Het voltooid deelwoord; le participe passé / regelmatige werkwoorden met onscheidbare voorvoegsels (prefixen); verbes réguliers avec préfixes inséparables: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / grammatica; spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

• Préfixes inséparables : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / Onscheidbare voorvoegsels, onscheidbare prefixen: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-

• Préfixes non accentués / Onbeklemtoonde voorvoegsels, ongeaccentueerde prefixen

• Participe passé / Voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (van het perfectum)

• Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden, regelmatige verba

---------------

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

Affiche Geraardsbergen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, Herman Verbaere

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

https://lib.ugent.be/nl/catalog?q="Herman+Verbaere"&search_field=author

---------------

Het voltooid deelwoord [het verleden deelwoord, het participium (perfecti), het participium (van het perfectum)] van regelmatige werkwoorden [verba] die met de volgende voorvoegsels [prefixen] beginnen : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- [onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) voorvoegsels (prefixen)]

Le participe passé des verbes réguliers qui commencent par les préfixes suivants: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- (préfixes non accentués)

be- [bə]

bedekken → bedekt (< 't sexy fokschaap) [(re)couvrir]
bedanken → bedankt (< 't sexy fokschaap) [remercier]
bedienen → bediend [servir; s'occuper de]
bedoelen → bedoeld [vouloir dire, entendre par]
betuigen → betuigd [témoigner]
beëindigen → beëindigd [terminer, finir, achever]

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

beteren ['betərə(n)] (= beter worden) → gebeterd [aller mieux, s'améliorer]
beteren [bə'terə(n)] (= teren, met teer bestrijken) → beteerd [goudronner]

 spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

bekeren ['bekərə(n)](sport: een cupwedstrijd spelen) → gebekerd [disputer un match de coupe]
bekeren [bə'kerə(n)](van godsdienst, mening of partij laten veranderen)bekeerd [convertir (à)]

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

beeldhouwen gebeeldhouwd [sculpter]

 ge- [] 

gebaren → gebaard [gesticuler]
gebeuren → gebeurd [se passer, se produire, arriver]
gebruiken → gebruikt (< 't sexy fokschaap) [utiliser, employer, se servir de]
geloven → geloofd [croire]

 er- [ɛr]

erkennen → erkend
erlangen → erlangd
zich erbarmen → erbarmd

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

ergeren [ˈɛrxərə(n)]geërgerd
eren [ˈerə(n)] geëerd
eroderen [ero'derə(n)] geërodeerd

 her- [hɛr]

herdrukken → herdrukt (< 't sexy fokschaap)
herhalen → herhaald
herinneren → herinnerd
herkennen → herkend
herleven → herleefd
hervormen → hervormd

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

herboriseren → geherboriseerd
herstructureren → geherstructureerd
herformuleren → geherformuleerd
herexamineren → geherexamineerd
herwaarderen → geherwaardeerd of herwaarderd

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

herbergen → geherbergd

ont- [ɔnt]

ontdekken → ontdekt (< 't sexy fokschaap)
ontmoeten → ontmoet (< 't sexy fokschaap)
ontbossen → ontbost (< 't sexy fokschaap)
ontleden → ontleed
onterven → onterfd
ontsporen → ontspoord
ontroeren → ontroerd
ontstoppen → ontstopt (< 't sexy fokschaap)

 ver- [vər]

veranderen → veranderd
verassen → verrast (< 't sexfokschaap)
verbeteren → verbeterd
verblinden → verblind
vertellen → verteld
verhalen → verhaald
vertalen → vertaald
verrichten → verricht (< 't sexfokschaap)
verpesten → verpest (< 't sexfokschaap)
vervuilen → vervuild
verfrissen → verfrist (< 't sexfokschaap)

spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

verven ['vɛrvə(n)] → geverfd

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751671/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751700/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751720/

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen https://plus.google.com/u/0/collection/AmgXfB

 

 

---------------

séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' - format PDF :

voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen).pdf

 

---------------

BRONNEN /SOURCES

Genootschap Onze Taal : https://onzetaal.nl/taaladvies/her-voltooid-deelwoord

Algemene Nederlandse Spraakkunst : http://ans.ruhosting.nl/e-ans/02/03/02/07/body.html

Taaladvies : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/376/

DBNL : http://www.dbnl.org/tekst/_taa008199001_01/_taa008199001_01_0003.php

~

A. M. Fontein, A. Pescher – ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

Les commentaires sont fermés.