Exercice de vocabulaire contextualisé [texte : Ruim twaalf miljoen bezoekdagen Amsterdam] - néerlandais

  • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
  • Vocabulaire néerlandais/ Nederlandse woordenschat
  • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
  • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

---------------

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

Roodenburg, Amsterdamse aquarel

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningenhttp://veilingblog.blogspot.be/2012/03/roodenburg-amsterdamse-aquarel.html

---------------

Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots!/ Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden!

Vocabulaire facilitant la compréhension du texte : / Woordenschat voor het begrijpen van de tekst :

ruim     = iets meer dan
omrekenen     : convertir, réduire
de omzet     : le chiffre d'affaires
van iets uitgaan     : prendre quelque chose pour point de départ
voorheen     = vroeger

 

Texte / Tekst :

Per dag   ...............   34 250 duizend mensen een bezoek aan Amsterdam.   ...............   per jaar zijn dat in totaal 12,5 miljoen bezoekdagen. Samen brengen al die bezoekers aan de   ...............   bijna 1,7 miljard euro   ...............   in de toeristische kassa. Dat is minder dan de twee miljard waarvan voorheen altijd werd   ...............   . Dat   ...............   uit een door de VVV Amsterdam gehouden   ...............   'Bezoekers in Amsterdam'.

 

Vocabulaire servant à compléter le texte : / Woordenschat om de tekst in te vullen :

uitgaan  -  hoofdstad  -  omzet  -  brengen  -  onderzoek  -  omgerekend  -  blijken

 

---------------

Dictionnaire en ligne : / Woordenboek online :

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

 

http://www.mijnwoordenboek.nl/

 

---------------

vocabulaire,woordenschat,exercices lexicaux,woordenschatoefeningen

Solutions / Oplossingen

Per dag brengen 34.250 duizend mensen een bezoek aan Amsterdam. Omgerekend per jaar zijn dat in totaal 12,5 miljoen bezoekdagen. Samen brengen al die bezoekers aan de hoofdstad bijna 1,7 miljard euro omzet in de toeristische kassa.Dat is minder dan de twee miljard waarvan voorheen altijd werd uitgegaan. Dat blijkt uit een door de VVV Amsterdam gehouden onderzoek 'Bezoekers in Amsterdam'.

 

Les commentaires sont fermés.