• Exercice : accord de l'adjectif qualificatif épithète (4) en néerlandais [cas particuliers] - grammaire néerlandaise

  • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
  • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)

  -----------------

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

   Nederlandse ansichtkaart, Boy giving girl flowers near bridge

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectiefhttps://www.flickr.com/photos/dutchgirl73/with/6833736037/

   

  -----------------

  Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe en néerlandais! / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels in het Nederlands !

   

  01. Het Ministerie van (Buitenlands)   ................   Zaken heeft een (Belgisch)   ................   diplomaat uit Kopenhagen teruggeroepen op verdenking van spionage.

  Woordenschat : de verdenking : le soupçon

  02. De (maatschappelijk)   .................   werkster kan u hierover informatie geven.

  03. In die uitdrukkingen blijft het (bijvoeglijk)   .................   naamwoord onveranderd.

  Woordenschat : de uitdrukking : l'expression / onveranderd : inchangé, invariable

  04. Op het plein kwam ik een (oud)   ..................   vriend uit mijn schooltijd tegen.

  Woordenschat : tegenkomen (kwam ... tegen, tegengekomen) = ontmoeten

  05. Wegens de overstomingen werden er (steviger)   ..................   huizen gebouwd.

  Woordenschat : de overstoming : l'inondation / stevig : solide

  06. Wat een (belachelijk)   ..................   antwoord!

  Woordenschat : belachelijk : ridicule

  07. Zijn er echt geen (belangrijker)   ................   beslissingen te nemen?

  Woordenschat : echt : vraiment / de beslissing : la décision

  08. Het is een (fraai)   ..................   pentekening die gemaakt werd door een (jong)   .................   artiest met een (verbluffend)   ................   potentieel.

  Woordenschat : fraai = mooi / verbluffend : stupéfiant, à couper le souffle

  09. Ze verkoopt (tweedehands)   .................   kleren op de markt.

  Woordenschat : tweedehands : d'occasion, de seconde main

  10. Vervang het (zelfstandig)   ...................   naamwoord door een (persoonlijk)   ..................   voornaamwoord !

  Woordenschat : zelfstandig naamwoord = substantief / persoonlijk voornaamwoord = personaal pronomen

  11. Het (Europees)   ................   Parlement heeft zijn zetel in Straatsburg (Frankrijk).

  Woordenschat : de zetel : le siège

  12. Het was een (briljant)   .................   politicus maar vooral een (briljant)   ................   docent.

  Woordenschat : de docent : le professeur

  13. Met zijn (stil)   ................   en (bescheiden)   ................   natuur was hij een (knap)   ................   dirigent.

  Woordenschat : stil : calme / bescheiden : réservé

  14. Ik gebruik weinig (contant)   ................   geld, je kunt tegenwoordig bijna overal pinnen.

  Woordenschat : tegenwoordig : actuellement / pinnen : payer par carte bancaire

  15. De (Nederlands)   ................   minister van (Binnenlands)   ................   Zaken nam een (voorzichtiger)  .................   houding aan.

  Woordenschat : een houding aannemen : adopter une attitude

  16. Je (lekker)   ................    recept heb ik meteen gekopieerd en bewaard.

  Woordenschat : meteen : immédiatement / bewaren : conserver

  17. Onze duikclub heeft (wekelijks)   ...............   trainingsavonden op dinsdagavond in het (stedelijk)   ...............   zwembad van Oostende.

  Woordenschat : de duikclub : le club de plongée

  18. (Goed)   ...............   nieuws voor wie het leven door een (roze)   ...............   bril ziet! Een (Amerikaans)   ...............   studie toont aan dat optimisten een (gezonder)   ...............   hart hebben dan mensen die pessimistisch door het leven gaan.

  Woordenschat : aantonen : montrer, démontrer / het hart : le coeur

  19. Ze beschouwen hem als een (eerlijk)   ...............  politicus.

  Woordenschat : beschouwen als : considérer comme / eerlijk : honnête

  20. Hij was geen (groot)   ...............   staatsman, maar wel een (uitzonderlijk)   ...............   redenaar.

  Woordenschat : uitzonderlijk : exceptionnel / de redenaar : l'orateur

  21. Uw (plastisch)   ...............   chirurg zal eerst nagaan of u in (goed)   ...............   gezondheid verkeert.

  Woordenschat : nagaan = controleren verkeren in ... : être en ...., se trouver en ...

  22. De tentoonstelling werd gisteren geopend door de (algemeen)   ...............   directeur van de (Koninklijk)   ...............   Bibliotheek van België.

