Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

• Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw

• Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen

• Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening

• Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

---------------

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

http://www.focusgroningen.nl/het-groningen-van-cornelis-jetses-in-noordelijk-scheepvaartmuseum/

---------------

Quiz : de winter / l'hiver 

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?

Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

1) Achter de jongedame staat :

a) een lampion
b) een schemerlamp
c) een lantaarnpaal
d) een gloeilamp

2) De jongedame draagt :

a) witte leren handschoenen
b) witte wollen wanten
c) witte wollen handschoenen
d) witte wollen mitaines

3) Ze heeft een …........... op :

a) pet
b) muts
c) hoed
d) capuchon

4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'winter' ?

a) jaartelling
b) jaarwisseling
c) jaartal
d) jaargetijde

5) Deze jongedame heet je welkom met

a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwvlokken
d) sneeuwklokjes

6) Achter haar zie je :

a) een winterlandschap
b) een wintertuin
c) een winterpaleis
d) een winterzon

---------------


test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spellingtest,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans la communauté Google+ NT2 (learn Dutch)https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/XDuRKwVABBK

 

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,lettre y,digramme ij,digraaf ij,orthographe,spelling

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winterDocument 'Quiz : in de sneeuw' à consulter dans Club Doctissimo :  http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-oefeningen-neerlandais-807825/photo/quiz-in-sneeuw-26482533.html

 

---------------

test,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,hiver,winter

OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1)

c : lantaarnpaal (de)

2)

a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

3)

b : muts (de)

4)

d : jaargetijde (het)

5) 

c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

6)

a : winterlandschap (het)

Les commentaires sont fermés.