Dossier 'Talen en nationaliteiten' (3) : néerlandais - compréhension à l'audition 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands ?'

  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' / Dossier 'Talen en nationaliteiten'
  • Thématique : langues, nationalités, voyages / Thematiek : talen, nationaliteiten, reizen
  • Support didactique : MP3 / Lesmateriaal : mp3
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

---------------

leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

Cigarette Card - Ghent Quayside, Wills's Cigarettes "Gems of Belgian Architecture" (1915).

leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizenhttps://www.flickr.com/search/?text=ghent%20wills's

----------------

leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

Si vous souhaitez recevoir gratuitement les documents sonores 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken' et 'Spreekt u Nederlands?' (en format MP3), il suffit d'en faire la demande en cliquant sur l'icône e-mail. Veuillez mentionner, dans votre courriel, la référence 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands?'.

Wenst u de geluidsdocumenten 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken' en 'Spreekt u Nederlands?' (in mp3-formaat) gratis te verkrijgen, dan moet u een aanvraag doen door op het e-mailicoontje te klikken. Gelieve de referentie 'Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken / Spreekt u Nederlands' in uw mailtje te vermelden. 

----------------

 

I. Luistervaardigheid :  Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken

Ecoutez le document. / Luister naar het document.

Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
podcast

Version à débit lent (Noord-Nederlands accent)
podcast

---------------

Activité de compréhension à l'audition / Luisteractiviteit

Ecoutez attentivement les différentes phrases et retranscrivez-les. / Luister aandachtig naar de verschillende zinnetjes en schrijf die over.

01. Wat  ................................................................. ?

02. Ik  .......................................... . Wilt u het  .................................................... ?

03. ..........................................................................................................................

04. ..........................................................................................................................

05. ..........................................................................................................................

06. ..........................................................................................................................

07. ..........................................................................................................................

08. ..........................................................................................................................

09. ..........................................................................................................................

 

 leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

 

 

 

 

 

 

Solutions / Oplossingen

01. Wat zegt u?

02. Ik begrijp u niet. Wilt u het alstublieft herhalen?

03. Spreekt u Duits?

04. Wilt u alstublieft iets langzamer spreken?

05. Wat betekent dat?

06. Hoe spreek je dit woord uit?

07. Wilt u het alstublieft voor me opschrijven?

08. Wilt u het alstublieft spellen?

09. Kunt u alstublieft deze zin voor me vertalen?

 

Woordenschat :

iets langzamer : un peu plus lentement / betekenen : signifier, vouloir dire / uitspreken : prononcer / opschrijven = noteren / spellen : épeler / de zin : la phrase / vertalen : traduire

----------------

II. Luistervaardigheid : Spreekt u Nederlands?

Ecoutez le document. /Luister naar het document.

Version à débit normal (Noord-Nederlands accent)
podcast

Version à débit lent (Noord-Nederlands accent)
podcast

Version à débit normal (Vlaams accent)
podcast

Version à débit lent (Vlaams accent)
podcast

---------------

Activité de compréhension à l'audition / Luisteractiviteit

Ecoutez attentivement les différentes phrases et retranscrivez-les. / Luister aandachtig naar de verschillende zinnetjes en schrijf die over.

01. Spreekt  .........................................................................................................

02. Nee, ik spreek  ..............................................................................................

03. Ik ...................................................................................................................

04. .......................................................................................................................

05. .......................................................................................................................

06. .......................................................................................................................

07. .......................................................................................................................

08. .......................................................................................................................

09. .......................................................................................................................

10. .......................................................................................................................

11. .......................................................................................................................

12. .......................................................................................................................

13. .......................................................................................................................

14. .......................................................................................................................

15. .......................................................................................................................

16. .......................................................................................................................

17. .......................................................................................................................

18. .......................................................................................................................

19. .......................................................................................................................

20. .......................................................................................................................

21. .......................................................................................................................

22. .......................................................................................................................

23. .......................................................................................................................

24. .......................................................................................................................

25. .......................................................................................................................

26. .......................................................................................................................

27. .......................................................................................................................

 

leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

 

 

 

 

 

 

 

Solutions / Oplossingen

01. Spreekt u Nederlands?

02. Nee, ik spreek geen Nederlands.

03. Ik spreek alleen maar Frans.

04. Ik spreek heel slecht Nederlands.

05. Ik spreek een beetje Nederlands.

06. Ik ken een paar woorden.

07. Verstaat u mij?

08. Nee, ik versta u niet. Ik versta u helemaal niet.

09. Verstaat u wat hij zegt?

10. Ik versta geen woord.

11. Verstaat hij wat u zegt?

12. Nee, hij verstaat niets.

13. Ja, hij verstaat alles.

14. Kunt u dat verstaan?

15. Begrijpt u dat?

16. Ik kan Nederlands lezen, maar ik kan het niet spreken.

17. Spreekt u maar langzaam!

18. Hoe spelt u dat woord?

19. Ik heb geen aanleg voor talen.

20. Wat zegt u?

21. Wat heeft u gezegd?

22. Wilt u het nog eens zeggen?

23. Wat bedoelt u?

24. Wilt u alstublieft langzaam spreken?

25. Spreekt u maar heel langzaam!

26. U spreekt te vlug voor mij. Hoe spreekt u dit woord uit?

27. De uitspraak van deze klank is moeilijk.

 

Woordenschat :

verstaan : comprendre (une langue, ce qu'on dit – auditivement) / begrijpen : saisir, comprendre un raisonnement, un problème – processus intellectuel] / spellen : épeler [spelen !! : jouer] / aanleg hebben voor : avoir des dispositions pour, être doué pour / de aanleg : la disposition, le talent / bedoelen : vouloir dire, entendre par [betekenen !! : vouloir dire, signifier – sens d'un mot] / heel = zeer, erg / uitspreken : prononcer / de uitspraak : la prononciation / de klank : le son

---------------

leersequentie,séquence pédagogique,talen en nationaliteiten,langues et nationalités,luistervaardigheid,compréhension à l'audition,voyages,reizen

'Moeilijkheden bij het zich vertaanbaar maken / Spreekt u Nederlands ?' - PDF.

Luistervaardigheid - Moeilijkheden bij het zich verstaanbaar maken - Spreekt u Nederlands.pdf

Écrire un commentaire

Optionnel