  Woordenschat : de tentoonstelling : l'exposition

  23. De (derdejaars)   ................   studenten hebben hun ervaringen gedeeld met de (eerstejaars)   ...............   studenten.

  Woordenschat : de ervaring : l'expérience / delen : partager

  24. De leerlingen brengen onder begeleiding van een (geweldig)   ...............   gids een bezoek aan het (Federaal)   ................   Parlement van België in Brussel.

  Woordenschat : onder begeleiding van : accompagné de / geweldig : formidable / de gids : le guide

  25. In het hartje van de (historisch)   ...............   kaasstad Alkmaar is het (Hollands)   ...............  Kaasmuseum te vinden.

  Woordenschat : in het hartje van : au cœur de

   

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

  Solutions / Oplossingen

  01. het Ministerie van Buitenlandse Zaken / een Belgisch(e) diplomaat

  02. De maatschappelijk werkster

  03. het bijvoeglijk naamwoord

  04. een oud vriend

  05. steviger huizen

  06. een belachelijk antwoord

  07. geen belangrijker beslissingen

  08. een fraaie pentekening / een jong artiest [sens abstrait : qui débute]; een jonge artiest [sens concret : peu âgé] / een verbluffend potentieel

  09. tweedehands kleren

  10. het zelfstandig naamwoord / een persoonlijk voornaamwoord

  11. het Europees Parlement

  12. een briljant(e) politicus / een briljant(e) docent

  13. zijn stille en bescheiden natuur / een knap dirigent

  14. weinig contant geld

  15. de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken / een voorzichtiger houding

  16. je lekkere recept

  17. wekelijkse trainingsavonden / het stedelijk zwembad

  18. goed nieuws / een roze bril / een gezonder hart

  19. een eerlijk(e) politicus

  20. geen groot staatsman / een uitzonderlijk(e) redenaar

  21. uw plastisch chirurg / in goede gezondheid

  22. de algemeen directeur / de Koninklijke Bibliotheek

  23. de derdejaars studenten / de eerstejaars studenten

  24. een geweldig(e) gids / het Federaal Parlement

  25. de historische kaasstad / het Hollands Kaasmuseum

 • Exercice : accord de l'adjectif qualificatif épithète (3) en néerlandais [cas particuliers] - grammaire néerlandaise

  • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
  • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)

  ---------------

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

  Nederlandse ansichtkaart, Delft Blue Children

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectiefhttps://www.flickr.com/photos/dutchgirl73/with/6833397585/

   

  --------------

  Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe ! / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels !

   

  01. Naast het (Koninklijk)   ...............   Paleis staat de (Nieuw)   ................   Kerk waar Maxima en Willem-Alexander trouwden.

  02. Het (middeleeuws)   ................   kasteel van Gaasbeek ligt in een (groot)   ...............   park van bijna 50 hectare.

  Woordenschat : middeleeuws : médiéval

  03. In zijn boek schrijft hij over zijn ervaring als docent Nederlands in het (middelbaar)   ..............   onderwijs.

  Woordenschat : de ervaring : l'expérience / middelbaar = secundair

  04. Dat was een (groot)   ................   schilder die bekend werd om zijn (gedetailleerd)   ...............   stadsgezichten.

  Woordenschat : het stadsgezicht : le panorama d'une ville

  05. Het was een (moedig)   ...............   soldaat en een (kundig)   ..............   staatsman.

  Woordenschat : moedig : courageux / kundig : compétent

  06. In het (Stedelijk)   ...............   Museum kan je een collectie (Vlaams)   ...............   en (Hollands)   ................   meesters gaan bekijken.

  07. Ze was een (groot)   ...............   dame met een (groot)   ...............   voorliefde voor mode en (diamanten)   ...............   juwelen.

  Woordenschat : de voorliefde : la préférence / het juweel : le bijou

  08. Maak telefonisch een afspraak met een (maatschappelijk)   ...............   werkster bij de (sociaal)   ...............   dienst !

  Woordenschat : de dienst : le service

  09. Op de foto zie je een (knap)   ...............  jongen van ongeveer 20 jaar met (halflang)   ...............   haar en (blauw)   ..............   ogen.

  10. Dat is een (knap)   ...............   journalist van wie de beroepsethiek een voorbeeld kan zijn voor iedereen.

  Woordenschat : de beroepsethiek : l'éthique professionnelle

  11. Hij legde zijn (lang)   ................   voeten op zijn (metalen)   ...............   bureau, sloeg zijn (dik)   ...............   krant open en zocht het (gemengd)   ...............   nieuws.

