Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

• Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

• Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

• Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

---------------

vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

 Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

---------------

SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

---------------

BIJWOORDEN (ADVERBIA)

SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒ SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) Vertaling in het Frans

1. bijna ⇒ haast ⇒ presque

2. dadelijk, onmiddellijk ⇒ direct, meteen, zo ⇒ tout de suite

3. dikwijls ⇒ vaak ⇒ souvent

4. eerst ⇒ pas ⇒ ne ... que ... [temps]

5. even ... als ... ⇒ net zo ... als ... ⇒ aussi ... que ...

6. evenveel ... als ... ⇒ net zoveel ... als ... ⇒ autant (de) ... que ...

7. geheel (1) ⇒ helemaal ⇒ tout à fait

8. heden (2) ⇒ vandaag ⇒ aujourd'hui

9. kort geleden, onlangs ⇒ nog maar pas ⇒ récemment, il y a peu

10. mede (1) ⇒ mee ⇒ aussi, avec

11. nabij ⇒ dicht bij, vlak bij ⇒ tout près de

12. ongeveer ⇒ zowat ⇒ environ, à peu près

13. ooit ⇒ weleens, al eens ⇒ déjà, jamais, un jour

14. opnieuw ⇒ weer, nog eens ⇒ à/de nouveau

15. plotseling ⇒ opeens, ineens ⇒ soudain, tout à coup

16. reeds (1) ⇒ al ⇒ déjà

17. samen ⇒ bij elkaar, met elkaar ⇒ ensemble

18. slechts (1) ⇒ (alleen) maar, nog maar ⇒ ne ... que, seulement

19. snel, vlug ⇒ hard, gauw ⇒ vite, rapidement

20. steeds (2) ⇒ altijd, almaar, telkens ⇒ toujours

21. terzijde ⇒ opzij ⇒ à/de côté

22. thans (1), tegenwoordig ⇒ nou, nu ⇒ maintenant

23. uiterst ⇒ heel erg ⇒ extrêmement

24. vanwaar ? ⇒ waar ... vandaan ? ⇒ d'où ?

25. vrij ⇒ nogal ⇒ assez, relativement

26. waarlijk (1), werkelijk ⇒ echt, heus ⇒ vraiment

27. weder (1), opnieuw ⇒ weer ⇒ à/de nouveau

28. zeer (2) ⇒ heel, erg ⇒ très

---------------

(1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

(2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 https://fr.pinterest.com/pin/319051954842218921/

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur DOCTISSIMOhttp://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-woordenschat-vocabulaire-806720/photo/schrijftaal-spreektaal-bijwoorden-26589300.html

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/UMswUL3mAjG

Les commentaires sont fermés.