Vocabulaire : de delen van de dag (1); les parties du jour / woordenschat / néerlandais standard; Standaardnederlands / néerlandais des Pays-Bas; Nederlands van Nederland

• Difficultés de traduction néerlandais-français : middag, voormiddag, namiddag / Vertaalmoeilijkheden Nederlands-Frans : middag, voormiddag, namiddag

• Thème : les parties du jour / Thema : de delen van de dag, de dagindeling

• Question linguistique : usage linguistique aux Pays-Bas et en Flandre / Taalvraag : taalgebruik in Nederland en in Vlaanderen

--------------- 

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

Le Pont St Boniface à Bruges, huile 1950, signée A. MUZETTE

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

http://www.befr.ebay.be/itm/Superbe-huile-1950-signee-A-MUZETTE-le-pont-St-Boniface-a-Bruges-/131309927539?hash=item1e92ae7c73

---------------

De delen van de dag / Les parties du jour (1)

Standaardtaal in Nederland / Langue standard aux Pays-Bas

 

MORGEN (OCHTEND), MIDDAG, AVOND

De morgen = de ochtend [= vanaf het wakker worden tot 12 uur].
Le matin, la matinée, l'avant-midi (Belgique, Canada)[à partir du lever jusqu' à 12 heures].

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

De middag [= vanaf 12 uur tot 18 uur].
L'après-midi [à partir de 12 heures jusqu'à 18 heures].

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

De avond [= vanaf 18 uur tot het naar bed gaan].
Le soir, la soirée [à partir de 18 heures jusqu'au coucher].

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

 

VOORMIDDAG, NAMIDDAG

De voormiddag (met de klemtoon op de eerste lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première syllabe)
[= vroeg in de middag, aan het begin van de middag = ongeveer 12-14 uur ]
[Le début de l'après-midi, le début d'après-midi, entre 12 et 14 heures environ]

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

Bv.: In de voormiddag, kort na de lunch.

 

De namiddag (met de klemtoon op de eerste lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première syllabe)
[= laat in de middag, aan het eind van de middag = ongeveer 16-18 uur]
[La fin de l'après-midi, la fin d'après-midi, entre 16 et 18 heures environ]

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

Voormiddag in de betekenis van 'vroeg in de middag, aan het begin van de middag, ongeveer 12-14 uur' wordt minder gebruikt dan namiddag.
Voormiddag dans le sens de 'tôt dans l' après-midi, début de l'après-midi, entre 12 et 14 heures environ' est moins courant que namiddag.

Uitdrukkingen :

Goedemiddag! = goeiemiddag! Bon(ne) après-midi!
Een goede middag! = een goeie middag! Bon(ne) après-midi!
(Nog) een goede middag verder! =(Nog) een goeie middag verder! Bon(ne) après-midi!

In de middag = tijdens de middag = in de middaguren = 's middags

Dans l'après-midi, durant l'après-midi, l'après-midi
In de loop van de middag  Au cours de l'après-midi, dans l'après-midi
Vroeg in de middag = in de voormiddag En début d'après-midi, au début de l'après-midi
Laat in de middag = in de namiddag En fin d'après-midi, à la fin de l'après-midi 
Om 5 uur 's middags  A 5 heures de l'après-midi 
Vanmiddag = deze middag Cet(te) après-midi

 

MIDDAG

De 'middag'  betekent ook in Nederland : het midden van de dag, het middaguur, 12 uur, de noen.

Uitdrukkingen :

• Tussen de middag (periode rond twaalf uur) = in de middagpauze = tijdens de middagpauze = tijdens de lunchpauze [A midi, vers midi, à l'heure du déjeuner, au moment du repas].

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

• Tegen de middag = even voor twaalf uur, tegen twaalven, tegen twaalf uur [un peu avant midi, vers midi]

• Rond de middag = rond twaalf uur [vers midi, à midi environ, aux environs de midi, vers 12 heures]

Het woord 'middag' kun je vaak combineren met het woord 'uur' :

• Rond het middaguur [Vers midi, aux environs de midi]

• Op het middaguur [A midi, à 12 heures]

• Tijdens het middaguur [A l'heure du déjeuner, au moment du repas de midi, sur l'heure de midi]

• Kort na het middaguur [juste après l'heure du déjeuner, juste après le repas de midi, au début de l'après-midi, en début d'après-midi]

Pas op!

In contact tussen Nederlanders en Vlamingen is het beter zo expliciet mogelijk te zijn en een tijdsaanduiding te geven. Zo kun je misverstanden voorkomen!

In de namiddag, om een uur of drie. [Dans l'après-midi, vers 15 heures]
Deze namiddag, kort voor 15 uur. [Cette après-midi, un peu avant 15 heures]
In de voormiddag, omstreeks 11 uur. [En fin de matinée, aux environs de 11 heures]
Deze voormiddag, kort na 11u30. [A la fin de cette matinée, juste après 11h30]
In de namiddag, rond half zes. [En fin d'après-midi, aux environs de 17 h30]
Deze voormiddag, om ongeveer half twee. [Au début de cette après- midi, vers 13h30]
In de voormiddag, om één uur. [En début d'après-midi, à 13h]

Na de middag, dus na de lunch. [Après 12h, donc après le déjeuner]

---------------

vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin

Document 'De delen van de dag - standaardtaal in Nederland' en format PDF : De delen van de dag - standaardtaal in Nederland - TRADUCTION en français.pdf

---------------

BRONNEN / SOURCES

Taaltelefoon :

http://www.taaltelefoon.be/voormiddag-namiddag-middag

http://www.taaltelefoon.be/morgen-ochtend

Taaladvies :

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/878/voormiddag_namiddag/

Vrt Taalnet :

http://www.vrt.be/taal/voormiddag

Wikipedia :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middag_(tijd)

Het Vlaams Woordenboek :

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/2399

~

Prof. Dr. P. C. Paardekooper, ABN-Gids in nieuwe spelling, Standaard Uitgeverij n.v., Antwerpen

Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands-Frans, Van Dale Lexicografie, Utrcht/Antwerpen

Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage

Les commentaires sont fermés.