  Woordenschat : openslaan : ouvrir (en dépliant)

  12. Hij was een (wereldberoemd)   ................   architect en ontwierp meer dan 200 (modern)   ................   gebouwen.

  Woordenschat : ontwerpen (ontwierp, ontworpen) : concevoir, élaborer

  13. Het blijkt dat een (groot)   ................   aantal studenten problemen heeft met de overgang van het (secundair)   ................   onderwijs naar het (universitair)   ...............   onderwijs.

  Woordenschat : het blijkt dat ... : il s'avère que ... / de overgang : le passage, la transition

  14. Het zoeken naar een (goed)   ................   advocaat is niet (gemakkelijk)   ................   .

  15. Hij is een (bekwaam)   ................   arbeider, een (ervaren)   .................   persoon en hij is op zoek naar een job in de bouwsector.

  Woordenschat : bekwaam : compétent / ervaren : expérimenté

  16. In die tijd was hij nog geen (bekend)   ................   schrijver. Hij stond aan het begin van zijn (lang)   ................   carrière. 

  17. Wij zijn op zoek naar een (tweetalig)   .................   verkoper voor onze (nieuw)   ................   winkel in Brussel.

  18. Het (ministerieel)   ................   besluit van 9 juli is nu vervangen door het (nieuw)   .................   (ministerieel)   .................   besluit van 3 december.

  Woordenschat : het besluit : le décret / vervangen (verving, vervangen) : remplacer

  19. Hij was een (intelligent)   ................   voetballer die alles kon.

  20. Volgens het (Nationaal)   ...............   Instituut voor de Statistieken geven (Belgisch)   ...............   gezinnen gemiddeld 16% van hun budget uit aan voeding, drank en tabak.

  Woordenschat : gemiddeld : en moyenne / de voeding : l'alimentation

  21. We beginnen met een (eenvoudig)   ................   oefening en daarna maken we een (moeilijker)   ................   oefening.

  22. Op een (creatief)   .................   manier zet hij ouders en kinderen aan het werk om samen tot een (gelukkiger)   .................   situatie te komen.

  23. Christiaan Huygens was een (Nederlands)   ................   geleerde.

  Woordenschat : de geleerde : le savant

  24. De (doodgeschoten)   ................   kapitein was een (succesvol)   .................   zeiler en ook een (gerenommeerd)   .................   advocaat.

  Woordenschat : doodschieten (schoot ... dood, doodgeschoten) : abattre (avec une arme) / de zeiler : le yachtman

  25. Die (47-jarig)   .................   man was een (fantastisch)   ................   tennisspeler en heeft (buitengewoon)   ..................   successen geoogst als trainer.

  Woordenschat : buitengewoon : extraordinaire / oogsten : récolter

   

  grammaire,exercices grammaticaux,adjectif qualificatif,bijvoeglijk naamwoord,adjectief

  Solutions / Oplossingen

  01. het Koninklijk Paleis / de Nieuwe Kerk

  02. het middeleeuwse kasteel / een groot park

  03. het middelbaar onderwijs

  04. een groot schilder / zijn gedetailleerde stadsgezichten

  05. een moedig(e) soldaat / een kundig(e) staatsman

  06. het Stedelijk Museum / Vlaamse en Hollandse meesters

  07. een grote dame / een grote voorliefde / diamanten juwelen

  08. een maatschappelijk werkster / de sociale dienst

  09. een knappe [sens concret : aspect physique] jongen / halflang haar / blauwe ogen

  10. een knap [sens abstrait] journalist

  11. zijn lange voeten / zijn metalen bureau / zijn dikke krant / het gemengd nieuws

  12. een wereldberoemd(e) architect / 200 moderne gebouwen

  13. een groot aantal / het secundair onderwijs / het universitair onderwijs

  14. een goed(e) advocaat / niet gemakkelijk

  15. een bekwaam (bekwame) arbeider / een ervaren persoon

  16. geen bekend(e) schrijver / zijn lange carrière

  17. een tweetalig(e) verkoper / onze nieuwe winkel

  18. het ministerieel besluit / het nieuwe ministerieel besluit

  19. een intelligent(e) voetballer

  20. het Nationaal Instituut voor de Statistieken / Belgische gezinnen

  21. een eenvoudige oefening / een moeilijker oefening

  22. een creatieve manier / een gelukkiger situatie

  23. een Nederlands(e) geleerde

  24. de doodgeschoten kapitein / een succesvol(le) zeiler / een gerenommeerd(e) advocaat

  25. die 47-jarige man / een fantastish(e) tennisspeler / buitengewone successen