Exercice de vocabulaire et de grammaire : beroepen - betrekkelijke of relatieve bijzin; professions - proposition relative / woordenschat- en grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

• Noms de professions / Beroepsnamen

• Construction de propositions relatives / Het construeren van betrekkelijke bijzinnen, het construeren van relatieve bijzinnen

• Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening

• Vocabulaire néerlandais : exercice de vocabulaire / Nederlandse woordenschat : woordenschatoefening

• Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2

---------------

exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

Alphonse Mora, “Antwerpse Meir in de regen”, linosnede. / “Le Meir à Anvers sous la pluie”, linogravure.

 vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond https://fr.pinterest.com/pin/319051954830085877/

---------------

 BEROEPSNAMEN - BETREKKELIJKE/RELATIEVE BIJZIN

NOMS DE PROFESSIONS - PROPOSITION RELATIVE

exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

Vul in :

01. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
02. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
03. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
04. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
05. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
06. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
07. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
08. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
09. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
10. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' sur :

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

 

 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Documents 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen

 

 ---------------

exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,proposition relative,betrekkelijke bijzin,relatieve bijzin,noms de professions,beroepsnamen

MODELANTWOORDEN, VOORBEELDANTWOORDEN
RÉPONSES MODÈLES

01. Een melkbezorger/melkboer is een man die langs de deur gaat met melk en zuivelproducten; … is een man die melk aan de deur brengt.
02. Een voetballer/voetbalspeler is een man die de sport voetbal beoefent; … die voetbal speelt als sport, tijdverdrijf of beroep; … die voor zijn beroep of uit liefhebberij voetbal speelt.
03. Een parkeerwacht is een vrouw (of een man) die controleert of voertuigen reglementair geparkeerd zijn; … die parkeerterreinen bewaakt en controleert of het parkeergeld is betaald;
04. Een verpleegster is een vrouw die als beroep zieke mensen verpleegt; … die voor zieke mensen zorgt.
05. Een kok is een man die als beroep voor anderen kookt; … die als beroep de kookkunst beoefent; … die het eten klaarmaakt in een restaurant; … die het eten of de maaltijd bereidt voor andere personen.
06. Een glazenwasser is een man die als beroep de (buiten)ramen schoonmaakt; … die zich voor zijn beroep bezighoudt met het wassen en zemen van ramen.
07. Een serveerster/kelnerin is een vrouw die in een café of restaurant de klanten bedient; … die drankjes en gerechten serveert in een café of restaurant; … die als baan in de horeca eten en drinken naar je toe brengt.
08. Een secretaresse is een vrouw die het secretariaatswerk voor een andere persoon of een instantie opneemt; … die administratieve taken uitvoert; … die voor een andere persoon (bv. een directeur) de correspondentie voert.
09. Een detective/rechercheur is een man die als beroep misdadigers opspoort; … die als beroep bij de politie misdrijven onderzoekt; … die als beroep informatie over een misdaad of misdadiger probeert te krijgen; … die belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen van de schuldigen.
10. Een soldaat/militair is een man die bij het leger dient; … die in het leger zit.

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

Document 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin' - Format PDF : Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin.pdf

Les commentaires sont fermés.