Vocabulaire; woordenschat : klaar, bereid, gereed [prêt (à); fini] / néerlandais; Nederlands

• Différences de sens entre KLAAR, BEREID, GEREED / Betekenisverschillen tussen KLAAR, BEREID, GEREED

• Question linguistique / Taalvraag

• Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

---------------

woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

 Waterpoort te Amersfoort, Mieciaedziu

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

http://mieciaedziu.blogspot.be/2014/06/tekeningen-2014-no-7.html

---------------

KLAAR, BEREID, GEREED

KLAAR wordt gebruikt in de zin van geschikt voor het gebruik of gereedgemaakt, klaargemaakt, afgewerkt, voltooid, af / KLAAR s'utilise dans le sens de prêt (mis en état pour tel usage) ou préparé, fini, terminé, achevé :

Het eten is klaar.

Le repas est prêt.

woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

Ik ben over een uur met mijn werk klaar.

J'aurai fini mon travail dans une heure.

woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

BEREID betekent genegen zijn, geen bezwaren hebben om iets te doen  / BEREID signifie disposé à faire quelque chose, prêt à faire quelque chose :

Ik ben altijd bereid geweest (om) hem te helpen.

J'ai toujours été prêt à l'aider. / J'ai toujours été disposé à l'aider.

woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

Hij is niet bereid (om) mee te werken.

Il n'est pas prêt à collaborer. / Il n'est pas disposé à collaborer.

woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

GEREED heeft de betekenissen van KLAAR of BEREID, maar dat woord wordt weinig gebruikt / GEREED peut avoir les sens de KLAAR ou de BEREID, mais ce mot est peu employé :

~ Het ontbijt is gereed. / Le petit déjeuner est prêt.
~ De auto staat gereed, de tank is gevuld! / La voiture est prête, le plein est fait!
~ Bent u gereed met uw werk? / Avez-vous terminé votre travail?
~ Hij stond steeds gereed om te helpen. / Il était toujours prêt à aider; il était toujours disposé à aider. 

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'klaar, bereid, gereed' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 https://fr.pinterest.com/pin/319051954843002789/

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'klaar, bereid, gereed' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen : 

 

 

---------------

séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

Document 'klaar, bereid, gereed' - format PDF :

Klaar, bereid, gereed.pdf

Les commentaires sont fermés.