Sterke of onregelmatige werkwoorden (1); verbes forts ou irréguliers / alfabetische lijst; liste alphabétique / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

• Verbes forts ou irréguliers / sterke werkwoorden of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)

• Présentation : infinitif; prétérit, imparfait; participe passé / Presentatie : infinitief; o.v.t., onvoltooid verleden tijd, imperfectum, preteritum; voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (perfectum), participium van het perfectum

• Formes verbales au singulier et au pluriel / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis) en in het meervoud (de pluralis)

---------------

grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

 Een Amsterdamse straatje met de Westerkerk, olieverf op doek, Elena Polyakova 

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 https://fr.pinterest.com/pin/319051954831304792/

---------------

VERBES IRREGULIERS OU FORTS (1)

grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

E. Doyen, licencié en philologie germanique

---------------

Vertaling van de werkwoorden in het Frans / Traduction des verbes en français

bakken : cuire

bannen : bannir

barsten : éclater

bederven : gâter [un enfant]; gâcher, abîmer

bedriegen : tromper

beginnen: commencer

bergen : ranger, mettre de côté

bevelen : ordonner

bezwijken : succomber

bidden : prier

bieden : offrir

bijten : mordre

binden : lier

blazen : souffler

blijken : s'avérer (être ...), apparaître

blijven : rester

blinken : briller

braden : (faire) rôtir, (faire) griller, (faire) frire

breken : casser, briser

brengen : apporter

brouwen : brasser (bière)

buigen : couber

delven : creuser

denken : penser

dingen : rivaliser

doen : faire

dragen : porter

drijven : flotter; pousser

dringen : se frayer un passage, pénétrer

drinken : boire

druipen : ruisseler, (dé)goutter

duiken : plonger

dwingen : forcer

eten : manger

fluiten : siffler

gaan : aller

gelden : valoir, être en vigueur, s'appliquer (à)

genezen : guérir

genieten : jouir

geven : donner

gieten : verser; arroser

glijden : glisser

glimmen : (re)luire, briller

graven : creuser

grijpen : saisir, attraper

hangen : pendre; être suspendu

hebben : avoir

heffen : (sou)lever

helpen : aider

heten : s'appeler

hijsen : hisser

houden : tenir

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 1' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 https://fr.pinterest.com/pin/319051954842581027/

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 1' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/QwheTsSyPjR  

Écrire un commentaire

Optionnel