Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Waarom bezoeken mensen Amsterdam?] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
  • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

---------------

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

Roodenburg Hendrikus Elias, Stadsgezicht Amsterdam

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen http://www.kunsthandel-van-driel.nl/Roodenburg2.htm

----------------

Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. / Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst : 

noemen    : nommer
de sightseeing    : les curiosités
rondwandelen    : se promener
pas    : seulement [avec notion de temps]
slechts    : seulement [avec notion de quantité]
de rondvaart    : la promenade en bateau
belangrijk    : important

 

Texte : / Tekst :

De meest genoemde   ................   waarom mensen zeggen naar Amsterdam te komen is   ...............   (66%),   ................   door sightseeing en rondwandelen (56%) en musea (45%). Pas op de 17de plaats komt een   ...............   aan vrienden of   ...............,   en activiteiten die met het werk te   ...............   hebben op slechts een 22ste plaats. Rondvaarten, met per jaar   ...............   2,5 miljoen bezoekers de blangrijkste   ................   attractie,   ................   met 31% een 7de plaats.

 

Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

bezoek  -  behalen  -  gevolgd  -  winkelen  -  maken  -  toeristisch  -  reden  -  ruim (= iets meer dan)  -  kennissen

 

----------------

Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

 

 http://www.mijnwoordenboek.nl/

 

---------------

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen,tourisme

Solutions / Oplossingen

De meest genoemde reden waarom mensen zeggen naar Amsterdam te komen is winkelen (66%), gevolgd door sightseeing en rondwandelen (56%) en musea (45%). Pas op de 17de plaats komt een bezoek aan vrienden of kennissen, en activiteiten die met het werk te maken hebben op slechts een 22ste plaats. Rondvaarten, met per jaar ruim 2,5 miljoen bezoekers de belangrijkste toeristische attractie, behaalden met 31% een 7de plaats.

 

 

Les commentaires sont fermés.