voormiddags van 9u30 tot 11u30.   Nous travaillons le matin de 9h30 à 11h30.
  Veel mensen doen op zaterdagvoormiddag boodschappen.   Beaucoup de gens font leurs courses le samedi en fin de matinée.
  Dinsdagnamiddag moet ik naar de tandarts gaan.   Mardi après-midi, je dois aller chez le dentiste.
  Deze namiddag (= vanmiddag, deze middag)   Cet(te) après-midi

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'De delen van de dag / les parties du jours - Standaardtaal in Nederland en Vlaanderen' sur:

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'De delen van de dag / les parties du jours - Standaardtaal in Nederland en Vlaanderen' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen :

   

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'De delen van de dag / les parties du jours - Standaardtaal in Nederland en Vlaanderen' - Format PDF : De delen van de dag - VLAANDEREN - avec traduction.pdf

   

   

  BRONNEN / SOURCES

  Taaltelefoon :

  http://www.taaltelefoon.be/voormiddag-namiddag-middag

  http://www.taaltelefoon.be/morgen-ochtend

  Taaladvies :

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/878/voormiddag_namiddag/

  Vrt Taalnet :

  http://www.vrt.be/taal/voormiddag

  Wikipedia :

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Middag_(tijd)

  Het Vlaams Woordenboek :

  http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/2399

  ~

  Prof. Dr. P. C. Paardekooper, ABN-Gids in nieuwe spelling, Standaard Uitgeverij n.v., Antwerpen

  Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands-Frans, Van Dale Lexicografie, Utrcht/Antwerpen

  Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage