• Dossier 'Talen en nationaliteiten' (4) : néerlandais - exercice - construction de phrases : 'Talen'

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' / Dossier 'Talen en nationaliteiten'
  • Thématique : langues, pays, voyages / Thematiek : talen, landen, reizen
  • Exercice : construction de phrases / Oefening : zinnen construeren
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,pays

  Aalst, lichtstad aan de Dender. Conception lumière : Atelier Roland Jeol

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,payshttps://fr.pinterest.com/pin/319051954827572650/

  ---------------

  Welke van deze talen zou u perfect willen spreken ?

  Kies drie van de volgende talen en rechtvaardig je keuze (voorbeelden van rechtvaardigingen : positie van deze taal in de wereld, culturele belangstelling voor deze taal, muzikaliteit van deze taal, contact met familieleden in het buitenland, beroepsredenen, reis- of vakantieplannen ...)

  ---

  Choisissez trois des langues suivantes et justifiez votre choix (exemples de justifications : position de cette langue dans le monde, intérêt culturel pour cette langue, musicalité de cette langue, contact avec des membres de votre famille à l'étranger, raisons professionnelles, projets de voyages et de vacances ...)

  ---

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,pays

  ♥ Arabisch           ♥ Indonesisch
  ♥ Chinees   ♥ Italiaans
  ♥ Deens   ♥ Japans
  ♥ Duits   ♥ Maleis
  ♥ Engels   ♥ Nederlands
  ♥ Amerikaans-Engels   ♥ Noors
  ♥ Fins   ♥ Pools
  ♥ Frans   ♥ Portugees
  ♥ Grieks   ♥ Russisch
  ♥ Hebreeuws   ♥ Servo-Kroatisch
  ♥ Hindi   ♥ Spaans
  ♥ Iers   ♥ Spaans (Zuid-Amerikaans)
  ♥ IJslands   ♥ Zweeds

   

  1) Ik heb   .....................   [naam van de taal] gekozen omdat   ................................................................

  2) Ik heb   .....................   [naam van de taal] gekozen omdat   ................................................................

  3) Ik heb   .....................   [naam van de taal] gekozen omdat   ................................................................

   

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,pays

  Modèles de réponses / Antwoordmodellen

  1) Ik heb (het) Japans gekozen omdat ik mij aangetrokken voel door de Japanse cultuur.

  2) Ik heb (het) Russisch gekozen omdat ik later tolk bij de VN wil worden.

  3) Ik heb (het) Duits gekozen omdat ik graag deze taal meester zou worden om gemakkelijker boeken van Duitse schrijvers te kunnen lezen.

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,paysDocument 'Welke van deze talen zou u prefect willen spreken?' - PDF

  Welke van deze talen zou u perfect willen spreken.pdf

   

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,paysDocument 'Welke van deze talen zou u perfect willen spreken?' également disponible surleersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,zinnen schrijven,construction de phrases,reizen,voyages,landen,pays

  Tableau : Nederlandse grammatica- en woordenschatoefeningen / Exercices grammaticaux et lexicaux en néerlandais : https://fr.pinterest.com/docNLDS/nederlandse-grammatica-en-woordenschatoefeningen-e/

   

 • Dossier 'Talen en nationaliteiten' (3) : néerlandais - compréhension à l'audition 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands ?'

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' / Dossier 'Talen en nationaliteiten'
  • Thématique : langues, nationalités, voyages / Thematiek : talen, nationaliteiten, reizen
  • Support didactique : MP3 / Lesmateriaal : mp3
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

  Cigarette Card - Ghent Quayside, Wills's Cigarettes "Gems of Belgian Architecture" (1915).

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizenhttps://www.flickr.com/search/?text=ghent%20wills's

  ----------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

  Si vous souhaitez recevoir gratuitement les documents sonores 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken' et 'Spreekt u Nederlands?' (en format MP3), il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail. Veuillez mentionner, dans votre courriel, la référence 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands?'.

  Wenst u de geluidsdocumenten 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken' en 'Spreekt u Nederlands?' (in mp3-formaat) gratis te verkrijgen, dan moet u een aanvraag doen door op het e-mailicoontje te klikken. Gelieve de referentie 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands' in uw mailtje te vermelden. 

  ----------------

   

  I. Luistervaardigheid :  Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken

  Ecoutez le document. / Luister naar het document.

  Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit lent (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  ---------------

  Activité de compréhension à l'audition / Luisteractiviteit

  Ecoutez attentivement les différentes phrases et retranscrivez-les. / Luister aandachtig naar de verschillende zinnetjes en schrijf die over.

