Woordenschat; vocabulaire : de smartphone; le smartphone / telefoneren, (op)bellen; téléphoner / Nederlands; néerlandais

• Illustration avec vocabulaire / Illustratie met woordenschat; afbeelding met woordenschat

• Thème : le smartphone, le GSM, le (téléphone) mobile, le portable, le cellulaire / Thema : de smartphone, de gsm [Vlaanderen, België], het mobieltje [Nederland]

• Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

----------------

vocabulaire,woordenschat,smartphone,opbellen (bellen,telefoneren),téléphoner

Fiets met bosje bloemen, Liz

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

http://www.belbin.info/vrolijk-schilderij-liz-mv82.php

----------------

 Document mis à disposition par

Document ter beschikking gesteld door

vocabulaire,woordenschat,smartphone,opbellen (bellen,telefoneren),téléphoner

Plateforme d'échanges linguistiques

Platform voor taaluitwisselingen.

http://swap-swap.be/fr/home-fr/

----------------

 SMARTPHONE

vocabulaire,woordenschat,smartphone,opbellen (bellen,telefoneren),téléphoner

-----------------

Document test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Smartphone' à consulter dans la Communauté Google+ Nederlands leren / Néerlandais, Dutch

 

 

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winterDocument 'Smartphone' à consulter dans Club Doctissimohttp://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-woordenschat-vocabulaire-806720/photo/smartphone-woordenscht-26679593.html

 

Les commentaires sont fermés.