Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

• Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

• Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite et la langue parlée / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal

• Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

---------------

vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

 Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

---------------

SCHRIJFTAAL EN SPREEKTAAL in Vlaanderen (België) en Nederland

LANGUE ECRITE ET LANGUE PARLEE en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

SCHRIJFTAAL SPREEKTAAL Vertaling
bijwoorden (adverbia) bijwoorden (adverbia)  

1. bijna

2. dadelijk, onmiddellijk

3. dikwijls

4. eerst

5. even ... als ...

6. evenveel ... als ...

7. geheel (1)

8. heden (2)

9. kort geleden, onlangs

10. mede (1)

11. nabij

12. ongeveer

13. ooit

14. opnieuw

15. plotseling

16. reeds (1)

17. samen

18. slechts (1)

19. snel, vlug

20. steeds (2)

21. terzijde

22. thans (1), tegenwoordig

23. uiterst

24. vanwaar ?

25. vrij

26. waarlijk (1), werkelijk

27. weder (1), opnieuw

28. zeer (2)

haast

direct, meteen, zo

vaak

pas

net zo ... als ...

net zoveel ... als ...

helemaal

vandaag 

nog maar pas

mee

dicht bij, vlak bij

zowat

weleens, al eens

weer, nog eens

opeens, ineens

al

bij elkaar, met elkaar

(alleen) maar, nog maar

hard, gauw

altijd, almaar, telkens

opzij

nou, nu

heel erg

waarvandaan ?

nogal

echt, heus

weer

heel, erg

presque

tout de suite

souvent

ne ... que ... [temps]

aussi ... que ...

autant (de) ... que ...

tout à fait

aujourd'hui

récemment, il y a peu

aussi, avec

tout près de

environ, à peu près

déjà, jamais, un jour

à/de nouveau

soudain, tout à coup

déjà

ensemble

seulement, ne ... que ...

vite

toujours

à/de côté

maintenant

extrêmement

d'où ?

assez, relativement

vraiment

à/de nouveau

très

(1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

(2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen

 

Les commentaires sont fermés.