Quiz - vocabulaire; woordenschat / Wat een sneeuw! / néerlandais; Nederlands

• Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

• Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

• Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

• Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

---------------

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

Kinderdijk in de sneeuw. Photo : ANP.

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

https://www.pinterest.fr/pin/319051954826767679/

----------------

QUIZ : Wat een sneeuw!

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

Bekijk het animatieplaatje en kies het juiste antwoord. Soms zijn er meerdere correcte antwoorden mogelijk!

Observe l'animation et choisis la réponse correcte. Parfois, plusieurs réponses correctes sont possibles!

1) Er vallen …................... uit de lucht.
a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwklokjes
d) sneeuwvlokken

2) De kinderen maken
a) een sneeuwpop
b) een sneeuwklokje
c) een sneeuwman
d) een sneeuwhut

3) Door de ramen zie je dat
a) het huis verlucht is.
b) het huis uitgelicht is.
c) het huis verlicht is.
d) het huis ingelicht is.

4) Het voertuig dat over de sneeuw glijdt, is
a) een arrenslee
b) een houtsnee
c) een toverfee
d) een heimwee

5) Dit animatieplaatje toont
a) een wintertuin
b) een wintertafereel
c) een winterstalling
d) een winterlandschap

6) De bomen die je ziet, zijn
a) sparren
b) eikenbomen
c) kastanjebomen
d) dennenbomen

---------------


test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : Wat een sneeuw!' à consulter dans la Communauté Google+ Nederlands leren / Néerlandais, Dutch https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/A2CC52tyjYA

 

 

---------------

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1.

d : sneeuwvlokken (de sneeuwvlok)

2.

a : een sneeuwpop (de)

c : een sneeuwman (de)

3.

c : het huis verlicht is.

4.

a : een arrenslee (de)

5.

b : een wintertafereel (het)

d : een winterlandschap (het)

6.

a : sparren (de spar)

d : dennenbomen (de dennenboom)

---------------

En nu een tweede quiz voor het plezier :

Fijne carnavalsdagen toegewenst!

Et maintenant un second quiz pour le plaisir :

Bonnes fêtes carnavalesques!

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

De meerkeuzevragen kun je vinden op de blog 'profnederlands' :

Retrouve le questionnaire à choix multiples sur le bog 'profnederlands' :

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

 

http://profnederlands.blogspot.be/2018/02/quiz-fijne-carnavalsdagen-toegewenst.html

 

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

Document 'Fijne carnavalsdagen toegewenst' en format Word : 

Fijne carnavalsdagen toegewenst.doc

Les commentaires sont fermés.