  01. Wat  ................................................................. ?

  02. Ik  .......................................... . Wilt u het  .................................................... ?

  03. ..........................................................................................................................

  04. ..........................................................................................................................

  05. ..........................................................................................................................

  06. ..........................................................................................................................

  07. ..........................................................................................................................

  08. ..........................................................................................................................

  09. ..........................................................................................................................

   

   leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

   

   

   

   

   

   

  Solutions / Oplossingen

  01. Wat zegt u?

  02. Ik begrijp u niet. Wilt u het alstublieft herhalen?

  03. Spreekt u Duits?

  04. Wilt u alstublieft iets langzamer spreken?

  05. Wat betekent dat?

  06. Hoe spreek je dit woord uit?

  07. Wilt u het alstublieft voor me opschrijven?

  08. Wilt u het alstublieft spellen?

  09. Kunt u alstublieft deze zin voor me vertalen?

   

  Woordenschat :

  iets langzamer : un peu plus lentement / betekenen : signifier, vouloir dire / uitspreken : prononcer / opschrijven = noteren / spellen : épeler / de zin : la phrase / vertalen : traduire

  ----------------

  II. Luistervaardigheid : Spreekt u Nederlands?

  Ecoutez le document. /Luister naar het document.

  Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit lent (Noord-Nederlands accent)
  podcast

  Version à débit normal (Vlaams accent)
  podcast

  Version à débit lent (Vlaams accent)
  podcast

  ---------------

  Activité de compréhension à l'audition / Luisteractiviteit

  Ecoutez attentivement les différentes phrases et retranscrivez-les. / Luister aandachtig naar de verschillende zinnetjes en schrijf die over.

  01. Spreekt  .........................................................................................................

  02. Nee, ik spreek  ..............................................................................................

  03. Ik ...................................................................................................................

  04. .......................................................................................................................

  05. .......................................................................................................................

  06. .......................................................................................................................

  07. .......................................................................................................................

  08. .......................................................................................................................

  09. .......................................................................................................................

  10. .......................................................................................................................

  11. .......................................................................................................................

  12. .......................................................................................................................

  13. .......................................................................................................................

  14. .......................................................................................................................

  15. .......................................................................................................................

  16. .......................................................................................................................

  17. .......................................................................................................................

  18. .......................................................................................................................

  19. .......................................................................................................................

  20. .......................................................................................................................

  21. .......................................................................................................................

  22. .......................................................................................................................

  23. .......................................................................................................................

  24. .......................................................................................................................

  25. .......................................................................................................................

  26. .......................................................................................................................

  27. .......................................................................................................................

   

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

   

   

   

   

   

   

   

  Solutions / Oplossingen

  01. Spreekt u Nederlands?

  02. Nee, ik spreek geen Nederlands.

  03. Ik spreek alleen maar Frans.

  04. Ik spreek heel slecht Nederlands.

  05. Ik spreek een beetje Nederlands.

  06. Ik ken een paar woorden.

  07. Verstaat u mij?

  08. Nee, ik versta u niet. Ik versta u helemaal niet.

  09. Verstaat u wat hij zegt?

  10. Ik versta geen woord.

  11. Verstaat hij wat u zegt?

  12. Nee, hij verstaat niets.

  13. Ja, hij verstaat alles.

  14. Kunt u dat verstaan?

  15. Begrijpt u dat?

  16. Ik kan Nederlands lezen, maar ik kan het niet spreken.

  17. Spreekt u maar langzaam!

  18. Hoe spelt u dat woord?

  19. Ik heb geen aanleg voor talen.

  20. Wat zegt u?

  21. Wat heeft u gezegd?

  22. Wilt u het nog eens zeggen?

  23. Wat bedoelt u?

  24. Wilt u alstublieft langzaam spreken?

  25. Spreekt u maar heel langzaam!

  26. U spreekt te vlug voor mij. Hoe spreekt u dit woord uit?

  27. De uitspraak van deze klank is moeilijk.

   

  Woordenschat :

  verstaan : comprendre (une langue, ce qu'on dit – auditivement) / begrijpen : saisir, comprendre un raisonnement, un problème – processus intellectuel] / spellen : épeler [spelen !! : jouer] / aanleg hebben voor : avoir des dispositions pour, être doué pour / de aanleg : la disposition, le talent / bedoelen : vouloir dire, entendre par [betekenen !! : vouloir dire, signifier – sens d'un mot] / heel = zeer, erg / uitspreken : prononcer / de uitspraak : la prononciation / de klank : le son

  ---------------

  leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

  'Moeilijkheden bij het zich vertaanbaar maken / Spreekt u Nederlands ?' - PDF.

  Luistervaardigheid - Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken - Spreekt u Nederlands.pdf